Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-europie #opinie #finanse-i-stypendia

Studia dla Ukraińców w Polsce – warto?

Bezpłatne studia w Polsce dla Ukraińców [aktualizacja 2022]

zdjęcie Angelina Kononchuk autora postu o Bezpłatne studia w Polsce dla Ukraińców [aktualizacja 2022] Angelina Kononchuk | Akademia Leona Koźmińskiego | 2021-08-05 (ostatnia aktualizacja: 2022-04-08)
 • Studia w Polsce dla Ukraińców darmowe przez minimum 18 miesięcy.
 • Studia w Polsce opierają się na systemie bolońskim, co oznacza, że najczęściej mają trzy stopnie: licencjat, magisterium i doktorat
 • Zastanawiasz się nad studiami w Polsce? Skontaktuj się z Lagunita Education, i zwiększ swoje szansy na sukces!
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą!

Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia w Polsce cieszą się wśród Ukraińców sporym zainteresowaniem – stanowią oni najliczniejszą grupę wśród studentów zagranicznych. Na atrakcyjność polskiej oferty edukacyjnej wpływa m.in. bogata oferta kierunków i wysoka jakość kształcenia. Nie bez znaczenia jest także duży wybór uczelni publicznych, które oferują bezpłatne studia w Polsce dla Ukraińców. Placówki te umożliwiają także ubieganie się o atrakcyjne stypendia (naukowe i socjalne) oraz kredyt studencki. 

Jak zakwalifikować się na wymarzoną uczelnię w Polsce (rozpocząć lub kontynuować naukę) i uzyskać dofinansowanie na naukę? 

Bezpłatne studia dla Ukraińców w Polsce

KROK 1: POBYT

Każdy obywatel Ukrainy, który zgodnie z prawem przekroczył granicę po 24 lutego 2022, ma zapewniony legalny pobyt w Polsce przez 18 miesięcy. W tym czasie ma zapewnioną darmową edukację w publicznych uczelniach wyższych. Planując dłuższy pobyt, warto rozważyć wyrobienie dokumentów, które upoważniały do bezpłatnych studiów przed wprowadzeniem specustawy z 12 marca 2022 roku. Są to:

Karta pobytu

Po przekroczeniu granicy składa się wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. W dokumencie należy przedstawić swoje personalia oraz dane na temat stanu zdrowia i powodu opuszczenia kraju. Po wstępnej rozmowie wniosek trafia do Urzędu ds. Cudzoziemców – tam jest rozpatrywany. Do momentu przyznania ochrony międzynarodowej, można posługiwać się tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca (TZTC). Następnie otrzymuje się status uchodźcy (na 3 lata) lub ochronę uzupełniającą (na 2 lata).

Karta pobytu to pierwszy dokument zwalniający z obowiązku płacenia za studia na publicznych uczelniach wyższych.

Certyfikat językowy (C1)

Wykazanie biegłości w języku polskim (na poziomie C1) zwalnia z opłat za kształcenie na uczelniach publicznych. Aby uzyskać taki certyfikat, należy przystąpić do egzaminu w jednym z uprawnionych do tego podmiotów. Na terenie Polski są to:

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Tego typu egzaminy są odpłatne. Za certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C1 (i C2) należy zapłacić 180 €. Ten jednorazowy wydatek pozwala uniknąć płacenia za edukację (w uczelniach państwowych) i jest przydatny w procesie rekrutacji na studia.

Karta Polaka

Tego typu dokument jest wydawany wyłącznie tym, którzy wykażą przynależność do narodu polskiego. 


Osoby związane z tym krajem (znające język, kultywujące polskie tradycje, mające polskiego przodka lub rodzica) składają odpowiednią deklarację i dokumenty:

 • kompletny wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • aktualną fotografię,
 • ksero dokumentu tożsamości (z oryginałem do wglądu),
 • dowody poświadczające związek z Polską*

* jeśli nie udało się ich skompletować, weryfikacji dokonuje konsul/wojewoda podczas rozmowy. Na tej podstawie wydawana jest Karta Polaka, uprawniająca m.in. do darmowej nauki.

KROK 2: WYBÓR STUDIÓW

Wybór uczelni i kierunku może być problematyczny, dlatego powstają wyszukiwarki takie jak Studyfinder czy Otouczelnie. Tego typu narzędzia umożliwiają przegląd oferty edukacyjnej i filtrowanie wyników pod względem lokalizacji, dziedziny wiedzy czy typu placówki (np. prywatne/publiczne). Dzięki temu znalezienie wymarzonych studiów w Polsce dla Ukraińców jest dużo łatwiejsze.

Niestety, proces rekrutacji jest uzależniony od wybranej uczelni – nie ma jednolitej procedury (jak np. w UK dzięki UCAS), dlatego wykazu niezbędnych dokumentów, wymagań i terminów składania wniosków trzeba szukać na oficjalnych stronach internetowych szkół wyższych.

KROK 3: SPEŁNIJ WYMAGANIA I ROZPOCZNIJ STUDIA W POLSCE!

Kontynuacja nauki w Polsce

Ze względu na sytuację na Ukrainie, wielu studentów było zmuszonych przerwać naukę i uciekać z kraju. Takie osoby mogą ubiegać się o kontynuowanie zaczętych studiów na wybranej polskiej uczelni. Warunki przyjęcia są różne, w zależności od wewnętrznych ustaleń, jednak najczęściej wystarczy uzupełnienie wiedzy i umiejętności wynikających z ewentualnych braków/różnic programowych. 

Jeśli jest taka możliwość, należy skompletować wszystkie dokumenty na temat swoich studiów na Ukrainie (nostryfikacja dyplomów nie jest konieczna) – ułatwi to komisji zweryfikowanie efektów kształcenia i ustalenie wymagań wobec kandydata. Są one zazwyczaj mniejsze, jeśli poziom studiów i oceny z poszczególnych przedmiotów są potwierdzone na papierze.

Jeśli nie udało się skompletować dokumentów poświadczających poziom dotychczasowego wykształcenia na Ukrainie, uczelnia samodzielnie weryfikuje umiejętności i poziom wiedzy kandydata. Może więc zobowiązać do odbycia praktyk zawodowych, przystąpienia do egzaminu uzupełniającego czy zaliczenie brakujących przedmiotów.

Bezpłatna studia dla Ukraińców w Polsce to szansa na kontynuowanie rozpoczętej nauki. Zdobyta wiedza i doświadczenie ułatwiają kontynuację programu i zdobycie wymarzonego tytułu naukowego.  

Stypendium dla ukraińskich studentów w Polsce

Bezpłatne studia dla Ukraińców w Polsce pozwalają zaoszczędzić na edukacji – pozostają jednak koszty życia w obcym kraju (niestety wyższe niż na Ukrainie). Kandydaci nie powinni się jednak zniechęcać – mogą bowiem skorzystać z atrakcyjnych programów stypendialnych, oferowanych przez polskie uczelnie. 

O stypendium socjalne i/lub kredyt studencki do tej pory mogli starać się wyłącznie:

 • posiadacze karty pobytu (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca),
 • posiadacze Karty Polaka,
 • współmałżonkowie, wstępni, tj. synowie/córki lub (pra)wnuki/czki oraz zstępni, tj. rodzice lub (pra)dziadkowie obywateli RP mieszkających w Polsce.

Specustawa z 12 marca 2022 roku uprawniła wszystkich obywateli Ukrainy (będących studentami) do ubiegania się o wymienione wyżej świadczenia. Zasady przyznawania tego typu dofinansowań są takie same dla studentów z Polski i Ukrainy.

Sytuacja nie zmieniła się natomiast w przypadku:

 • stypendium rektora przyznawanego za szczególne osiągnięcia (np. naukowe),
 • zapomogi,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Zarówno przed jak i po wprowadzeniu nowego prawa, wszyscy kandydaci z Ukrainy mogli ubiegać się o te świadczenia.

Zalety i wady studiów w Polsce dla Ukraińców

Zalety studiów w Polsce

 • możliwość odbycia studiów za granicą, wyjazdy na wymiany studenckie do prestiżowych uniwersytetów,
 • nauka języka w naturalnym środowisku,
 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów z osobami z całego świata,
 • mieszkanie w nowym miejscu, więcej możliwości do podróżowania,
 • podobna kultura, kuchnia i tradycje.

Wady studiów w Polsce

 • koszty życia i utrzymania są wyższe niż na Ukrainie,
 • duża ilość formalności związanych z wyjazdem,
 • rozłąka z rodziną i przyjaciółmi,
 • trudność odnalezienia się w obcym państwie.

Często zadawane pytania

Co dają polskie studia wyższe?

Polskie dyplomy studiów wyższych spełniają wszystkie normy europejskie i są uznawane w większości krajów świata, a w szczególności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ponadto na Twoje życzenie dyplom może być wydany zarówno w języku polskim, jak i angielskim, rosyjskim, niemieckim i innych językach. Kolejną zaletą polskiego szkolnictwa wyższego jest możliwość kontynuowania nauki na dowolnym uniwersytecie europejskim.

Jakie są korzyści dla studentów polskich uniwersytetów?

Posiadanie legitymacji studenckiej niesie ze sobą wiele zalet. Do najbardziej docenianych przywilejów zalicza się zniżkę na przejazdy pociągiem i transportem publicznym, która wynosi aż 51%. Wiele restauracji i kawiarni, siłowni, salonów fryzjerskich oferują zniżki, najczęściej w przedziale od 10 do 30%. W niektórych uniwersytetach studenci mogą zainstalować bezpłatny Microsoft Windows, Office i inne programy niezbędne do studiów. Także  muzea, kina i wystawy zapewniają kilkudziesięcioprocentowe upusty dla studentów.

Czy ukraiński student może uzyskać prawo jazdy w Polsce?

Tak, aby uzyskać prawo jazdy w Polsce, student musi zdać egzaminy państwowe, które składają się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Przed przystąpieniem do egzaminów każdy student musi również zdać 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki. Musimy jednak ostrzec, że zdawanie egzaminów w Polsce jest znacznie trudniejsze i droższe niż na Ukrainie, ale wykonalne.

Czy może ukraiński student studiować się i pracować w Polsce w tym samym czasie?

Tak, może. Harmonogram zajęć w uniwersytetach pozwala studentom równolegle studiować i pracować. Praktycznie na każdej uczelni funkcjonuje biuro karier, gdzie każdy student może poprosić o pomoc w znalezieniu pracy, tworzeniu CV i przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. 


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 6 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci rozpocząć studia za granicą!

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób