#studia-w-europie #egzaminy-jezykowe #undergraduate

Informacje dla kandydatów na Uniwersytet Bocconi

Uniwersytet Bocconi - stypendia, wymagania, finansowanie

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Uniwersytet Bocconi - stypendia, wymagania, finansowanie Post Gościnny | 2021-08-02 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-06)
 • Uniwersytet Bocconi jest uczelnią dydaktyczną i badawczą o międzynarodowej renomie w dziedzinie ekonomii, zarządzania, nauk politycznych i studiów prawnych
 • Stypendia Uniwersytetu Bocconi są w pełni finansowanymi stypendiami dla studentów międzynarodowych
 • Stypendia te są dostępne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich
Ania - mentorka lagunity Jak zdobyć stypendium na studia za granicą

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium

strzalka
Marlena, mentorka Lagunity, zebrała 90 000 zł na studia w dwa tygodnie

Studia na Bocconi

 • Uniwersytet Bocconiego został założony w Mediolanie w 1902 roku dzięki hojnej darowiźnie od Ferdinando Bocconiego, bogatego kupca. Stał się pierwszą włoską uczelnią wyższą, która przyznała stopień naukowy z ekonomii.
 • Od początku swojego istnienia Bocconi opowiadał się za liberalizmem, pluralizmem oraz postępem społecznym i gospodarczym. 
 • Będąc instytucją prywatną, Bocconi tradycyjnie jest czymś więcej niż tylko elitarnym uniwersytetem. Konsekwentnie promuje i praktykuje równość szans wśród wielu pokoleń swoich studentów, aktywnie dofinansowując edukację studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
 • Bocconi jest uniwersytetem badawczym o międzynarodowej renomie w biznesie, ekonomii i prawie. Jego projekty badawcze są finansowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe. 
 • Będąc głównym węzłem w europejskiej i globalnej sieci uniwersytetów biznesowych i ekonomicznych, Bocconi współpracuje przy dużych projektach z podobnie myślącymi europejskimi i amerykańskimi uniwersytetami, i szkołami biznesowymi. 
 • Bocconi ma bliskie relacje z dużymi korporacjami i agencjami międzynarodowymi, a także z ich menedżerami i urzędnikami oraz stale współpracuje z otoczeniem biznesowym i gospodarczym w celu oceny nowych problemów, wdrażania nowych technik i rozpoczynania nowych przedsięwzięć badawczych.

Kosz studiów na Uniwersytecie Bocconi

Studenci będą płacić czesne i opłaty za studia w uczelni każdego roku. W roku akademickim 2021-22, dla studentów zapisanych na pierwszy rok studiów licencjackich lub prawniczych, czesne w Bocconi wynosi 12 883 € rocznie.

Uniwersytet Bocconi - stypendia

Mając na celu udostępnienie wyższego wykształcenia wszystkim utalentowanym i zasługującym na nie studentom, Uniwersytet od dawna angażuje się w politykę inwestycyjną, która wspiera tych studentów. Stale rozwijający się system pomocy finansowej uniwersytetu oparty jest zarówno na usługach, jak i potrzebach.  Stypendia przyznawane są na podstawie wyników w nauce. Uniwersytet Bocconi jest dedykowany do udostępnienia najwyższej klasy szkolnictwa wyższego dla genialnych studentów. Nagrody zapewniają odbiorcom cenne wsparcie finansowe, dzięki czemu studenci mogą czerpać korzyści z najwyższej jakości doświadczeń akademickich niezależnie od ich sytuacji finansowej. Uniwersytet Bocconi oferuje stypendia oparte na potrzebach dla studentów międzynarodowych. Stypendium zapewnia pełne zwolnienie z czesnego na okres maksymalnie 3 lat akademickich (dla programów licencjackich) lub 5 lat akademickich (dla programu prawniczego). Stypendia te są dostępne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Stypendia te zapewniają pełne zwolnienie z czesnego, o wartości do około 12 000 euro rocznie (dla studentów studiów licencjackich) i 13 000 euro rocznie (dla studentów studiów magisterskich) oraz zakwaterowanie. Przedłużenie stypendium uzależnione jest od spełnienia kryteriów merytorycznych. Wnioski o stypendium muszą być złożone w tym samym terminie, co wybrana przez wnioskodawcę runda przyjęć na Bocconi.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Tylko kandydaci pierwszego roku studiów licencjackich lub studiów magisterskich w dziedzinie prawa, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki, będą brani pod uwagę przy przyznawaniu stypendium:

 • Obywatelstwo inne niż włoskie;
 • Miejsce zamieszkania niebędące włoskim;
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej spoza Włoch uzyskany za granicą lub we Włoszech.
 • Wynik IELTS musi wynosić 6. 5
 • CGPA więcej niż 3,3

PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOTACJI

Kandydaci muszą wypełnić i przesłać formularz wniosku o stypendium Bocconi online, dostępny na stronie www.unibocconi.eu/finaidapplications, do godziny 15.00 czasu włoskiego (GMT+1) w dniu odpowiedniego terminu. Wnioski złożone online po właściwym terminie nie będą rozpatrywane. Należy zwrócić uwagę, że przy wypełnianiu zgłoszenia online kandydaci będą musieli wskazać rundę, w której chcą wziąć. W przypadku zmiany rundy aplikacyjnej na kolejną rundę, obowiązkiem aplikanta jest powiadomienie Biura Obsługi Studenta drogą mailową o zmianie przed upływem terminu składania wniosków w nowej rundzie. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje odrzucenie wniosku wnioskodawcy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STYPENDIUM UNIWERSYTETU BOCCONI

 • Pełne czesne, którego równowartość wynosi maksymalnie €12500 każdego roku dla programu licencjackiego, €13500 dla programu prawniczego i 15000 € dla programu naukowego.
 • Koszty utrzymania będą pokrywane oddzielnie - około 13000 euro
 • Inne dopuszczalne koszty na cele naukowe
 • Bezpłatna wycieczka studyjna
 • Dodatek z tytułu podróży

Chcesz studiować we Włoszech?

Bocconi to świetny wybór – aplikuj z nami!

Studia na Bocconi University są płatne; pomagamy uzyskać stypendia.
Aplikacja może sprawić kłopoty; warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.
Uniwersytet Bocconiego to prestiżowa uczelnia; trzeba się wykazać jako kandydat, aby dostać ofertę.
Wskazówki dotyczące stypendiów. Kompleksowa pomoc w aplikacji. Przygotowanie językowe.
kobieta bocconi
Zamawiam bezpłatną konsultację

Zobacz w jaki sposób Marlena zdołała obniżyć koszt swoich studiów o 90 000 zł


Oceń artykuł:

Średnia 4/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium

Zostaw kontakt!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób