Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#postgraduate #mba #gmat

Jakie trudności można napotkać podczas pisania GMAT?

GMAT – budowa, zadania, punktacja

zdjęcie Post Gościnny autora postu o GMAT – budowa, zadania, punktacja Post Gościnny | 2021-08-03 (ostatnia aktualizacja: 2022-04-29)
 • GMAT to standaryzowany egzamin komputerowy wielokrotnego wyboru, który jest wymagany w rekrutacjach na kierunki biznesowe na całym świecie
 • Egzamin GMAT mierzy znajomość podstaw arytmetyki, algebry, geometrii i gramatyki, ale przede wszystkim analizy danych z wielu źródeł i wyciągania z nich wniosków
 • Kandydaci do najlepszych szkół biznesowych muszą zdobyć wynik powyżej 650, aby liczyć na przyjęcie
 • W tym artykule odpowiemy na wszystkie pytania, jakie zadają sobie osoby podchodzące do egzaminu GMAT
Ula - mentorka lagunity

Przygotujemy Cię do zdania GMAT na wysokim poziomie

Ula, instruktor w kursach SAT i GMAT

Egzamin GMAT 

Graduate Management Admission Test - GMAT, jest ważną częścią procesu aplikacji do szkół biznesowych. GMAT to test wielokrotnego wyboru, przeprowadzany komputerowo, który jest często wymagany na programy biznesowe (MBA) na całym świecie oraz niektóre prestiżowe studia magisterskie z innych dziedzin. GMAT jest opracowywany i zarządzany przez GMAC w celu zapewnienia szkołom biznesowym wspólnych miar przygotowania kandydatów do pracy naukowej na poziomie magisterskim. Komisje rekrutacyjne szkół biznesowych analizują Twój wynik GMAT, wraz z doświadczeniem zawodowym, wynikami akademickimi i materiałami pomocniczymi, aby ocenić Twoją gotowość do spełnienia rygorów programu MBA.

Co jest oceniane na egzaminie GMAT?

Egzamin GMAT mierzy zdolność do analizowania i oceniania materiałów pisemnych, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów. GMAT to przede wszystkim sprawdzian krytycznego myślenia. Umiejętność rozumowania i analizowania informacji jest kluczem do doskonałego wyniku. GMAT zawiera cztery odrębne sekcje, chociaż będziesz używać tych samych umiejętności krytycznego myślenia i analizy w całym teście, tak jak podczas studiów MBA. Egzamin GMAT jest podzielona na cztery punktowane sekcje testowe:

 • Analytical Writing Assessment - jest oceniana oddzielnie od 0 do 6 w odstępach półpunktowych
 • Integrated Reasoning - jest również oceniana oddzielnie w skali 1-8, w odstępach co jeden punkt
 • Quantitative 
 • Verbal

Sekcje Quantitative i Verbal mają skalę punktową od 0 do 60. Są one następnie łączone w celu wygenerowania wyniku w skali 200-800, z 10-punktowymi przyrostami. Twój wynik w skali 200-800, w odstępach co 10 punktów, odzwierciedla poziom trudności pytań, na które odpowiedziałeś poprawnie, przy użyciu zastrzeżonego algorytmu GMAC.

Struktura egzaminu GMAT


Analytical Writing Assessment

Sekcja Analytical Writing Assessment zwana także „esejem”, pomaga szkołom biznesowym analizować Twoje umiejętności pisania. Jest oceniany oddzielnie, a wynik AWA nie jest używany do obliczania wyniku 200–800 punktów. Eseje są oceniane zarówno przez człowieka jak i komputerowy system, a oba wyniki są uśredniane w celu uzyskania wyniku końcowego. Jeśli oceny znacznie się różnią, inna osoba czyta i ocenia Twój esej. W zadaniu pisemnym będziesz miał do dyspozycji krótki argument, podobny do tego, jaki można znaleźć w sekcji Critical Reasoning w części Verbal. Nie jesteś proszony o przedstawienie własnego punktu widzenia na dany temat; zamiast tego masz za zadanie skrytykować argument autora, analizując solidność jego dowodów i argumentacji. Oceniając tę sekcję, oceniający esej zwracają uwagę na to, czy potrafisz jasno określić i wnikliwie przeanalizować poszczególne części argumentu, rozwinąć i uporządkować swoje pomysły w sposób przemyślany i logiczny oraz połączyć swoje wypowiedzi jasnymi przejściami.

Integrated Reasoning

Sekcja Integrated Reasoning egzaminu GMAT mierzy, jak dobrze łączysz dane z różnych źródeł, aby rozwiązać złożone problemy. W przypadku docelowej szkoły biznesu zainteresowanej rozwojem przyszłych liderów biznesu jedną z najważniejszych umiejętności, które możesz wykazać, jest umiejętność przyjmowania dużych ilości danych i podejmowania trafnych decyzji. W szczególności sekcja Integrated Reasoning sprawdza zdolność do:

 • syntetyzacji informacji przedstawionych w formie graficznej, tekstowej i liczbowej 
 • oceniania istotnych informacji z różnych źródeł 
 • organizowania informacji w celu dostrzeżenia związków i rozwiązania wielu, powiązanych ze sobą problemów
 • łączenia i manipulowania informacjami z wielu źródeł w celu rozwiązywania złożonych problemów

W tej sekcji występują cztery rodzaje pytań:

 • Multi-Source Reasoning - mierzy zdolność do badania danych z wielu źródeł - fragmentów tekstu, tabel, grafiki lub kombinacji tych trzech - oraz do dokładnego analizowania każdego źródła danych w celu udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. Niektóre pytania będą wymagały od Ciebie rozpoznania rozbieżności pomiędzy różnymi źródłami danych. Inni poproszą Cię o wyciągnięcie wniosków, a jeszcze inni mogą wymagać od Ciebie określenia, czy dane są istotne.
 • Table Analysis - mierzy umiejętność sortowania i analizowania tabeli danych, podobnej do arkusza kalkulacyjnego, w celu określenia, które informacje są istotne lub spełniają określone warunki.
 • Graphics Interpretation - mierzy zdolność użytkownika do interpretacji informacji przedstawionych na wykresie lub innym obrazie graficznym w celu rozróżnienia zależności i wyciągania wniosków.
 • Two-Part Analysis - mierzy Twoją zdolność do rozwiązywania złożonych problemów. Mogą one być ilościowe, werbalne lub stanowić kombinację obu. Format jest celowo wszechstronny, aby objąć szeroki zakres treści. Mierzona jest Twoja zdolność do oceny kompromisów, rozwiązywania równań równoległych i dostrzegania zależności między dwoma podmiotami.

Quantitative 

Sekcja GMAT Quantitative ma na celu sprawdzenie zawartości i analitycznej wiedzy na temat podstawowych pojęć matematycznych, w tym arytmetyki i właściwości liczb, algebry i geometrii. Sekcja składa się z dwóch typów pytań:

Data Sufficiency

Pytania dotyczące Data Sufficiency składają się z pytania i dwóch stwierdzeń dotyczących danych. Twoim zadaniem jest określenie, czy wypowiedzi dostarczają wystarczających danych, aby odpowiedzieć na pytanie. Ten typ pytania wymaga od Ciebie szybkiego określenia, jakie informacje będą potrzebne do rozwiązania problemu i sprawnego wyeliminowania możliwości wyboru odpowiedzi.

Problem Solving

Problem Solving jest klasycznym standardowym typem pytań testowych. Pojawi się pytanie i pięć możliwych odpowiedzi. Pytania w tej sekcji wykorzystują matematykę na poziomie szkoły średniej, aż do algebry i geometrii płaskiej, aby sprawdzić Twoje umiejętności krytycznego myślenia.

Verbal

Sekcja Verbal jest zaprojektowana, aby sprawdzić sprawdzenie Twojej znajomości standardowego pisanego języka angielskiego, umiejętności analizowania argumentów i umiejętności krytycznego czytania. W tej sekcji znajdują się trzy typy pytań:

Critical Reasoning

Pytania dotyczące tej sekcji sprawdzają umiejętności związane z formułowaniem i oceną argumentów, a także formułowaniem planu działania. Otrzymasz krótką argumentację lub serię stwierdzeń i odnoszące się do niej pytanie. Sukces w zadaniach Critical Reasoning wymaga zrozumienia struktury argumentów i rygorystycznej logicznej analizy powiązań między dowodami a wnioskami.

Sentence Correction

W sekcji Sentence Correction zazwyczaj będziesz musiał zmierzyć się z długimi i skomplikowanymi zdaniami. Część lub całość zdania zostanie podkreślona, a Ty zostaniesz poproszony o znalezienie najlepszej wersji podkreślonego fragmentu spośród oryginału lub jednej z czterech alternatyw. Zdanie może nie zawierać żadnych błędów lub może zawierać jeden, dwa lub więcej błędów.

Reading Comprehension 

Pytania w tej sekcji te sprawdzają umiejętność krytycznego czytania, a dokładniej zdolność do podsumowania głównej myśli, rozróżniania idei wyrażonych konkretnie od tych sugerowanych przez autora, wyciągania wniosków na podstawie informacji zawartych w tekście, analizowania logicznej struktury fragmentu oraz wnioskowania o tonie i nastawieniu autora do tematu. Otrzymasz fragment lektury akademickiej na temat związany z biznesem, naukami społecznymi, biologicznymi lub fizycznymi i 3-4 pytania dotyczące tego tekstu. 


Jak oceniany jest egzamin GMAT?

Kiedy zaczynasz GMAT, komputer zakłada, że masz średni wynik i daje ci pytanie o średnim stopniu trudności. W miarę jak odpowiadasz na pytania poprawnie, komputer serwuje coraz trudniejsze pytania i zwiększa ocenę Twoich umiejętności. I na odwrót, gdy odpowiadasz niepoprawnie, komputer serwuje łatwiejsze pytania i obniża ocenę Twoich umiejętności. Twój wynik jest określany przez algorytm, który oblicza Twój poziom umiejętności na podstawie nie tylko tego, co udało Ci się zrobić dobrze lub źle, ale także na podstawie poziomu trudności pytań, na które odpowiedziałeś. Algorytm GMAC, który określa Twój wynik od 200 do 800 punktów, jest często źle rozumiany i istnieje wiele mitów dotyczących "łamania" algorytmu. Najlepszym sposobem na "pokonanie" algorytmu jest bycie przygotowanym. Jednakże, ponieważ adaptacyjna natura testu nie pozwala na "pomijanie" pytań, będziesz musiał nadać sobie tempo i znaleźć równowagę między spędzaniem cennego czasu na udzielaniu poprawnych odpowiedzi na trudne pytania a ewentualnym wyczerpaniem czasu przed ukończeniem testu.
Nieoficjalny wynik GMAT otrzymasz natychmiast po zakończeniu testu, kiedy będziesz mieć możliwość zachowania lub anulowania wyniku.


Jak trudny jest egzamin GMAT? 

Istnieje kilka aspektów GMAT, które sprawiają, że jest to trudny test.

1. Po pierwsze, unikalny format GMAT dostosowany do komputera oznacza, że nie będzie można pominąć trudnego pytania i wrócić do niego później; musisz wybrać odpowiedź i iść dalej.

2. Jednocześnie jesteś nagradzany nie tylko za poprawne odpowiedzi, ale dodatkowo za trudność pytań, na które odpowiedziałeś poprawnie. Wszystko to oznacza, że musisz zarówno odpowiadać na trudne pytania, jak i robić to szybko.

3. Ponadto, zobaczysz typy pytań i formaty, których prawdopodobnie nigdy nie widziałeś w swojej karierze akademickiej. GMAT jest wymagającym egzaminem, ale jest to test oparty na umiejętnościach, a to bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Ponieważ umiejętności testowane na GMAT są umiejętnościami, których możesz (i będziesz) się uczyć w przyszłości.

GMAT jest trudnym testem i samodzielna nauka może okazać się niewystarczająca. Lagunita Education prowadzi kursy przygotowujące kandydatów GMAT do osiągnięcia wysokich wyników na teście i dostania się na najbardziej prestiżowe uczelnie.


Zobacz jak wyglądają przygotowania do egzaminów wstępnych z Ulą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do zdania GMAT na wysokim poziomie

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób