logo lagunita education studia w usa i anglii Studia w USA Studia w Anglii Studia LLM Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-na-ukrainie

Nostryfikacja dyplomu po studiach medycznych na Ukrainie

Medycyna Ukraina - nostryfikacja. Jak wygląda nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Medycyna Ukraina - nostryfikacja. Jak wygląda nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University | 2019-05-15 (ostatnia aktualizacja: 2020-08-19)
  • Po studiach medycznych na Ukrainie można przeprowadzić nostryfikację, czyli uznanie dyplomu zagranicznego przez polską uczelnię.
  • Po nostryfikacji dyplom ukraiński jest równoważny polskiemu i umożliwia przystąpienie do LEPu oraz rozpoczęcie specjalizacji w Polsce.
  • Postępowanie nostryfikacyjne jest odpłatne.

Zastanawiasz się nad studiami medycznymi na Ukrainie?

Aplikuj z Lagunita Education!

Studia medyczne na Ukrainie

Od kilku lat wyraźnie zwiększa się zainteresowanie Polaków studiami medycznymi prowadzonymi za naszą wschodnią granicą. Studia medyczne na Ukrainie to nie tylko świetny pomysł na zdobycie wiedzy, poznanie nowego języka i kultury oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów ze zdolnymi ludźmi z całego świata, ale także o wiele tańsza alternatywa dla kosztownych polskich uczelni. Najlepsze uczelnie medyczne na Ukrainie znajdują się w Kijowie, Tarnopolu, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Odessie i Winnicy. Studia medyczne na Ukrainie trwają 6 lat, a stomatologiczne 5 lat.

Otwieranie się na zagranicznych studentów i naukowców jest bardzo ważne, ale trzeba to robić ostrożnie, by nie zatwierdzić dyplomu, który ma znacznie niższą wagę od tych, które uzyskuje się w Polsce

 prof. Grzegorz Mazurek

Jak wygląda nostryfikacja dyplomu lekarza z Ukrainy?

By zostać lekarzem w Polsce należy odbyć sześcioletnie studia medyczne, po których odbywa się 13-miesięczny staż kończący się egzaminem LEP (Lekarski Egzamin Państwowy). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, przyszli lekarze odbywają specjalizację. Dopiero po ukończeniu jej zostaje się pełnoprawnym lekarzem. Zatem droga do zostania lekarzem w Polsce trwa ponad dziesięć lat.

Absolwent studiów za granicą (z wyjątkiem krajów Unii Europejskiej) aby być lekarzem w Polsce, musi potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, zdać egzamin z polskiego języka medycznego języka oraz odbyć praktyki. Ukraiński dyplom jest uznawany w Polsce po przeprowadzeniu nostryfikacji. Nostryfikacja to najprościej mówiąc procedura, która prowadzi do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu, w tym wypadku - ukraińskiego. Proces ten przeprowadza się po ukończonych studiach. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzają uniwersytety posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, jednakże parametryzacja dziedzin zostanie dopiero przeprowadzona w 2021 r. Do tego czasu (zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) nostryfikacje mogą przeprowadzać jednostki posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki, czyli nauk medycznych.

Student ubiegający się o nostryfikację powinien złożyć wniosek do wybranej uczelni nostryfikujące wraz z następującym kompletem dokumentów:

  • dyplomem ukończenia studiów,
  • dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
  • oraz świadectwem, dyplomem lub inny dokumentem, na podstawie którego została przyjęta na studia.

Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz sylabusa obowiązującego na uniwersytecie nostryfikacyjnym porównuje się program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.

Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w przeciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. W razie dostrzeżenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, uniwersytet nostryfikujący ma możliwość zobowiązania studenta do zdania egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uniwersytet określa warunki i terminy ich przeprowadzenia. Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881

Koszt nostryfikacji dyplomu medycznego w Polsce

Maksymalna wysokość opłaty za procedurę nostryfikacyjną wynosi 50% pensji profesora, czyli 3205 zł i obecnie wszystkie uczelnie wprowadziły opłatę tej wysokości. Dodatkowe koszty związane z nostryfikacją to tłumaczenia i podręczniki. Całość zatem wynosić będzie około 4000 zł.

Jak wygląda egzamin nostryfikacyjny?

W zależności od uczelni egzamin nostryfikacyjny może być ustny lub pisemny w formie testu. Forma testu nostryfikacyjnego zależy od uczelni, jednak może ona przykładowo obywać się w takim formacie: kandydaci otrzymują zadania testowe (150 pytań, prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna), a także arkusz testowy do którego wpisują odpowiedzi na pytania. Czas trwania egzaminu wynosi trzy godziny. Aby pomyślnie zdać egzamin, egzaminowany musi prawidłowo odpowiedzieć na 56% pytań.

Egzamin ten, niezależnie od uczelni, jest uznawany za stosunkowo trudny, lecz można przystąpić do niego ponownie. Ogólne zasady nostryfikacji dyplomów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, ale każda uczelnia ma prawo do dodatkowych wymagań. Zwykle wykaz dokumentów niezbędnych do nostryfikacji może być różny w zależności od uczelni.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które ułatwią osobom studiującym medycynę poza UE pracę lekarza w Polsce.  Jeśli projekt resortu zdrowia zostanie przyjęty, procedura nostryfikacyjna dyplomów medycznych, nie będzie przeprowadzana przez uczelnie, lecz przez centralny ośrodek. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że egzamin nostryfikacyjny będzie się odbywał dwa razy do roku.

Jak skutecznie aplikować na medycynę na Ukrainie?

Aplikacja na studia medyczne na Ukrainie jest znacznie bardziej skomplikowana niż w Polsce. Konieczne jest przygotowanie kompletu dokumentów, oficjalne ich przetłumaczenie, dostarczenie na Ukrainę, zdanie egzaminu wstępnego oraz przejście skomplikowanej procedury wizowej.

Pomożemy Ci we wszystkich krokach aplikacji na studia medyczne na Ukrainie! Aplikuj na medycynę lub stomatologię na Ukrainie z Lagunita Education. Zadzwoń do nas (tel. 531 60 60 03) lub umów się na rozmowę i dowiedz się więcej!


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Chcesz studiować medycynę na Ukrainie?

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Polsce - jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów medycznych na Ukrainie. Blisko współpracujemy tez z innymi uczelniami - uniwersytetami we Lwowie, Tarnopolu i Kijowie.

Mamy 100% skuteczności - wszyscy nasi aplikanci otrzymali ofertę od uczelni i rozpoczęli studia.

Nie musisz mieć dobrej matury, by się dostać - również przyjmujemy osoby, które miały poniżej 30% na maturze rozszerzonej.

Pomożemy Ci z wszystkimi formalnościami, znalezieniu mieszkania i rozpoczęciu życia na Ukrainie.

Rozpocznij aplikację!
Czytaj więcej:

Zastanawiasz się nad studiami medycznymi na Ukrainie?

Aplikuj z Lagunita Education!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Medycyna na Ukrainie

Skutecznie pomagamy w aplikacji na medycynę i stomatologię! Marzysz o zostaniu lekarzem? Dołącz do kilkudziesięciu osób, które rozpoczęły studia medyczne na Ukrainie z Lagunita Education!
Dowiedz się więcej