#studia-w-europie #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Zobacz, dlaczego warto aplikować na medycynę we Włoszech!

Medycyna we Włoszech – wymagania, koszty, program

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Medycyna we Włoszech – wymagania, koszty, program Post Gościnny | 2023-11-14
 • Włoskie uniwersytety medyczne oferują wysoką jakość kształcenia w atrakcyjnej cenie.
 • Studia medyczne we Włoszech charakteryzują się innowacyjnymi metodami kształcenia i wykorzystaniem nowych technologii.
 • International Medical Admission Test (IMAT) to test wstępny obowiązkowy dla każdego kandydata na medycynę we Włoszech
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju studia medyczne we Włoszech po angielsku

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia medyczne Włochy – jak wygląda program nauczania?

Edukacja wyższa we Włoszech jest zorganizowana według systemu bolońskiego, co oznacza, że podobnie jak w Polsce, ma trójdzielną budowę:

 • trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) – Laurea;
 • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) – Laurea Specialista/Magistrale;
 • minimum trzyletnie studia III stopnia (doktoranckie) – Dottorato di Ricerca.


Medycyna we Włoszech to jednolite, sześcioletnie studia (12 semestrów), które kończy się po zdobyciu 360 punktów ECTS. Pierwsze lata nauki (zazwyczaj 3) polegają na zdobyciu teoretycznej podbudowy, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza – studenci muszą posiąść wiedzę z dziedzin takich jak m.in. fizjologia, anatomia czy farmakologia.

Druga część kształcenia obejmuje zdobywanie umiejętności praktycznych – m.in. badania przypadków klinicznych, obycia z pacjentem czy prowadzenia dokumentacji medycznej. Staże i praktyki zwykle rozpoczynają się na czwartym roku studiów. Na ostatnim (tj. szóstym) odbywa się egzamin końcowy, składający się z części praktycznej, tj. stażu ustalonego przez MIUR (Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań) oraz egzaminu pisemnego. 

Studia medyczne we Włoszech są możliwe na kilkunastu uczelniach. Które z nich oferują kształcenie w języku angielskim? 

Studia medyczne we Włoszech po angielsku?

Studia medyczne we Włoszech są prowadzone zarówno po włosku, jak i po angielsku. Jeśli chodzi o ofertę programów wykładanych w międzynarodowym języku, jest ona dość szeroka i obejmuje najlepsze uczelnie medyczne w tym kraju:

 • Uniwersytet w Mediolanie,
 • Uniwersytet Boloński (Alma Mater Studiorum),
 • Uniwersytet Sapienza w Rzymie,
 • Uniwersytet w Padwie.

W globalnych rankingach przedmiotowych (QS by Subject) w dziedzinie medycyny dwie pierwsze znalazły się w TOP 100. Dodatkowo, programy stomatologiczne na Uniwersytecie Bolońskim zajęły 50. miejsce w światowym zestawieniu. Wszystkie wymienione wyżej uczelnie oferują studia medyczne we Włoszech po angielsku. 

Jakie są wymagania wstępne na medycynę we Włoszech? 

Wstęp na studia medyczne we Włoszech po angielsku jest konkurencyjny, dlatego warto dobrze się przygotować do aplikacji: zdać z wysokim wynikiem test wstępny IMAT, zdobyć certyfikat językowy oraz dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły średniej. Choć studia prowadzone są po angielsku, warto znać przynajmniej podstawy języka włoskiego.
Nabór na studia medyczne we Włoszech odbywa się według zasady numerus clausus – liczba miejsc jest ograniczona. Oznacza to wzmożoną konkurencję między kandydatami. Trzeba więc solidnego przygotowania, aby zostać zaakceptowanym przez komisje rekrutacyjne.Chcesz studiować medycynę we Włoszech?

Sprawdź wymagania i aplikuj z nami!

Kandydaci na medycynę we Włoszech muszą zdać test wstępny IMAT.
Odbywa się on tylko raz w roku; warto skorzystać z kursu, by nie zaprzepaścić swojej szansy na studia.
Do studiowania medycyny we Włoszech niezbędne są też kwalifikacje językowe; pomagamy zdać potrzebne egzaminy.
Profesjonalne przygotowanie do IMAT. Kursy językowe. Pomoc mentora podczas aplikacji.
kobieta studia medyczne we Włoszech
Umów się na rozmowę

Dyplom ukończenia szkoły średniej

Podstawowym warunkiem podjęcia studiów medycznych we Włoszech jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej (lub jego odpowiednika). W Polsce trwa to zazwyczaj 12 lat, toteż kandydaci spełniają warunek minimalnego okresu edukacji. Jeśli kryteria w tym zakresie nie są spełnione, osoba aplikująca musi wziąć udział w rocznym lub dwuletnim kursie przygotowawczym/podstawowym.

