#studia-w-europie #medycyna

Jak uzyskać dobry wynik HPAT?

HPAT 2024 – jak się skutecznie przygotować?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o HPAT 2024 – jak się skutecznie przygotować? Post Gościnny | 2022-03-07 (ostatnia aktualizacja: 2024-01-02)
 • Egzamin HPAT bada umiejętności takie jak logiczne myślenie czy interpretacja treści.
 • HPAT trwa 2,5 godziny – warto ćwiczyć koncentrację, by móc utrzymać skupienie przez tak długi czas.
 • Istnieją metody stymulujące pracę mózgu i rozwijające kwalifikacje miękkie – sprawdź!


Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju myślenie abstrakcyjne przykłady

Przygotuj się z nami do HPAT i rozpocznij medycynę w Irlandii

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

HPAT 2024 - jak się skutecznie przygotować?

HPAT to egzamin weryfikujący potencjał akademicki kandydatów na studia medyczne w Irlandii. W przeciwieństwie do IMAT, nie bada wiedzy zdobytej w szkole średniej. Komisje rekrutacyjne uznały, że oceny na świadectwie są wystarczającą informacją o wiedzy przedmiotowej z chemii, biologii i innych dziedzin nauki. HPAT skupia się więc na sprawdzaniu kompetencji miękkich, takich jak m.in.:

 • logiczne myślenie,
 • wyciąganie i formułowanie wniosków,
 • interpretacja treści,
 • myślenie abstrakcyjne,
 • umiejętności interpersonalne.

Test HPAT ma na celu pokazanie sposobu myślenia kandydatów i ich radzenie sobie z problemami, wyzwaniami i zadaniami. Dzięki temu komisja oceniająca może poznać potencjał akademicki kandydatów i wybrać najlepszych spośród nich. 

Umiejętności interpersonalne co to ma wspólnego z medycyną? Przyszły lekarz powinien nie tylko posiadać szeroką wiedzę naukową, ale także odpowiednie kompetencje komunikacyjne i umiejętność nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. Warto pamiętać, by ćwiczyć umiejętności interpersonalne, co to pozwalają na odpowiednią komunikację z pacjentem. Odpowiednie podejście do pacjenta, okazanie empatii i sposób rozmawiania z nim skutkuje nie tylko skuteczną komunikacją, ale pozostawia pozytywny wizerunek medyka.Nietrudno się domyślić, że przygotowania do tego egzaminu nie opierają się na typowym zakuwaniu. Mimo to, HPAT może być naprawdę wyczerpujący. Każda z sekcji ma inną specyfikę i wymaga od kandydata zaangażowania różnych obszarów mózgu. Warto przygotować się na ten wysiłek intelektualny, by zwiększyć swoje szanse na egzaminie i osiągnąć satysfakcjonujący wynik. Jak to zrobić?

Ćwicz koncentrację

HPAT to egzamin podzielony na (zazwyczaj) trzy sekcje, trwający aż 2,5 godziny. Między poszczególnymi częściami testu nie przewidziano przerw – od kandydatów wymaga się pełnego i długotrwałego skupienia.Koncentracja i myślenie abstrakcyjne przykłady ćwiczeń

Przeciążony mózg nie pracuje tak wydajnie jak wypoczęty, co może negatywnie wpływać na wynik HPAT. Właśnie dlatego warto regularnie „trenować” umysł przed przystąpieniem do egzaminu. Można to robić na różne sposoby, takie jak:

 • uczenie się,
 • czytanie,
 • rozwiązywanie zagadek/krzyżówek/sudoku,
 • ćwiczenia manualne,
 • gry – np. Memory, Scrabble.

Warto pamiętać, że koncentracja jest umiejętnością, którą da się wypracować za pomocą różnych metod. Dzięki tym prostym ćwiczeniom można poprawić swój wynik HPAT.

Uzyskaj wysoki wynik z HPAT!

Podejmij skuteczne przygotowanie z Lagunita Education

HPAT sprawdza ogólne umiejętności przyszłych lekarzy w Irlandii.
Jest przeprowadzany tylko raz w roku.
Warto zaplanować przygotowanie odpowiednio wcześnie z pomocą profesjonalistów.
Skuteczne przygotowanie do HPAT. Wysoki wynik z egzaminu. Pozytywna aplikacja do Irlandii.
kobieta hpat 2024
Zamów kurs

Poznaj HPAT

HPAT to naprawdę nietypowy egzamin, dlatego warto zapoznać się z jego strukturą. Najlepszymi sposobami na „oswojenie się” z testem są:

 • przestudiowanie arkuszy z poprzednich lat,
 • przyjrzenie się przykładowym zadaniom dostępnym na stronie hpat-ireland.acer.org,
 • przeczytanie naszego artykułu o HPAT,
 • przystąpienie do naszego kursu przygotowawczego do HPAT,
 • kontakt z osobą, która tego typu egzamin ma za sobą (np. mentorem Lagunita Education).

Wszystko to pozwoli dowiedzieć się, z jakich sekcji składa się egzamin, w jaki sposób jest oceniany, czego mogą dotyczyć pytania oraz ile czasu można przeznaczyć na poszczególne zadania. Pozyskanie tych informacji powinno stanowić podstawę do przygotowania się do HPAT.

Gdzie wymaga się HPAT?

Podejścia do HPAT od kandydatów na kierunek medycyna wymagają następujące uczelnie:

 • National University of Ireland Galway 
 • Royal College of Surgeons in Ireland 
 • Trinity College Dublin 
 • University College Cork 
 • University College Dublin 

HPAT jest wymogiem również na University of Limerick na kierunki magisterskie: terapia zajęciowa i terapia mowy i języka

Pozostałe wymagania na medycynę na irlandzkich uczelniach to: świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, wykaz ocen, dowód znajomości języka angielskiego oraz opłata aplikacyjna.

3 sekcje HPAT 2024

1. Logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów – 42 pytania, 60 minut

Przykładowe zadanie: Botanicy badali las deszczowy w Nikaragui, który został spustoszony przez huragan Joan w 1988 roku. Odkryli, że w ciągu następnych dziesięciu lat liczba gatunków drzew wzrosła o co najmniej 200% i do 300% na ośmiu działkach dotkniętych burzą. Na pozostałych działkach, które nie zostały dotknięte przez huragan, odnotowano niewielki wzrost (o ile w ogóle się pojawił). Na podstawie tych informacji można wywnioskować, że:

A. Huragany odgrywają ważną rolę w zapewnieniu długoterminowego przetrwania tropikalnych lasów deszczowych.

B. Gdy drzewa dominujące na obszarze tropikalnych lasów deszczowych są niszczone, inne gatunki mają szansę się rozwinąć.

C. Całkowita żywotność tropikalnych lasów deszczowych jest zwiększona, jeśli sporadycznie duże obszary zostają zrównane z ziemią.

D. Wydajność lasów tropikalnych zostaje zmaksymalizowana, jeśli duże obszary zostają sporadycznie zrównane z ziemią.

Poprawna odpowiedź to opcja B.

2. Rozumienie interpersonalne – 42 pytania, 50 minut

Przykładowe zadanie: Żona Boba, Mary, przebywa w szpitalu po zawale serca. Lekarz informuje Boba, że kobieta czuje się już na tyle dobrze, że może wrócić do domu, chociaż będzie musiała oszczędzać siły i dużo odpoczywać. Bob cieszy się, że mogą wrócić do domu, ale nie jest pewien, czy będzie w stanie opiekować się żoną. Lekarz odpowiada: Bob, to naturalne, że czujesz się trochę niespokojny, ale najlepszą rzeczą dla Mary będzie znaleźć się z powrotem w swoim środowisku.

Po odpowiedzi lekarza Bob prawdopodobnie poczuje się

A. uspokojony

B. podniesiony na duchu.

C. zawstydzony.

D. pełen obaw.

Prawidłowa odpowiedź to D.

Rozumowanie niewerbalne – 30 pytań, 40 minut

Przykładowe zadanie: Ułóż pięć obrazków tak, aby tworzyły logiczną sekwencję. Następnie wskaż środkową ilustrację i poprawną odpowiedź (A, B, C, D lub E) zaznacz na arkuszu odpowiedzi.

Zadanie na HPAT

Poprawną odpowiedzią jest obrazek E.

Za każdą z sekcji można uzyskać 100 punktów. Łącznie maksymalny wynik możliwy do zdobycia to 300 punktów.

W całym teście tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, a za błędne odpowiedzi nie są odejmowane żadne punkty.

Rozwiązuj testy IQ

Dobrym pomysłem na przygotowanie się do HPAT mogą okazać się testy IQ, nawet te dostępne w Internecie. Ich rozwiązywanie może podnieść wynik egzaminu – szczególnie ostatniej sekcji. W trzeciej części HPAT szczególnie bada się umiejętność odnajdywania zależności w podanych schematach, sekwencjach i wzorach. Testy IQ są wręcz naszpikowane tego typu zadaniami – pozwolą wyrobić pewną wprawę w rozwiązywaniu tego typu zadań.

Dużo czytajCzytanie nie tylko stymuluje pracę mózgu, ale także ułatwia prawidłową interpretację treści. To ważne szczególnie podczas HPAT. Od dobrego zrozumienia polecenia zależy odpowiedź – a te z kolei wpływają na wynik egzaminu. Pytania na teście mogą być (i często są) podchwytliwe. Sprawne wyłapywanie sensu tekstu pozwala formułować prawidłowe wnioski i dokonywać trafnej oceny. Dzięki temu można znacząco poprawić swój wynik HPAT. 

Dużo słuchaj

Dobrze być osobą, która nie tylko słyszy, ale przede wszystkim słucha. Nie tylko podnosi to atrakcyjność osoby w oczach innych, ale może także wpłynąć na wynik HPAT. Brzmi dziwnie?

Jedna z sekcji egzaminu weryfikuje zdolność kandydata do rozpoznawania i zrozumienia myśli, emocji i intencji postaci na podstawie zamieszczonej wypowiedzi lub scenariusza. Umiejętność tę udowadnia się, trafnie wybierając jeden z podanych wniosków. 

Słuchanie innych i wypracowywanie empatii nie tylko poprawia jakość relacji z bliskimi, ale może poprawić wynik HPAT. Warto, prawda?

Przystępuj do próbnych HPAT

Do dostępnych w Internecie arkuszy z poprzednich lat są zazwyczaj dołączone klucze odpowiedzi. Przed przystąpieniem do egzaminu właściwego, warto spróbować rozwiązać jak najwięcej tego typu testów, a następnie sprawdzić swoje wyniki z załączonymi wskazówkami. Pozwoli to:

 • sprawdzić swoje szanse na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku HPAT,
 • dostrzec swoje słabe strony i skupić się na nich.

Co jakiś czas warto powtarzać takie działania, by sprawdzić swoje postępy (lub ich brak) i kontynuować przygotowania do HPAT według przyjętej strategii lub zwrócić się po pomoc specjalisty (w przypadku, gdy wyniki stoją w miejscu). Warto też analizować udzielone odpowiedzi, szczególnie te błędne – zastanowić się, dlaczego ta, a nie wskazana odpowiedź jest prawidłowa. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do HPAT.

Przygotowanie językowe

Koncentracja, rozwiązywanie ubiegłorocznych zadań, myślenie abstrakcyjne przykłady ćwiczeń… wszystko to jest bardzo ważne w przygotowaniu, ale pamiętaj także o przygotowaniu językowym. HPAT odbywa się w języku angielskim, dlatego musisz znać ten język na wystarczająco wysokim poziomie, aby dokładnie zrozumieć treść zadania i móc wskazać prawidłową odpowiedź. Pomocą w przyswajaniu angielskiego jest – jak już wspomnieliśmy – rozwiązywanie zadań z arkuszy ubiegłorocznych, obcowanie z językiem angielskim na co dzień (np. oglądanie filmów bez lektora, tworzenie list zakupów po angielsku). Dobrym rozwiązaniem są także korepetycje nastawione na praktyczny język akademicki – taki kurs znajdziesz w ofercie Lagunita Education.

Jak przystąpić do HPAT?

Egzamin HPAT organizowany jest tylko raz w roku, dlatego należy skrupulatnie pilnować terminów. Do HPAT 2024 można przystąpić od 16 do 25 lutego. Na egzamin trzeba się zapisać do 19 stycznia (najpóźniej do 2 lutego). Test przeprowadzany jest online. Koszt przystąpienia to 152,80 euro.

Jaki wynik trzeba osiągnąć, aby dostać się na irlandzką uczelnię medyczną? Oto progi punktowe na wybranych uczelniach:

 • Trinity College Dublin – min. 150 punktów
 • Royal College of Surgeons in Ireland – min. 176 punktów
 • University College Dublin – min. 178 punktów

Maksymalna liczba punktów, jaką osiągają kandydaci, to ok. 230 punktów. 

Wynik z HPAT ważny jest tylko przez rok. To oznacza, że powinieneś aplikować na uczelnię w roku zdania testu. W przeciwnym razie musisz podchodzić do HPAT raz jeszcze w następnym roku.

Zdaj HPAT z Lagunitą!

Aby nie powtarzać egzaminu i dostać się na irlandzką uczelnię medyczną za pierwszym razem, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych nauczycieli.

Mentorzy Lagunita Education oferują wsparcie w przygotowaniu się do HPAT. Udzielają cennych wskazówek dotyczących zarówno samego egzaminu, jak i skutecznych technik stymulacji mózgu. Pomagamy także w skutecznej aplikacji na studia. Osiągnięcie wysokiego wyniku HPAT i pozytywny wynik na medycynę w Irlandii w jednym roku i to za pierwszym razem? To możliwe tylko z Lagunita Education!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotuj się z nami do HPAT i rozpocznij medycynę w Irlandii

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób