Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-europie #undergraduate #medycyna

Medycyna w Bratysławie

Studia medyczne w Bratysławie - wszystko co musisz wiedzieć!

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia medyczne w Bratysławie - wszystko co musisz wiedzieć! Post Gościnny | 2021-01-21 (ostatnia aktualizacja: 2021-03-06)
 • Bratysława, stolica Słowacji, licząca około pół miliona mieszkańców, jest największym miastem w kraju
 • W Bratysławie medycynę można zacząć studiować na Uniwersytecie Komeńskiego i na Słowackim Uniwersytecie Medycznym
 • Studia medyczne w Bratysławie prowadzone są w języku angielskim
Ula - mentorka lagunity

Pomożemy Ci rozpocząć studia na Słowacji!

Bratysława jest ekscytującym miastem o głębokich korzeniach historycznych i kulturowych. Położony na południowym zachodzie Słowacji, leży na lewym brzegu Dunaju w pobliżu miejsca, w którym stykają się granice Słowacji, Austrii i Węgier. Studia medyczne w Bratysławie można rozpocząć na Uniwersytecie Komeńskiego i na Słowackim Uniwersytecie Medycznym.

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie 

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie jest najstarszym i największym uniwersytetem w Republice Słowackiej. Została założona w 1919 roku i kontynuuje tradycje uniwersyteckie Academia Istropolitana. Od początku swego istnienia zajmuje czołową pozycję w krajowym systemie szkolnictwa wyższego i stała się uznanym na całym świecie centrum nauki i badań. Jako najbardziej kompleksowo zbudowany uniwersytet typu klasycznego w Republice Słowackiej, zajmuje pozycję uniwersytetu narodowego. Uniwersytet Comeniusa składa się z trzynastu wydziałów, na których uczy się ponad 28 000 studentów na wszystkich trzech poziomach studiów, z czego 21 000 to studenci studiów dziennych. Studia na najstarszej słowackiej uczelni cieszą się popularnością wśród międzynarodowych studentów - na Uniwersytecie Komeńskiego studiuje ponad 2300 studentów z 80 krajów. Każdego roku uczelnia przyjmuje ponad 9000 nowych studentów, którzy mogą wybierać z bogatej oferty kilkuset programów studiów licencjackich i magisterskich w języku angielskim lub słowackim.

Wszystkie programy oferowane przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Komeńskiego są akredytowane przez Komisję Akredytacyjną Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej. Wydział Medycyny Uniwersytetu Komeńskiego należy do najlepszych krajowych instytucji publicznych zajmujących się edukacją i badaniami medycznymi. Uznawany jest za lidera opinii w zakresie programów profilaktyki i leczenia medycznego, który uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych działaniach badawczych.

Programy medyczne oferowane dla międzynarodowych studentów:

 • Program Medycyny Ogólnej, który jest programem 6-letnim, prowadzącym do Doktora Medycyny (M. D. ). Program jest odpowiednikiem Medicinae Universae Doctor (w skrócie MUDr). Opłata za jeden rok studiów wynosi 9500€. Co roku przyjmuje się około 180 studentów na ten program studiów.
 • Program medycyny stomatologicznej, który jest 6-letnim programem prowadzącym do uzyskania dyplomu Medicinae Dentium Doctor ( MDDr) - odpowiednik doktora stomatologii. Opłata za jeden rok studiów wynosi 11. 000 €. Każdego roku przyjmuje się około 35 studentów.

O programie: Standardowy tok studiów trwa sześć lat (12 semestrów). Każdy rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca sierpnia następnego roku. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, semestr zimowy (obejmujący okres od września do lutego) i semestr letni (obejmujący okres od lutego do sierpnia). Po zdaniu egzaminu państwowego absolwent otrzymuje stopień naukowy MUDr. - Medicinae Universae Doctor (Lekarz medycyny). Od roku akademickiego 2001/2002 wprowadzono system punktowy zgodny z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów - system (ECTS).
Kursy od pierwszego do trzeciego roku obejmują teoretyczne i przedkliniczne wykłady, laboratoria i zajęcia praktyczne, pozostała część czwartego do szóstego roku obejmuje różnorodne doświadczenia kliniczne. Kursy medycyny ogólnej i stomatologii odbywają się w ponad 50 instytutach i oddziałach teoretycznych i klinicznych.

Słowacki Uniwersytet Medyczny

Słowacki Uniwersytet Medyczny (Slovenská zdravotnícka Univerzita - SZU) jest trzecią uczelnią medyczną na Słowacji, która oferuje studia medyczne w języku angielskim. Znajduje się on w Bratysławie i w przeciwieństwie do innych uniwersytetów nie jest zarządzany przez Ministerstwo Edukacji, ale przez Ministerstwo Zdrowia Słowacji. Uniwersytet jest częścią Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), które reprezentuje ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 48 krajach europejskich; oraz Międzyuczelnianego Panelu Medycznego (od 2000 roku). Uniwersytet jest również częścią Union Européenne des Médecins Spécialistes (Europejska Unia Specjalistów Medycznych) i działa w systemie ECTS. Dzięki temu kształcenie na wydziale medycyny jest w pełni uznane w Europie i w większości krajów świata.

Uniwersytet posiada 4 wydziały: 

 • Wydział Medyczny 
 • Wydział Zdrowia Publicznego 
 • Wydział Pielęgniarstwa i Zawodowych Studiów Medycznych 
 • Wydział Zdrowia

O programie: Program jest podzielony na obowiązkowe i opcjonalne (dobrowolny wybór) kursy. Tydzień może obejmować maksymalnie 38 godzin nauki kontaktowej (nauczanie bezpośrednie): wykłady, wykłady praktyczne, szkolenie kliniczne, obowiązkową praktykę, pracę dyplomową i egzamin państwowy. Praktyka obowiązkowa obejmuje: 

 • Szkolenie kliniczne w trakcie trwania programu semestru, zgodnie z wymaganiami programu studiów. 
 • Ciągła praktyka kliniczna, określona w programie badań. 

Wszystkie formy praktyki zawodowej odbywają się pod kierunkiem instruktora uniwersyteckiego. Maksymalna liczba studentów na jednego instruktora podczas praktyki zawodowej wynosi 5.

Egzamin wstępny na studia w Bratysławie

Na studia z programami prowadzonymi w języku angielskim, aby zostać przyjętym, kandydaci muszą przystąpić do egzaminu wstępnego składającego się z pytań wielokrotnego wyboru z biologii i chemii. Test jest w formie pisemnej w języku angielskim i składa się ze 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Czas trwania egzaminu wstępnego wynosi 3 godziny. Kandydaci dostają książkę z 1000 pytań i prawidłowymi odpowiedziami (500 pytań z biologii i 500 pytań z chemii), w celu łatwiejszego przygotowania się do egzaminu wstępnego.

Wymagane dokumenty do przyjęcia na studia w Bratysławie

Każdy, kto ubiega się o przyjęcie na studia, do swojej aplikacji musi dołączyć: 

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej 
 • Decyzja o uznaniu równoważności uzyskanego świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą (nostryfikacja). 
 • Kopia potwierdzenia płatności dokonanej za procedurę rekrutacji
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego studenta, które potwierdza, że kandydat może kontynuować naukę na uniwersytecie i wykonywać zawód w ramach wybranego programu studiów.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepień przeciwko WZW typu B 
 • Curriculum vitae (w języku angielskim),
 • Odpis aktu urodzenia (tłumaczenie przysięgłe na język słowacki),
 • Kopia paszportu / dowodu osobistego,
 • Jedno zdjęcie wielkości zdjęcia paszportowego 


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci rozpocząć studia na Słowacji!

Spotkaj się z nami!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Studia w Anglii

Oxford czy Cambridge, LSE czy UCL, Warwick czy Manchester? Nasi konsultanci studiowali na ponad 10 uczelniach w Anglii i pomogą Ci wymbrać uczelnię oraz kierunek, napisać efektowny personal statement i rozpocząć życie studenckie na Wyspach!
Dowiedz się więcej