IMAT

Kandydaci na studia medyczne we Włoszech muszą również zdać International Medical Admissions Test (IMAT). To test wstępny składający się z 60 pytań podzielonych pomiędzy 5 sekcji: chemię, biologię, matematykę i fizykę, logikę oraz kulturę i wiedzę ogólną. Egzamin odbywa się w Polsce tylko raz do roku: w 2023 ma miejsce 17 października Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „IMAT – wszystko co musisz wiedzieć!”. 

Aby zakwalifikować się na najlepsze włoskie uczelnie, dobrze jest zdobyć 55-60 punktów z egzaminu IMAT (na 90 możliwych).

Im wyższy wynik, tym większa szansa na otrzymanie oferty, dlatego warto skorzystać z pomocy tutora podczas przygotowań. Wskaźniki przyjęć na medycynę różnią się co roku, w zależności od wyników IMAT pozostałych kandydatów na studia. 

Wymagania językowe

Oprócz dyplomu i dobrych wyników na IMAT kandydat musi również posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Uczelnie akceptują zazwyczaj IELTS i TOEFL.

Chociaż nauka włoskiego nie jest wymagana w procesie rekrutacji, studenci w trakcie szkolenia muszą osiągnąć poziom B1. W tym podczas pierwszych lat studiów odbywają się darmowe zajęcia językowe. Ich celem jest zapewnienie efektywnej nauki podczas fazy stażu – nie każdy pacjent/pracownik szpitala zna bowiem angielski.

Medycyna Włochy – jakie są najlepsze uczelnie?

Studia medyczne we Włoszech po angielsku prowadzi kilkanaście uniwersytetów uznawanych za jedne z najlepszych w Europie. Należą do nich publiczne uczelnie, jak Uniwersytet Mediolański, Uniwersytet Boloński oraz Uniwersytet Rzymski Sapienza.
Na system edukacji wyższej we Włoszech składają się zarówno medyczne uczelnie państwowe (4 najlepsze w kraju) jak i prywatne. Jeśli chodzi o instytucje niepubliczne, najwyżej w rankingach (na 5. miejscu) znalazł się Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie. Drugi, Uniwersytet Vita-Salute San Raffaele uplasował się dopiero na 11. pozycji w krajowym zestawieniu. 

Najwyższą jakość kształcenia świadczą więc uczelnie publiczne – jakie? 

Uniwersytet w Mediolanie Uniwersytet w Mediolanie to według QS by Subject najlepsza uczelnia medyczna we Włoszech. Oferuje doskonałe programy w dziedzinie farmacji i farmakologii (34. pozycja w światowym rankingu). Co roku przyjmuje ponad 3 tys. nowych studentów na kierunkach medycznych, takich jak m.in.:

 • higiena dentystyczna, techniki obrazowania i radioterapii, podologia (programy licencjackie),
 • pielęgniarstwo i położnictwo, biotechnologia medyczna i medycyna molekularna (studia magisterskie).

Na tamtejszy wydział lekarski składa się 8 jednostek organizacyjnych (np. Zakład Patofizjologii i Transplantacji). Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów z zagranicy – w tym celu powstała Międzynarodowa Szkoła Medyczna (IMS), gdzie odbywają się kursy w języku angielskim

Uniwersytet BolońskiTo najstarszy europejski uniwersytet. Zajmuje 2. miejsce we Włoszech pod względem jakości kształcenia przyszłych medyków. Jako jedyny w kraju znajduje się w światowym zestawieniu najlepszych programów w dziedzinie stomatologii. W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Bolońskiego można znaleźć kursy takie jak:

 • pielęgniarstwo, położnictwo, genomika, dietetyka (licencjackie),
 • biotechnologia medyczna, chemia i technologia farmaceutyczna (magisterskie),
 • farmacja, stomatologia, weterynaria (jednolite magisterskie).

Nauczanie na Uniwersytecie Bolońskim odbywa się zgodnie z metodą rozwiązywania problemów, jest interdyscyplinarne i skupione na pacjencie.

Na kierunku typowo lekarskim (medycyna i chirurgia) staże kliniczne rozpoczynają się już na I roku. Aby uzyskać zaliczenie, trzeba też zdobyć odpowiednią liczbę punktów z przedmiotów fakultatywnych, takich jak np. kompetencje informacyjne czy analiza danych. 

Sapienza – Uniwersytet Rzymski 


To jedna z najlepszych szkół medycznych we Włoszech i druga w kraju pod względem kształcenia przyszłych farmaceutów (70. miejsce w światowym zestawieniu). Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” został założony w 1303 roku, co świadczy o naprawdę długiej tradycji nauczania.

Uczelnia oferuje studia magisterskie (dwuletnie lub jednolite) po angielsku na kierunkach takich jak

 • medycyna i chirurgia,
 • biochemia,
 • bioinformatyka,
 • pielęgniarstwo. 

Dzięki umowom partnerskim z zagranicznymi uczelniami, studenci mają możliwość odbycia praktyk klinicznych, wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach lub prowadzenia badań w Niemczech, Szwecji lub Francji. 

Ile kosztuje medycyna we Włoszech?

Na to, jakim budżetem musi dysponować kandydat na studia za granicą wpływają głównie stawki czesnego oraz koszty życia – zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Jak w takim razie prezentuje się medycyna we Włoszech?

Czesne i aplikacja

Wysokość czesnego na studiach medycznych we Włoszech na jest uzależniona od rodzaju uczelni, na którą się aplikuje. Prywatne pobierają najwyższe opłaty, wahające się od 15 do 20 tys. €, z kolei publiczne mają dużo przystępniejsze stawki – średnio mniej niż 3000 € rocznie (przykładowo: 2 924 € na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza). 

Za każdy złożony wniosek należy też uiścić opłatę regionalną, która zazwyczaj wynosi 140 €.

Nie można też zapominać o kosztach związanych z przystąpieniem do egzaminu IMAT – to niezbędny element rekrutacji na studia medyczne we Włoszech. Za rejestrację można zapłacić w trzech walutach: £114, 130 € lub 164 $. 

Koszty utrzymania

Koszty życia to kwestia, którą warto rozważyć przed wyjazdem do Włoch. Średnie wydatki będą się różnić w zależności od stylu życia studenta oraz zamieszkiwanego miasta. Szacuje się jednak, że student co miesiąc wydaje ok. 750 euro na utrzymanie.
Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu są w dużej mierze uzależnione od lokalizacji i stylu życia studenta.

Przykładowo, za jednoosobowy pokój w Bolonii płaci się średnio 400 € miesięcznie, podczas gdy w Rzymie (La Sapienza) to już wydatek rzędu 480-640 €. Decydując się na zakwaterowanie zaoferowane przez Uniwersytet w Mediolanie, można sporo zaoszczędzić: niemal roczny wynajem kosztuje wówczas 2750 € (około 250 € miesięcznie). 

Zakwaterowanie to wydatek, który najwyraźniej różni się pomiędzy poszczególnymi miastami. W przypadku produktów spożywczych nie jest to aż tak zauważalne. Koszt tygodniowych zakupów wynosi średnio 60-70 €.

Według porównywarki Numbeo, za transport płaci się nawet nieznacznie więcej w mniejszych miastach (jak np. Bolonia) niż w Rzymie. Jednorazowy przejazd komunikacją miejską kosztuje średnio 1,5 €, a bilet miesięczny: 35 €. 

Według szacunków, miesięczne wydatki związane z utrzymaniem się we Włoszech oscylują wokół 750 €.

W jaki sposób można podreperować swój studencki budżet?

Stypendia i możliwości pracy

Niektóre publiczne uczelnie we Włoszech (np. Uniwersytet w Trydencie) oferują studentom zagranicznym częściowe lub całkowite zwolnienie z czesnego na podstawie ISEE parificato. To wskaźnik sytuacji ekonomicznej i majątkowej, określany na podstawie zadeklarowanych dochodów kandydata i jego rodziny. 

Uczelnie oferują też stypendia dla wyróżniających się kandydatów na studia medyczne we Włoszech. Przykładowo, na Uniwersytecie w Mediolanie komisje biorą pod uwagę:

 • dorobek akademicki (średnią ocen, wynik IMAT),
 • motywacje i osiągnięcia pozaszkolne – np. staż zawodowy.

Pierwszy z wymienionych komponentów jest ważniejszy, punktowany na maksymalnie 20 punktów, natomiast za drugi można uzyskać do 10 punktów. Im wyższy wynik w 30-stopniowej skali tym większa szansa na stypendium. Może być ono przyznane na kilka lat, pod warunkiem odpowiednich postępów w nauce. 

Studia medyczne Włochy – jakie formalności związane z pobytem?

Przebywając na terytorium Włoch dłużej niż 3 miesiące, należy zarejestrować swój pobyt w odpowiednim Urzędzie Gminy (Ufficio del Comune). Wcześniej trzeba jednak udać się do tamtejszego biura Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) po numer identyfikacji podatkowej – to jeden z elementów potrzebnych w procesie rejestracji pobytu.

Do wniosku trzeba będzie załączyć:

 • dokument tożsamości (może być dowód),
 • wspomniany wyżej numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale),
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Włoch (może być umowa najmu),
 • potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych,
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zaświadczenie o wpisanie na listę studentów wybranej włoskiej uczelni.

Na uporanie się z formalnościami kandydat ma 3 miesiące. Nie warto jednak zwlekać i zawczasu uregulować wszelkie sprawy urzędowe. Później będzie więcej czasu na cieszenie się życiem studenckim w słonecznej Italii.

Medycyna Włochy – dlaczego warto?

Uczelnie medyczne we Włoszech wyróżnia naprawdę dobry stosunek jakości nauczania do ceny, bogata oferta kierunków po angielsku, świetny klimat oraz szerokie perspektywy dla absolwentów.

Zalety studiowania medycyny we Włoszech

Koszty

Czesne na publicznych (najlepszych w kraju) włoskich uczelniach wynosi średnio 3 tys. euro – dla porównania, na Cambridge trzeba zapłacić ponad 63 tys. funtów, a na Harvardzie: ~67 tys. $. Atrakcyjne stypendia i możliwości pracy (do 20h tygodniowo) stanowią dodatkowy atut, który warto wziąć pod uwagę, decydując się na studia medyczne za granicą.

Studia po angielsku + nauka języka

Książki, notatki i wszystkie egzaminy są w języku zrozumiałym od pierwszego dnia. Oferowane są również darmowe kursy włoskiego, które pomagają w codziennym życiu i na późniejszych etapach kształcenia. Tego typu lekcje odbywają się na pierwszym roku, aby bez presji czasu przygotować studentów do praktyk oraz kontaktu z włoskojęzycznymi pacjentami i personelem medycznym. Absolwent zyskuje nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, ale także cenne kwalifikacje językowe.

Europejski tytuł MD 

Medycyna we Włoszech to kierunek pozwalający na zdobycie tytułu uznawanego na arenie międzynarodowej. Dzięki temu absolwent może sobie pozwolić na pracę w całej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii. 

Kultura 

Jeśli mowa o spędzeniu 6 lat studiów medycznych za granicą, dlaczego nie zrobić tego w pięknym kraju ze wspaniałymi zwyczajami i jedzeniem oraz przyjaznymi ludźmi? Otoczenie morza, Alp i malowniczych jezior na północy kraju to z pewnością atut, który zasługuje na wyróżnienie.

Jakość nauczania

Medycyna we Włoszech charakteryzuje się innowacyjnymi metodami nauczania, opartymi na rozwiązywaniu problemów. Dużą uwagę zwraca się nie tylko na pozyskiwanie wiedzy, ale i umiejętności – na niektórych uczelniach zajęcia praktyczne zaczynają się już na I roku! Pozwala to lepiej przygotować się do zawodu lekarza i poczuć się pewniej podczas przyszłej pracy.

Gdzie znaleźć profesjonalne wsparcie w rekrutacji?

Tym, co odstrasza kandydatów na studia zagraniczne, jest często skomplikowana procedura aplikacyjna. We Włoszech jest dużo mniej formalności z tym związanych – przykładowo, nie trzeba pisać esejów ani zdobywać referencji. Mimo że rekrutacja jest tam prostsza niż w przypadku USA czy UK, nadal pozostaje trudniejsza niż ta w Polsce.

W przebrnięciu przez aplikację i formalności związane z wyjazdem pomagają jednak profesjonalni doradcy Lagunita Education. Nasi tutorzy oferują też skuteczne kursy przygotowawcze do IMAT, które gwarantują wyższe wyniki, a co za tym idzie – większą szansę na zakwalifikowanie się i otrzymanie atrakcyjnych stypendiów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Najczęstsze pytania

Jak dostać się na medycynę we Włoszech?

Aby dostać się na medycynę we Włoszech, trzeba przesłać świadectwo ukończenia szkoły średniej, wykazać się podczas egzaminów językowych (np. IELTS czy TOEFL) oraz osiągnąć wysoki wynik na teście wstępnym IMAT. 

Ile kosztuje medycyna we Włoszech?

Na publicznych (najlepszych) uniwersytetach medycznych we Włoszech, takich jak np. Rzymski La Sapienza, czesne wynosi średnio nie więcej niż 3 tys. euro. Prywatne uczelnie (np. Uniwersytet Vita-Salute San Raffaele) plasują się niżej w rankingach i są droższe – nauka kosztuje tam kilkanaście tysięcy euro.

Czy warto studiować medycynę we Włoszech?

Studiowanie we Włoszech to niepowtarzalna okazja do poznania tamtejszej kultury oraz nauki języków – studia są po angielsku, a późniejsze praktyki po włosku. Wysoka jakość kształcenia i niskie czesne to kolejne atuty włoskiej oferty dla aspirujących lekarzy. Aplikacja jest naprawdę warta rozważenia.

Ile trwają studia medyczne we Włoszech?

Medycyna we Włoszech to jednolite, sześcioletnie studia, które kończą się uzyskaniem szeroko uznawanego na arenie międzynarodowej tytułu MD (Doctor of Medicine). 

Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 11 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób