#studia-w-europie #master #finanse-i-stypendia

Zobacz stypendia na studia we Francji – od 700€ do 1700€ miesięcznie!

Stypendia Francja | Sprawdź stypendia na studia we Francji

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Stypendia Francja | Sprawdź stypendia na studia we Francji Post Gościnny | 2022-03-10 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-29)
 • Francuskie uczelnie publiczne nie pobierają czesnego, a jedynie opłatę wpisową, co jest sporą ulgą dla portfela.
 • Stypendia rządu francuskiego przysługują badaczom naukowym, doktoratom oraz studentom drugiego stopnia (Master 2).
 • Funkcjonują również stypendia Eiffel dla najlepszych studentów dla studentów drugiego stopnia (Master 2) oraz doktorantów.
Ania - mentorka lagunity dofinansowanie do studiów

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium we Francji

strzalka
Marlena, mentorka Lagunity, zebrała 90 000 zł na studia w dwa tygodnie

Dla kogo są stypendia na studia we Francji i dlaczego warto się o nie starać?

Francja corocznie przyciąga kandydatów na studia z całego świata. Nic dziwnego – jest 4. najlepszym krajem na świecie, gdzie warto studiować, według ostatniego raportu US News. Zdobycie francuskich stopni naukowych na renomowanych uczelniach, jak HEC Paris, Sorbonne Université czy École polytechnique, otwiera drzwi do pracy w najlepszych firmach, takich jak L'Oreal, Bouygues Group, Engie czy AXA.

Nie da się ukryć, że wyjazd i studia za granicą wiążą się z wysokimi opłatami: czesnego na uczelniach prywatnych (od 3 000 do 10 000€), zakwaterowania, wyżywienia czy transportu (średnio 1300€).

Jeśli chcesz poznać koszty życia we Francji, kliknij i przejdź do naszego kosztorysu dla studentów we Francji.

Czy we Francji można liczyć na dofinansowanie dla studentów? Jak dostać stypendium na studia? Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwości otrzymania stypendium rządu francuskiego i innych form pomocy finansowej we Francji! Zapraszamy do lektury oraz do kontaktu z naszymi mentorami, którzy pomagają w sfinansowaniu studiów za granicą.

Rząd francuski oferuje interesujące programy stypendialne dla polskich studentów. Umożliwiają one znaczne obniżenie kosztów życia za granicą lub wydatków na czesne w prywatnych uczelniach. A jak wiadomo, więcej pieniędzy w kieszeni = bogatsze życie towarzyskie!

Jakie stypendia oferuje Ambasada Francji?

W ramach stypendium FRANCE EXCELLENCE (dawniej: BGF stypendium rządu francuskiego) o wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

 • studenci na drugim roku studiów magisterskich (Master 2),
 • tzw. podwójni doktoranci (cotutelle/codirection),
 • badacze naukowi.

Jakie są wymagania, by uzyskać stypendium na studia we Francji?

Stypendyści na studiach II stopnia mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 860€ miesięcznie na okres od 1 do 10 miesięcy.


Czy wiesz, jak zmniejszyć koszty studiowania we Francji?

Mentorzy w Lagunita skutecznie Ci w tym pomogą!

Francja jest często wybierana przez kandydatów na studia z wielu państw.
Wpływają na to zarówno renomowane uczelnie, jak i historia i niepowtarzalna kultura kraju.
W Lagunita Education pomożemy Ci dostać się na studia we Francji i otrzymać stypendium.
Pomoc w aplikacji. Indywidualne konsultacje. Profesjonalni doradcy.
kobieta stypendium rządu francuskiego
Porozmawiajmy

Kandydaci muszą:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posługiwać się językiem francuskim i/lub angielskim,
 • ukończyć minimum 4-letnie studia potwierdzone dyplomem.

Wytyczne dla studentów na drugim roku studiów magisterskich

Po zapisaniu się na drugi rok studiów magisterskich we Francji, należy złożyć wniosek o stypendium rządu francuskiego oraz przygotować potrzebne dokumenty. Wśród nich powinien znaleźć się list motywacyjny, w którym kandydat przekonuje komisję do przyznania mu stypendium. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, student jest zapraszany do Ambasady Francji w Polsce na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli przebiegnie ona pomyślnie, kandydat nawiązuje współpracę z Campus France – francuską agencją promującą szkolnictwo wyższe.

Wstrzymane stypendia!
Wnioski o stypendium rządku francuskiego dla studentów II roku studiów magisterskich w 2023 r. zostały wstrzymane. Należy śledzić stronę rządu lub skontaktować się z Lagunitowym doradcą w celu uzyskania informacji odnośnie do tego rodzaju pomocy finansowej.
Wytyczne dla podwójnych doktorantów

Podwójni doktoranci to osoby, które ubiegają się o stopień naukowy pod nadzorem dwóch promotorów: z Polski i Francji. Aby dostać stypendium rządu francuskiego, powinni spełniać podobne wymagania, jak tzw. Master 2. Dodatkowym warunkiem jest dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich).

Podwójni doktoranci, których podanie o wsparcie finansowe rozpatrzono pozytywnie, otrzymują 1588€ miesięcznie, na każdy z trzech czteromiesięcznych pobytów we Francji. W 2023 roku termin składania wniosków minął 9 maja.

Wytyczne dla badaczy naukowych

Na wsparcie ze strony francuskiego rządu mogą też liczyć badacze naukowi posiadający tytuł naukowy mniej niż 10 lat. Wyjeżdżając do Francji w celach naukowych (na 1-3 miesiące), mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1704€ miesięcznie. Jednym z dokumentów niezbędnych do otrzymania tego świadczenia jest list rekomendacyjny, w którym pracodawca lub pracownik uczelni przekonuje komisję do przyznania stypendium konkretnemu badaczowi. Wnioski w 2023 roku należało złożyć do 26 listopada.

Jak dostać stypendium artystyczne?

Wiele uczelni i instytucji francuskich oferuje stypendia oraz konkursy z cennymi nagrodami dla studentów kierunków artystycznych. Przykładowo, Fondation des Etats-Unis corocznie przyznaje stypendium Harriet Hale Woolley. Kwalifikującymi się kandydatami są studenci sztuk wizualnych (np. malarstwa, fotografii) oraz muzyki. Wysokość nagrody finansowej wynosi €10 000. Jak dostać stypendium artystyczne? Za pośrednictwem strony internetowej wskazanej na oficjalnej platformie fondationdesetatsunis.org należy złożyć kompletny wniosek.

Na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć studenci z Polski?

Sprawdź pozostałe stypendia, o które możesz się starać jako międzynarodowy student francuskich uczelni.

Czym jest stypendium Eiffel dla najlepszych studentów?

To dofinansowanie do studiów przeznaczone jest dla studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w jednej z następujących dziedzin:

 • nauki ścisłe i techniczne (biologia i medycyna, ekologia, matematyka i informatyka, inżynieria),
 • nauki humanistyczne i społeczne (historia Francji oraz język i cywilizacja francuska, prawo i nauki polityczne, ekonomia i zarządzanie).

Dodatkowy program stypendialny, Eiffel, jest stworzony z myślą o studentach zagranicznych odznaczających się wiedzą i umiejętnościami. Stypendyści studiów magisterskich mogą liczyć na świadczenie 1181€ miesięcznie przez okres od roku do 3 lat. Doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 1700€ podczas 18 miesięcy studiów we Francji.

Jak dostać stypendium na studia z programu Eiffel? Kandydat ubiegający się o to dofinansowanie do studiów musi skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki. Termin składania wniosków mija w październiku 2024 r.

France Excellence Europa – dofinansowanie dla studentów 

Kolejnym programem stypendialnym, w którym mogą uczestniczyć studenci z Polski, jest France Excellence Europa. Jest on skierowany do studentów studiów magisterskich następujących obszarów naukowych:

 • dziedzictwo kulturowe,
 • edukacja,
 • pedagogika,
 • szkolnictwo,
 • język i cywilizacja francuska,
 • języki i cywilizacje zagraniczne oraz europeistyka,
 • nauki o środowisku,
 • zdrowie,
 • informatyka i cyfryzacja.

Stypendium może być przyznawane przez okres od 12 do 24 miesięcy. Stypendyści zyskują wiele korzyści: półroczne stypendium w wysokości 6850€, dodatkowe jednorazowe dofinansowanie 1700€, zwolnienie z opłat wpisowych za studia na uniwersytetach publicznych, priorytetową pomoc w znalezieniu zakwaterowania w akademikach (opłaty miesięczne pokrywa stypendysta) czy zniżki na wydarzenia kulturalne organizowane przez Campus France.

Stypendium France Excellence Europa nie pokrywa opłat za studia, ani kosztów transportu (międzynarodowego i krajowego).

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o to stypendium to: 

 1. formularz aplikacyjny France Excellence Europa,
 2. CV (po angielsku lub francusku),
 3. list motywacyjny (po angielsku lub francusku),
 4. kopia ostatniego uzyskanego dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. raport ocen z ostatnich dwóch lat studiów (tłumaczenie w języku francuskim lub angielskim),
 6. potwierdzenie przyjęcia na studia magisterskie we Francji.

Opcjonalnie można dołączyć certyfikaty znajomości języka angielskiego i/lub francuskiego oraz listy polecające. Wszystkie dokumenty należy przesłać online na adres Ambasady Francji w kraju. W Polsce będzie to adres elektroniczny: fee.pologne@campusfrance.org. W 2023 roku termin ubiegania się o to dofinansowanie dla studentów upłynął 30 marca. Podobnego terminu można spodziewać się w kolejnych latach. 

Bourse sur critères sociaux – dofinansowanie do studiów 

O stypendium socjalne Bourse sur critères sociaux mogą ubiegać się studenci m.in. Science Po czy SKEMA Business School. Jest ono przyznawane na podstawie kryteriów społecznych. Przy przyznawaniu stypendium pod uwagę bierze się dochód rodziny oraz odległość miejsca zamieszkania od miejsca nauki. Warunkiem jest jednak udokumentowanie podejmowania pracy we Francji przez siebie lub co najmniej jednego z rodziców.

W ramach tego wsparcia studenci mogą otrzymać od 1 454€ do 6 335€ rocznie w 10 ratach co miesiąc. Wśród wymaganych dokumentów co do otrzymania tego stypendium znajdują się m.in. decyzja podatkowa za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenia o podejmowanej edukacji przez wnioskodawcę i jego rodzeństwo (jeśli taka sytuacja ma miejsce) oraz oświadczenie co do uzyskania dochodu z pracy we Francji.

Caisse d’Allocations familiales

Caisse d’Allocations familiales to inaczej świadczenia rodzinne. Są przyznawane głównie z tytułu wychowywania małego dziecka lub w ramach pomocy dla polskiej rodziny zameldowanej we Francji. Co więcej, zasiłek rodzinny jest przyznawany bez względu na wysokość dochodów. Aby móc otrzymać świadczenie rodzinne, należy złożyć odpowiednie formularze, np. E 401 – zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, E 402 – zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie caf.fr.

Skorzystaj z jednorazowego dofinansowania!
Dodatkową pomocą dla polskich studentów II stopnia jest jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700€ dla stypendystów, których pobyt we Francji jest dłuższy niż 3 miesiące. Świadczenie jest wydawane na podstawie dokumentu potwierdzającego okres studiów.

O dofinansowaniu dla studentów – gdzie szukać informacji?

Możliwe do uzyskania dofinansowania do studiów, na badania naukowe czy stypendia oparte na potrzebach można znaleźć w wyszukiwarkach internetowych: etudiant.gouv.fr; campusbourses.campusfrance.org. Warto też zasięgnąć konsultacji z mentorami Lagunity, którzy na bieżąco monitorują dostępne programy stypendialne we Francji, znając wszelkie wytyczne i terminy składania wniosków. 

Dofinansowanie dla studentów: przy ubieganiu się o stypendium warto sprawdzić, czy dane stypendia łączą się ze sobą. Najczęściej biorąc udział w jednym programie stypendialnym, nie możesz ubiegać się o inny, choć np. w przypadku caisse d’Allocations familiales niektóre świadczenia można ze sobą łączyć.

Gdyby atrakcyjne dofinansowania dla studentów były zbyt małą zachętą do podjęcia studiów we Francji, warto wspomnieć, że stypendyści mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o zakwaterowanie. Opłaty za akademik lub prywatny dom studencki są odliczane od przyznanego stypendium.

Jak Lagunita pomaga kandydatom na studia we Francji?

Nadal zastanawiasz się, jak dostać stypendium na studia we Francji? Instruktorzy Lagunita Education pomagają w przygotowaniu przekonujących listów motywacyjnych oraz innych dokumentów, niezbędnych do otrzymania świadczeń. Nadzorują terminowe składanie wniosków, aby zwiększyć szansę na ich pozytywne rozpatrzenie.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci sfinansować wymarzone studia we Francji i zdobyć atrakcyjne dofinansowanie do studiów.

Czekamy na Ciebie!


Zobacz w jaki sposób Marlena zdołała obniżyć koszt swoich studiów o 90 000 zł


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci zdobyć satysfakcjonujące stypendium we Francji

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia we Francji

Chcesz zaplanować swoją karierę i edukację za granicą? Marzysz o zdobyciu dyplomu zagranicznej uczelni? Zobacz jakie korzyści niosą ze sobą studia we Francji!
Dowiedz się więcej