Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-europie #medycyna #studia-na-ukrainie

Nostryfikacja dyplomu po studiach medycznych na Ukrainie

Nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy [aktualizacja 2022]

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy [aktualizacja 2022] Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2019-05-15 (ostatnia aktualizacja: 2022-05-20) Korepetycje do IMATKorepetycje do IMAT
  • Po studiach medycznych na Ukrainie można przeprowadzić nostryfikację, czyli uznanie dyplomu zagranicznego przez polską uczelnię.
  • Po nostryfikacji dyplom ukraiński jest równoważny polskiemu i umożliwia przystąpienie do LEPu oraz rozpoczęcie specjalizacji w Polsce.
  • Postępowanie nostryfikacyjne jest odpłatne.
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą!

Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia medyczne na Ukrainie

Od kilku lat wyraźnie zwiększa się zainteresowanie Polaków studiami medycznymi prowadzonymi za naszą wschodnią granicą. Studia medyczne na Ukrainie to nie tylko świetny pomysł na zdobycie wiedzy, poznanie nowego języka i kultury oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów ze zdolnymi ludźmi z całego świata, ale także o wiele tańsza alternatywa dla kosztownych polskich uczelni. Najlepsze uczelnie medyczne na Ukrainie znajdują się w Kijowie, Tarnopolu, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Odessie i Winnicy. Studia medyczne na Ukrainie trwają 6 lat, a stomatologiczne 5 lat.Jak wygląda nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy?

By zostać lekarzem w Polsce należy odbyć sześcioletnie studia medyczne, po których odbywa się 13-miesięczny staż kończący się egzaminem LEP (Lekarski Egzamin Państwowy). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, przyszli lekarze odbywają specjalizację. Dopiero po jej ukończeniu zostaje się pełnoprawnym lekarzem. Zatem droga do zostania lekarzem w Polsce trwa ponad dziesięć lat.

Absolwent studiów za granicą (z wyjątkiem krajów Unii Europejskiej), aby być lekarzem w Polsce musi potwierdzić dyplom medyczny uzyskany za granicą, zdać egzamin z polskiego języka medycznego oraz odbyć praktyki. Ukraiński dyplom jest uznawany w Polsce po przeprowadzeniu nostryfikacji. Nostryfikacja to najprościej mówiąc procedura, która prowadzi do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu, w tym wypadku - ukraińskiego. Proces ten przeprowadza się po ukończonych studiach. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzają uniwersytety posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, jednakże parametryzacja dziedzin zostanie dopiero przeprowadzona w 2021 r. Do tego czasu (zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) nostryfikacje mogą przeprowadzać jednostki posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki, czyli nauk medycznych.

Student ubiegający się o nostryfikację powinien złożyć wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej wraz z kompletem następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów,
  • dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego zostało się przyjętym na studia.


Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz sylabusa obowiązującego na uniwersytecie nostryfikacyjnym porównuje się program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.

Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w przeciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. W razie dostrzeżenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, uniwersytet nostryfikujący ma możliwość zobowiązania studenta do zdania egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uniwersytet określa warunki i terminy ich przeprowadzenia. Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881


Koszt nostryfikacji dyplomu medycznego w Polsce

Maksymalna wysokość opłaty za procedurę nostryfikacyjną wynosi 50% pensji profesora, czyli 3205 zł i obecnie wszystkie uczelnie wprowadziły opłatę tej wysokości. Dodatkowe koszty związane z nostryfikacją to tłumaczenia i podręczniki. Całość zatem wynosić będzie około 4000 zł.

Jak wygląda egzamin nostryfikacyjny?

W zależności od uczelni egzamin nostryfikacyjny może być ustny lub pisemny w formie testu. Forma testu nostryfikacyjnego zależy od uczelni, jednak może ona przykładowo obywać się w takim formacie: kandydaci otrzymują zadania testowe (150 pytań, prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna), a także arkusz testowy do którego wpisują odpowiedzi na pytania. Czas trwania egzaminu wynosi trzy godziny. Aby pomyślnie zdać egzamin, egzaminowany musi prawidłowo odpowiedzieć na 56% pytań.

Egzamin ten, niezależnie od uczelni, jest uznawany za stosunkowo trudny, lecz można przystąpić do niego ponownie. Ogólne zasady nostryfikacji dyplomów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, ale każda uczelnia ma prawo do dodatkowych wymagań. Zwykle wykaz dokumentów niezbędnych do nostryfikacji może być różny w zależności od uczelni.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które ułatwią osobom studiującym medycynę poza UE pracę lekarza w Polsce.  Jeśli projekt resortu zdrowia zostanie przyjęty, procedura nostryfikacyjna dyplomów medycznych, nie będzie przeprowadzana przez uczelnie, lecz przez centralny ośrodek. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że egzamin nostryfikacyjny będzie się odbywał dwa razy do roku.

Jak skutecznie aplikować na medycynę na Ukrainie?

Aplikacja na studia medyczne na Ukrainie jest znacznie bardziej skomplikowana niż w Polsce. Konieczne jest przygotowanie kompletu dokumentów, oficjalne ich przetłumaczenie, dostarczenie na Ukrainę, zdanie egzaminu wstępnego oraz przejście skomplikowanej procedury wizowej.

Pomożemy Ci we wszystkich krokach aplikacji na studia medyczne na Ukrainie! Aplikuj na medycynę lub stomatologię na Ukrainie z Lagunita Education. Zadzwoń do nas (tel. 531 60 60 03) lub umów się na rozmowę i dowiedz się więcej!


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Korepetycje do IMATKorepetycje do IMAT

Oceń artykuł:

Średnia 4.5/5 na podstawie 6 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób