#studia-w-europie #ranking #medycyna

International Medical Admission Test – wszystko co musisz wiedzieć!

Czym jest IMAT oraz kiedy i gdzie go zdać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Czym jest IMAT oraz kiedy i gdzie go zdać? Post Gościnny | 2021-11-11 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-13)
 • IMAT to obszerny, standaryzowany test stosowany przez niektóre uczelnie medyczne we Włoszech do oceny potencjału akademickiego kandydata
 • Każdy student ma 100 minut na rozwiązanie łącznie 60 pytań wielokrotnego wyboru
 • Włoskie szkoły medyczne bardzo cenią wynik uzyskany na IMAT, toteż chcąc się dostać, trzeba postarać się o wysoki wynik.
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju egzamin IMAT

Chcę się dobrze przygotować do egzaminu IMAT

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

International Medical Admissions Test, czyli czym jest IMAT?

International Medical Admissions Test to inaczej IMAT egzamin wstępny w języku angielskim dla kandydatów na medycynę, chirurgię i stomatologię stosowany w ramach rekrutacji na niektóre uniwersytety we Włoszech. Kierunki te są prowadzone po angielsku, a miejsca są otwarte zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych.

IMAT test nie wymaga wiele dodatkowej nauki, ponieważ jest sprawdzianem umiejętności i wiedzy, które uczący się powinni już posiadać. Przygotowania obejmują powtórkę materiału ze szkoły średniej oraz opanowanie naukowego słownictwa po angielsku, którego znajomość będzie niezbędna do zrozumienia, a co za tym idzie – rozwiązania zadań.

Egzamin IMAT jest zdawany osobiście w centrum testowym (nie ma wersji online), w formie papierowej. Kandydaci muszą więc wyposażyć się w czarny długopis, który posłuży do nanoszenia odpowiedzi na arkusz.

Z czego składa się IMAT 2023?

Pierwszy IMAT przeprowadzono w 2011 roku i od tamtej pory ulega on ciągłym modyfikacjom, mającym na celu poprawienie jakości testu. Do 2022 roku składał się on z 4 części: logiczne myślenie, biologia, chemia oraz fizyka i matematyka. Obecnie IMAT egzamin składa się z 60 pytań wielokrotnego wyboru (liczba ta się nie zmieniła) z pięcioma opcjami dotyczących nie czterech, a pięciu tematów: 

 • logiczne rozumowanie (4 zadania),
 • kultura i wiedza ogólna (5 zadań),
 • biologia (23 zadania),
 • chemia (15 zadań),
 • fizyka i matematyka (13 zadań).

Czas na rozwiązanie wszystkich zadań to 100 minut – to niezbyt dużo, toteż trzeba liczyć się z presją w dniu egzaminu. Co więcej, jedno zadanie ma 5 możliwych opcji do wyboru (A, B, C, D, E), z których tylko jedna jest prawidłowa.

Aby zminimalizować stres i przyzwyczaić się do szybkiego udzielania poprawnych odpowiedzi, warto rozwiązywać wiele zadań podczas przygotowań do testu. Drugą zaletą rozwiązywania arkuszy jest przekonanie się, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie. Oto kilka przykładów:

 • wiedza ogólna: Kim była pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla?
 • logiczne rozumowanie: Jaka długość sznurka jest potrzebna do obwiązania pudełka o wymiarach [wymiary] według wzoru zaprezentowanego na grafice?
 • biologia: Który z poniższych procesów zachodzi podczas anafazy mitozy w zdrowej ludzkiej komórce wątroby?
 • chemia: Które z poniższych cząsteczek mają ogólny stały moment dipolowy?
 • fizyka i matematyka: Kamień o gęstości x i objętości y jest całkowicie zanurzony w cieczy o gęstości z. Jaka jest siła wyporu działająca na kamień?


Sekcje egzaminu IMAT

Planujesz studia medyczne we Włoszech?

Skorzystaj z naszego kursu do IMAT!

IMAT odbywa się tylko raz w roku – dobre przygotowanie to podstawa.
Wyniki IMAT są ważne tylko rok; poza nauką do testu trzeba też na czas uporać się z aplikacją.
IMAT nie sprawdza tylko wiedzy przedmiotowej; warto znać strukturę egzaminu.
Gwarancja poprawy wyników. Skuteczne metody nauczania. Indywidualne zajęcia online.
kobieta IMAT egzamin 
Zarezerwuj kurs

Więcej informacji dla osób chcących zapoznać się ze strukturą testu znajduje się na stronie Lagunity. Sprawdź: IMAT test przykładowy

Należy mieć też na uwadze, że zarówno prawidłowe, jak i błędne odpowiedzi są punktowane:

 • 1,5 punktu za prawidłową odpowiedź 
 • - 0,4 punktu za błędną odpowiedź
 •  0 punktów za pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi. 

Jako że wariantów jest 5, istnieje tylko 20% szans na zaznaczenie dobrego. Należy więc zastanowić się, czy warto narażać się na minusowe punkty. Rozwiązując egzamin IMAT test można zdobyć maksymalnie 90 punktów, przy czym wynik w okolicach 55-60 pkt jest uznawany za wystarczający, aby dostać się na dobrą włoską uczelnię. 

Ważne daty, czyli IMAT 2023 – kiedy się zapisać?

Przy aplikowaniu na uniwersytety publiczne, kandydaci muszą zapisać się na IMAT egzamin, który odbywa się raz w roku. Terminy rejestracji zazwyczaj są otwarte od czerwca do września. Inaczej wygląda sytuacja dla kandydatów na uczelnie prywatne, takie jak np. Università Cattolica del Sacro Cuore – tego typu placówki mają własny, unikalny IMAT, który występuje w różnych terminach, zwykle między marcem a czerwcem. Daty rejestracji wahają się od grudnia do czerwca. W 2023 IMAT odbył się 17 października. Rejestracja na egzamin została otwarta miesiąc wcześniej i trwała niemal do ostatniego dnia września.

Biorąc pod uwagę, że to właśnie publiczne uniwersytety medyczne (np. w Mediolanie, Boloński) zajmują czołówki krajowych rankingów, warto śledzić informacje na temat terminów i lokalizacji IMAT publikowane przez MIUR. 

Jak przebiega rejestracja na egzamin IMAT?

Włoskie uniwersytety publiczne wymagają od kandydatów stworzenia pewnego rodzaju identyfikacji online za pośrednictwem portalu universitaly.it. W formularzu należy zamieścić swoje personalia i dane kontaktowe.

Po założeniu konta można rozpocząć rejestrację, która rozpoczyna się od uporządkowania uczelni według priorytetu – od najbardziej pożądanej (pierwszy wybór) aż do tych, które są traktowane wyłącznie jako opcja awaryjna. Następnie należy wybrać centrum testowe IMAT oraz uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości £114, €130 lub $164 (waluta do wyboru).

Koszt egzaminu IMAT

Prywatne uniwersytety mają własne procedury rekrutacyjne, które zazwyczaj są opisane na ich stronach internetowych. 

IMAT Warszawa

Egzamin IMAT odbywa się tylko raz do roku, a informacje o terminach i dostępnych lokalizacjach każdej sesji są publikowane przez włoskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. W przypadku Polski niezmiennie jest to Lang LTC w Warszawie przy ul. Sędziowskiej 5. To jak na razie jedyne centrum egzaminacyjne w Polsce, które umożliwia przystąpienie do testu. IMAT Warszawa jest więc najbliższą opcją dla kandydatów z Polski.

Ranking publiczny 


Przystępując do IMAT w celu aplikacji na uczelnię publiczną, należy pamiętać o uszeregowaniu szkół. Należy pamiętać, że kolejność, w jakiej uszeregowano poszczególne uczelnie publiczne, jest brana pod uwagę przez komisje rekrutacyjne. Przed sporządzeniem rankingu warto rozważyć liczbę miejsc, które każda uczelnia oferuje studentom zza granicy. Należy wziąć pod uwagę miasto, w którym znajduje się dana szkoła, ceny i możliwość uzyskania stypendiów lub pomocy finansowej oraz wszelkie inne czynniki. Każda szkoła prywatna oferuje swój własny IMAT, z własnymi wymaganiami wstępnymi, więc ranking nie ma zastosowania.

Do czego potrzebny mi IMAT?

Admissions Testing Service współpracuje z włoskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (MIUR), aby opracować i dostarczyć angielską wersję testu wstępnego, który jest stosowany przy przyjmowaniu na kursy lekarskie we Włoszech. Trzy najlepsze według QS by Subject uczelnie medyczne we Włoszech wykorzystują egzamin IMAT do selekcji najlepszych kandydatów na studia.


Więcej informacji dla kandydatów zainteresowanych studiowaniem kierunku lekarskiego można znaleźć na naszym blogu. O ofercie edukacyjnej i kryteriach przyjęć pirzemy tutaj: medycyna we Włoszech.

Które uniwersytety akceptują IMAT?

IMAT egzamin to jeden z ważniejszych wymagań wstępnych na medycynę we Włoszech.  Cztery pierwsze pozycje w krajowych rankingach należą do uczelni publicznych, toteż rejestracja, opłaty i treść IMAT jest tam jednakowa. Piąte miejsce zajmuje Università Cattolica del Sacro Cuore, który ma osobne procedury.  Poniżej prezentujemy wszystkie medyczne szkoły wyższe we Włoszech, w których IMAT jest jednym z kryteriów przyjęć na studia lekarskie/stomatologiczne.

Uniwersytety publiczne 

We Włoszech istnieje mnóstwo uniwersytetów publicznych, które wymagają IMAT: 

 • Uniwersytet w Pawii
 • Uniwersytet w Padwie
 • Uniwersytet w Mediolanie
 • Uniwersytet w Bari
 • Uniwersytet Boloński
 • Uniwersytet w Katanii
 • Uniwersytet w Turynie
 • Uniwersytet Sapienza w Rzymie
 • IMS Rome, Uniwersytet Tor Vergata
 • IMS Naples Federico II
 • IMS Campania Luigi Vanvitelli
 • IMS Bicocca


Każda uczelnia ma swój własny, unikalny proces składania wniosków, ale można wśród nich znaleźć pewne podobieństwa, takie jak;

 • wymóg posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednika; 
 • wymóg znajomości języka angielskiego.

Kandydaci zza granicy, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mogą poświadczyć swoje kwalifikacje za pomocą certyfikatu (np. TOEFL). Wyniki należy przesłać do medycznej, aby udowodnić możliwość swobodnego komunikowania się i uczestnictwa w zajęciach.

Uniwersytety prywatne 

Na terenie Włoch działają też prywatne uniwersytety, które zazwyczaj przeprowadzają własne egzaminy wstępne. Terminy rejestracji, treść i punktacja egzaminów może się więc różnić od standardowego IMAT.

Przykładowo, Università Cattolica del Sacro Cuore przeprowadza własne testy wstępne z 65 pytaniami, które mają dodatkową sekcję etyczno-religijną. Komisje rekrutacyjne w Saint Camillus International University of Health Sciences wymagają natomiast UCAT.

Wybrane uczelnie prywatne:

 • Uniwersytet Cattolica w Rzymie 
 • Saint Camillus International University of Health Sciences w Rzymie
 • Uniwersytet Humanitas, Rozzano 
 • Uniwersytet San Rafaelle, Segrate 


Podobnie jak w przypadku uniwersytetów publicznych, uczelnie prywatne mają własne procesy aplikacyjne i wymagają od studentów posiadania wykształcenia średniego i zadowalającej znajomości języka angielskiego.

Jak zdać IMAT test z Lagunitą?

Więcej wskazówek dla osób przygotowujących się do egzaminu można znaleźć w artykule: IMAT przygotowanie. Należy mieć na uwadze, że tegoroczna edycja testu różni się od ubiegłych, toteż trudniej jest zdobyć materiały do IMAT 2023.  Lagunita Education oferuje skuteczny kurs z wykorzystaniem aktualnych technik i źródeł wiedzy.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo samodzielnie uzyskać wysoki wynik przy tak dużej presji czasu, tylko jednym terminie w ciągu roku oraz ujemnych punktach za błędną odpowiedź. Dlatego stawiamy na profesjonalne przygotowanie z wykwalifikowanymi nauczycielami Lagunita Education. Oferujemy indywidualnie dopasowany plan zajęć, solidne i regularne powtórki, przykładowe arkusze i strategie rozwiązywania zadań.

Zamów bezpłatną rozmowę i zgłoś się na swój kurs do IMAT!


Najczęstsze pytania

Czy egzamin IMAT jest trudny?

IMAT sprawdza wiedzę na poziomie liceum, więc nie wymaga specjalnej nauki. Trudności może jednak sprawić sekcja z wiedzy ogólnej i logicznego rozumowania – te pytania są specyficzne i trzeba wiedzieć, czego się spodziewać. Dodatkowo, cały test jest po angielsku – trzeba więc zadbać o doskonałe przygotowanie językowe.

Jak przygotować się do IMAT?

Przygotowanie do IMAT polega na powtórce materiału z matematyki, fizyki, chemii i biologii ze szkoły średniej oraz przygotowaniu językowym. Bardzo ważnym elementem jest też rozwiązywanie próbnych zadań i arkuszy – w ten sposób można lepiej zapoznać się z testem, a co za tym idzie, zwiększyć swoją szansę na wysoki wynik. 

Z czego składa się egzamin IMAT?

Egzamin IMAT składa się z czterech części: chemii, biologii, matematyki i fizyki oraz wiedzy ogólnej i logicznego rozumowania. O ile trzy pierwsze weryfikują głównie wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej, o tyle ostatnia jest dość nietypowa. Warto rozwiązywać próbne zadania z tej sekcji, aby dowiedzieć się, czego można się spodziewać na właściwym egzaminie IMAT.

Ile trzeba mieć punktów na IMAT, żeby dostać się na studia?

IMAT to egzamin, za który maksymalnie można osiągnąć 90 punktów. Wynik w granicach 55-60 jest uznawany za dobry i pozwala zakwalifikować się na najlepsze włoskie uczelnie. Aby przybliżyć się do oczekiwanego wyniku, warto zapisać się na solidny kurs przygotowawczy od Lagunita Education.

Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 14 opinii.
Czytaj więcej:

Chcę się dobrze przygotować do egzaminu IMAT

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Zdaj dobrze IMAT i rozpocznij studia medyczne we Włoszech

Skutecznie przygotujemy Cię do zdania IMAT, abyś mógł rozpocząć swoje wymarzone studia medyczne we Włoszech. Sprawdź nasz indywidualny kurs.
Dowiedz się więcej