#studia-w-europie #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Jakie wymagania musisz spełnić, żeby aplikować na studia we Francji?

Rekrutacja na studia we Francji – jak się dostać?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Rekrutacja na studia we Francji – jak się dostać? Post Gościnny | 2021-08-19 (ostatnia aktualizacja: 2023-10-17)
 • Polska matura jest dokumentem uznawanym we Francji, uprawniającym do podjęcia studiów
 • Francuskie uczelnie wymagają przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka
 • Rozmowa kwalifikacyjna to ostatni etap rekrutacji na studia we Francji, po którym następuje ogłoszenie wyników

Zosia - mentorka lagunity francja studia

Pomożemy Ci rozpocząć studia we Francji!

strzalka
Zosia, studentka HEC w Paryżu, pomaga w aplikacji na studia we Francji

Studia Francja – ile jest szkół wyższych i które są najlepsze?

Studia we Francji dla Polaków dają wiele korzyści: pozwalają zdobyć cenne kwalifikacje językowe i wykształcenie na wysokim poziomie, a oferta edukacyjna jest tam naprawdę przebogata.  Na tamtejszy system szkolnictwa wyższego składa się ponad 3500 prywatnych i publicznych uczelni, takich jak uniwersytety, Grandes Ecoles czy szkoły artystyczne lub architektoniczne. Tzw. Wielkie Szkoły to elitarne instytucje edukacyjne, dające wysokiej jakości wykształcenie i ogromny prestiż swoim absolwentom. Są zrzeszone w tzw. Conférence des Grandes Écoles.

Największą popularnością wśród kandydatów zza granicy cieszą się uniwersytety, które oferują typowo akademickie kształcenie (licencjat, magister, doktorat). To one zajmują też najwyższe noty w krajowych rankingach szkół wyższych, takich jak np. QS. Które uczelnie oferują najlepsze studia we Francji?

 1. Université PSL – oferuje 60 programów w całości (np. magisterka z inżynierii biomedycznej) lub po części wykładanych po angielsku (np. licencjat z matematyki obliczeniowej).
 2. Institut Polytechnique de Paris – oferuje nieco ponad 60 programów studiów I i II stopnia po angielsku.
 3. Sorbonne University – bez znajomości francuskiego można startować tylko na studia magisterskie; do wyboru jest 9 kierunków, m.in. mechanika obliczeniowa czy informatyka.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też uczelnie spoza podium, takie jak Sciences Po, École Polytechnique, HEC Paris czy Université Paris-Saclay. Warto zauważyć, że 6 spośród 10 najlepszych uczelni znajduje się w Paryżu. Stolica Francji uplasowała się na 8. miejscu w rankingu najlepszych miast studenckich na świecie, co stanowi kolejny atut studiowania w tym kraju. 

Dużym plusem jest też możliwość wyboru ścieżki zawodowej lub naukowej, dostępnej zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Dzięki temu można dopasować szkolenie do swoich oczekiwań i planów dotyczących kariery.  Niespotykanym w Polsce elementem są też tzw. krótkie studia, które dają doświadczenie akademickie i często są wykorzystywane przez osoby chcące przygotować się do studiów właściwych. Szersza i bardziej zróżnicowana oferta edukacyjna to kolejne argumenty przemawiające za tym, żeby aplikować na studia we Francji. Najpierw wypada jednak zastanowić się, ile to kosztuje?

Ile kosztują studia we Francji dla Polaków?

Kolejnym atutem kształcenia we Francji są niskie stawki czesnego. Wybierając kształcenie w uczelni publicznej (jak np. Université PSL czy Sorbonne University), można liczyć na pokrycie większości kosztów edukacji przez tamtejszy rząd. W ten sposób licencjat kosztuje z reguły 170 €, magisterka 243 €, doktorat 380 €, a tytuł inżyniera – 601 €. Sytuacja wygląda inaczej w instytucjach sektora prywatnego, takich jak HEC Paris czy INSEAD.  Oto kilka przykładowych stawek w tego typu uczelniach:

 • program MBA na Hec Paris – 90 tys. euro;
 • magisterka z zarządzania na INSEAD – ~50 tys. euro;
 • magisterka z finansów na ESSEC Business School – ponad 25 tys. euro.

Bez względu na wybraną uczelnię, student jest zobowiązany do pokrycia kosztów utrzymania (wynajmu pokoju, wyżywienia itd.), które wynoszą średnio 1000 € miesięcznie. Codzienne wydatki mogą być większe lub mniejsze, w zależności od stylu życia, lokalizacji czy standardu zakwaterowania. 

Należy pamiętać o możliwościach otrzymania pomocy finansowej w postaci stypendiów, które są przydatne szczególnie dla kandydatów na uczelnie prywatne. W INSEAD każde zgłoszenie jest analizowane nie tylko przez komisję rekrutacyjną, ale także stypendialną. Wykazując się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, doskonałością akademicką czy oryginalnym doświadczeniem, można liczyć na dofinansowanie. Według statystyk, 48% kandydatów uzyskuje stypendium, które wynosi średnio ponad 10 tys. euro.

Finansowane studia Francja: wsparcie w znalezieniu dostępnych programów stypendialnych oraz prawidłowym i terminowym złożeniu wniosków oferuje Lagunita Education. Nie ma sensu przepłacać za naukę, jeśli należy się dofinansowanie – pomożemy Ci je uzyskać!

Kandydaci muszą mieć na uwadze nie tylko wymagania finansowe, ale i aplikacyjne. Jak wygląda procedura naboru i czy Polakom trudno jest dostać się na  na studia we Francji? 

Co trzeba zrobić, żeby studiować we Francji?

Nie wiesz, jak aplikować na studia we Francji?

Zgłoś się do nas – pomożemy!

Wnioski o przyjęcie na studia przesyła się za pomocą Parcoursup – obsługa platformy może być trudna.
Według rankingów QS i THE, cztery francuskie uczelnie znajdują się w globalnym TOP100.
Aby się dostać, trzeba w terminie złożyć wszystkie wymagane dokumenty.
Pomoc w terminowej aplikacji. Wsparcie w obsłudze Parcoursup. Doświadczeni mentorzy.
kobieta studia we francji dla Polaków
Skontaktuj się z nami

Przynależenie do Unii Europejskiej zapewnia obywatelom państw członkowskich wiele swobód. Polscy kandydaci na francuskie uczelnie także na tym korzystają – warunki pobytu w ramach studiów są bardzo proste. Należy:

 • mieć ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport),
 • przedłożyć dokument potwierdzający przyjęcie na francuską uczelnię,
 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne – osoby bez karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego), powinny zajrzeć na stronę etudiant-etranger.ameli.fr,
 • być w stanie samodzielnie (lub z pomocą rodziny) utrzymać się na studiach.

Wymogi dotyczące pobytu we Francji nie są zbyt restrykcyjne. Kandydat na studia może więc spokojnie zająć się kompletowaniem dokumentów i zdobywaniem umiejętności niezbędnych do przyjęcia na wymarzoną uczelnię.

Studia we Francji wymagania – jak aplikować krok po kroku?

Aplikacja na studia we Francji jest nieco bardziej skomplikowana niż w Polsce, gdyż nie wystarczą wyniki matur – trzeba opracować dodatkowe dokumenty aplikacyjne  oraz zadbać o przygotowanie językowe i merytoryczne. Kolejną nowością są centralne systemy rejestracji studentów, takie jak Parcoursup/CampuArt (licencjat) czy MonMaster (magister). Jak przebiega proces naboru?

Etap 1: Dokumenty i wymagania

Do podjęcia studiów licencjackich nie trzeba zdawać dodatkowego egzaminu – wystarczy polska matura we Francji, która na podstawie umowy pomiędzy dwoma państwami jest dokumentem powszechnie uznawanym i zapewniającym swobodę studiowania. Odpowiednie wyniki na świadectwie dojrzałości gwarantują sukces podczas aplikacji na wymarzoną uczelnię. Dodatkowo należy załączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz sporządzić coś w rodzaju listu motywacyjnego, w którym opisuje się powody, dla których złożyło się aplikację. Wykaz zajęć dodatkowych i osiągnięć to element opcjonalny, ale bardzo pomocny, szczególnie w przypadku aplikacji na selektywną uczelnię. Jeszcze innymi prawami rządzą się Grandes Ecoles – które bywają naprawdę bardzo selektywne. Aby się na nie dostać, konieczne bywa zrealizowanie CPGE (préparatoires aux grandes écoles), tj. z reguły dwuletniego kursu przygotowawczego do Wielkiej Szkoły.

O ile na licencjacie wymagana jest matura we Francji, o tyle na studiach magisterskich trzeba mieć dyplom ukończenia studiów I stopnia z wykazem przedmiotów i odpowiednią oceną (np. 4,5-5 na Sciences Po). W MonMaster należy wprowadzić swoje CV, jednak poszczególne uczelnie mogą mieć dodatkowe wymagania. Przykładowo, na Institut Polytechnique de Paris do wniosku trzeba dołączyć 2 referencje i list motywacyjny, a na Sciences Po mile widziane jest też doświadczenie zawodowe (staże) i zajęcia dodatkowe (sportowe, charytatywne itd.).

Czas na przesłanie wniosku o przyjęcie na studia, czy to na Parcoursup czy na MonMaster, upływa zazwyczaj w kwietniu.

Studia we Francji wymagania: w terminowym skompletowaniu dokumentów oraz napisaniu przekonujących listów motywacyjnych/CV pomagają mentorzy Lagunita Education. Chcąc zwiększyć swoje szanse na pomyślną aplikację, warto skorzystać z naszego wsparcia.

Etap 2: Wybór języka i przedstawienie dyplomu

Aby studiować we Francji, należy wykazać się znajomością języka francuskiego lub angielskiego (w zależności od wybranej formy kształcenia). Tamtejsze uczelnie oferują coraz więcej programów w języku angielskim, jednak duża część nadal odbywa się po francusku.

Francja studia po angielsku – od kandydata na studia w języku angielskim wymagany jest certyfikat TOEFL lub IELTS z odpowiednim wynikiem; przykładowo, na HEC Paris trzeba osiągnąć minimum 100 pkt TOEFL (na 120 możliwych) lub 7,5 pkt IELTS (na 9 możliwych).

Francja studia po francusku – przyszły student powinien udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe dyplomem DALF, DELF lub zaświadczeniem TCF.

 • TCF to oficjalny test znajomości języka ogólnego – używanego na co dzień, niespecjalistycznego. Pozwala ocenić umiejętności zdającego w skali od A1 do C2. Przystąpienie do testu daje możliwość uzyskania zaświadczenia ważnego 2 lata.
 • Dyplomy DALF i DELF różnią się od siebie stopniem zaawansowania. Podobnie jak TCF, badają znajomość języka ogólnego. Nie zawierają jednak ćwiczeń typowo gramatycznych – zadania opierają się głównie na komunikacji z komisją. Dyplom DELF można uzyskać na poziomie A1-B2, natomiast DALF zdobywają najbardziej zaawansowani kandydaci (C1-C2).

Przygotowanie językowe na studia: jako że każda uczelnia ma własne wymagania co do biegłości językowej, trzeba sprawdzić progi punktowe przed rozpoczęciem przygotowań i na tej podstawie opracować swój plan nauki do egzaminu. W osiągnięciu najwyższych możliwych wyników na testach językowych pomagają doświadczeni tutorzy Lagunita Education.

Etap 3: Rozmowa kwalifikacyjna

Wartym wspomnienia wymaganiem dotyczących studiów we Francji jest pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Nie jest ona przeprowadzana na każdej uczelni, jednak czasami (np. na MBA w INSEAD) trzeba liczyć się z koniecznością zgłoszenia się na interview. Studenci, którzy przeszli wstępny etap rekrutacji, zapraszani są do Ambasady Francji w Polsce. Mają tam za zadanie przekonać komisję do zasadności swojej kandydatury na studia w języku, w którym będą prowadzone zajęcia na wybranej uczelni. Z racji coraz większej popularności platform do wideokonferencji, uczelnie często stosują rozmowy kwalifikacyjne online. 

Etap 4: Ogłoszenie wyników

Odpowiedzi uczelni należy spodziewać się na przełomie maja i czerwca (licencjat) lub od czerwca do lipca (studia magisterskie).

Jak Lagunita Education zwiększa Twoje szanse na wymarzone studia?

Jeśli artykuł przekonał Cię do spróbowania swoich sił na studiach we Francji – aplikuj z Lagunita Education! Pomożemy Ci skompletować wymagane dokumenty i zdobyć potrzebne umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


Zobacz film z Karoliną i sprawdź, jak wyglądają studia magisterskie za granicą!


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci rozpocząć studia we Francji!

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia we Francji

Chcesz zaplanować swoją karierę i edukację za granicą? Marzysz o zdobyciu dyplomu zagranicznej uczelni? Zobacz jakie korzyści niosą ze sobą studia we Francji!
Dowiedz się więcej