#egzaminy-jezykowe

Jak wygląda egzamin CPE i jak się do niego przygotować?

Przygotowanie do egzaminu CPE

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Przygotowanie do egzaminu CPE Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2023-02-23 (ostatnia aktualizacja: 2024-06-13)
 • Koszt egzaminu CPE wynosi 835 zł dla testu w formie papierowej i 845 zł dla testu w formie komputerowej
 • Zdanie egzaminu CPE stanowi inwestycję na całe życie, bowiem nie ma określonego okresu ważności
 • CPE jest egzaminem o najwyższym poziomie zaawansowania i odpowiada ocenie C2
Ula - mentorka lagunity certyfikat cpe

Pomożemy Ci osiągnąć wysoki wynik z CPA!

strzalka
Ula, mentor aplikantów na studia w Europie i USA

Jak wygląda egzamin CPE i jak się do niego przygotować?

CPE to skrót od Certificate of Proficiency in English – dyplomu, który wydawany jest po zdaniu egzaminu organizowanego przez Cambridge Assessment English. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations jest ważny przez całe życie. CPE jest egzaminem o najwyższym poziomie zaawansowania i odpowiada ocenie C2 w skali Rady Europy. Zdanie egzaminu CPE poświadcza biegłą zdolność w używaniu języka angielskiego, która jest na podobnym poziomie jak u rodzimego użytkownika języka. 

Egzamin CPE stanowi dowód na to, że zdający posługują się językiem angielskim na tyle swobodnie, aby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Zdanie egzaminu CPE stanowi inwestycję na całe życie, bowiem nie ma określonego okresu ważności. Koszt egzaminu CPE wynosi 835 zł dla testu w formie papierowej i 845 zł dla testu w formie komputerowej. Ceny te dotyczą ośrodków British Council - w innych ceny mogą się różnić. Przykładowo, w szkole językowej Brytania Języki Świata w Tarnowie podejście do egzaminu CPE kosztuje 750 zł.

Do obu form egzaminu można przystąpić w  Polsce. 

Certyfikat CPE

Dlaczego warto zdać egzamin CPE?

CPE to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym. Dlaczego warto uzyskać certyfikat CPE i jakie drzwi otwiera zdanie tego egzaminu?

 • CPE certyfikat jest honorowany przez kilka tysięcy instytucji edukacyjnych i zawodowych na całym świecie.
 • Dzięki CPE masz zaliczony lektorat z języka angielskiego na polskich uczelniach,
 • Jest on także brany pod uwagę przy w naukowych wymianach międzynarodowych i innych projektach międzypaństwowych, a także aplikacji na niektóre zagraniczne uczelnie. 
 • Posiadanie CPE jest atutem przy ubieganiu się o wizę oraz stypendia i granty naukowe.

Po ukończeniu odpowiednich kursów pedagogicznych możesz uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i szkołach średnich w Polsce. 

Jak wygląda egzamin CPE? Jaki jest format testu?

Egzamin CPE składa się z czterech części (Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Pierwsza część (Reading and Use of English) obejmuje 40% oceny końcowej z egzaminu, a pozostałe 3 stanowią po 20% każda. Egzamin można zdać na oceny pozytywne A, B i C oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów. Cały egzamin CAE trwa prawie 4 godziny. Do tego czasu należy doliczyć 10-15 minutowe przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu. Kandydaci mogą wybrać formę zdawania egzaminu, który występuje w wersji papierowej i komputerowej.

Część I:  Reading and Use of English (czytanie i znajomość języka użytkowego)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Potrzebujesz zdać egzamin CPE?

Kurs Lagunity Ci w tym pomoże!

Poprzeczka na CPE jest zawieszona naprawdę wysoko; zaliczenie testu jest jednak możliwe.
Certyfikat CPE przydaje się na zagranicznych studiach wyższego stopnia, np. doktoranckich.
Aby osiągnąć biegłość, należy mocno szlifować język (np. na naszym kursie)
Intensywne lekcje językowe. Indywidualne zajęcia online. Gwarancja dobrych wyników.
kobieta cpe egzamin
Zarezerwuj swój kurs

Część pierwsza egzamin CAE składa się z 7 zadań obejmujących łącznie 53 pytań. Pierwsze i piąte zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi odnoszącej się do tekstu. Trzecie zadanie sprowadza się do wypełniania luk w tekście (tj. wybór/wpisanie odpowiednich słów lub fraz do każdej luki) i ma na celu zweryfikowanie znajomości słownictwa i gramatyki, a czwarte polecenie sprawdza umiejętności słowotwórstwa.

W szóstym zadaniu trzeba dopasować fragmenty tekstu w poprawnej kolejności, a w ostatnim odpowiedzieć na pytania, które w sposób krzyżowy odnoszą się do dłuższego tekstu. Wszystkie teksty łącznie powinny mieć ok. 3 000 znaków.

Egzamin CPE zadania

Część II: Writing (pisanie)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część druga, sprawdzająca umiejętność poprawnego pisania, składa się z dwóch części. Pierwsze zadanie polega na napisaniu eseju dotyczącego dwóch tekstów na podany temat. Esej ma za cel podsumować i ocenić główne myśli w obu tekstach i powinien mieścić się w objętości 240-280 słów.

W drugim zadaniu egzaminowani muszą wybrać 1 z 4 tematów i napisać esej w formie wniosku, sprawozdania lub opinii. Kandydaci mogą również wybrać pytanie odnoszące się do podanego im wcześniej zestawu lektur. Objętość drugiego wypracowania powinna wynosić od 280 do 320 słów.

Eseje są oceniane według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja tekstu i język. 

Część III: Listening (słuchanie)

Czas trwania: ok. 40 minut

Część trzecia, sprawdzająca umiejętność rozumienia tekstu mówionego, zawiera 30 pytań dotyczących puszczanych tekstów i składa się z czterech zadań. Zadania odnoszą się do krótkich fragmentów dialogu, długiego monologu, wywiadu lub dyskusji oraz krótkich monologów na różnorodne tematy. Nagrania mają formę wykładów, rozmów, wywiadów, wystąpień i audycji radiowych.

Dwa zadania mają formę wyboru 1 z 3 odpowiedzi (A, B i C), w jednym trzeba uzupełnić luki, a w ostatnim krzyżowo dobrać odpowiedzi do tekstów.

egzamin CPE zadania

Część IV:  Speaking (mówienie)

Czas trwania: ok. 16 minut

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest osobiście (tj. twarzą w twarz) przy udziale dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Jeden z egzaminatorów występuje w roli rozmówcy, oceniającego i zarządzającego procesem egzaminu, drugi pełni rolę bierną. Kandydat rozmawia zarówno z egzaminatorem, jak i z drugim egzaminowanym.

Część ustna testu obejmuje 3 części. Pierwsze zadanie polega na przedstawieniu się i krótkiej wymianie zdań między kandydatami a egzaminatorem, zazwyczaj trwa ok. 2 minuty. Druga część dotyczy dyskusji na temat zestawu zdjęć, dyskusja toczy się pomiędzy kandydatami i prowadzona jest na zmianę. Kandydaci wymieniają poglądy na temat zdjęć i podejmują wspólną decyzję dotyczącą podanej kwestii. Na to zadanie przeznaczono 4 minuty.

Ostatnia i jednocześnie najdłuższa część egzaminu polega po 2 minutowej wypowiedzi każdego ze zdających na zadane pytanie, a następnie dyskusji toczonej między uczestnikami i egzaminatorem.

Przykładowy egzamin CPE można pobrać z poniższych stron: https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/proficiency/exam-format/, https://egzaminy-cambridge.pl/przykladowe-testy-cambridge-english/

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu CPE?

Egzamin CPE jest organizowany w dwóch sesjach: wiosenno-letniej (marzec, maj, czerwiec) i zimowej (listopad–grudzień). Zdanie egzaminu w formie papierowej jest możliwe zazwyczaj  5 razy w roku, a w formie komputerowej 4 razy. Sesje egzaminacyjne organizowane są w kilkunastu ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce, pod warunkiem, że w danym mieście uzbiera się uzgodniona minimalna liczba kandydatów. Przy formie komputerowej często dochodzi do wypełnienia wszystkich miejsc, dlatego warto się zarejestrować odpowiednio wcześniej. 

Centra egzaminacyjne CPE w Polsce:

 • Bielsko-Biała: CJO International House, ul. Zielona 32;
 • Bydgoszcz: International House, ul. Piotrowskiego 6
 • Częstochowa: British Council, ul. Dąbrowskiego 8/6;
 • Gdańsk: British Council, ul. 3 Maja 25A
 • Gliwice: Clan City, ul. Pszczyńska 69;
 • Kalisz: Prywatna Szkoła Językowa Forum, ul. Chopina 23;
 • Katowice: British Council, ul. Bankowa 14;
 • Kielce: British Council, ul. Jagiellońska 109A;
 • Kraków: Lincoln, Ul. Karmelicka 29/4; British Council, Rynek Główny 6;
 • Lublin: Centrum Języka Angielskiego Marzena Łata, ul. Błońskiego 1; British Council, ul. Zuchów 2;
 • Łódź: British Council, ul. Lindleya 5a; British Centre, ul. Pomorska 140;
 • Mińsk Mazowiecki: Studium Języków Obcych, ul. Mała 6;
 • Opole: New Cosmopolitan Examination Centre, ul. Ozimska 48;
 • Poznań: Program, ul. Fredry 1; English Club, ul. Zeylanda 4/1;
 • Radom: City College, ul. Żeromskiego 33;
 • Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 
 • Słupsk: Pomorskie Centrum Egzaminacyjne OXFORD, ul. 3 Maja 5;
 • Szczecin: British Council, ul. Cyfrowa 2/105;
 • Tarnów: Britian School of English, ul. Powroźnicza 5;
 • Toruń: International House, ul. Legionów 15
 • Tychy: Centrum Helen Doron, ul. Kopernika 3;
 • Warszawa: Angloschool, ul. Popiełuszki 7; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, ul. Okopowa 59; British Council, ul. Koszykowa 54; Lang LTC, ul. Sędziowska 5
 • Wrocław: Helen Doron, ul. Przyjaźni 66; International House, Rynek 31/32;

Jak się przygotować do egzaminu CPE?

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu CPE najpóźniej na pół roku przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim przerabianie jak największej liczby zadań z arkuszy testowych.

Podczas rozwiązywania testów warto kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie. Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik egzaminu CPE zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również od gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. 

Do CPE należy uczyć się systematycznie i unikać robienia dłuższych przerw w nauce. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych i miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów.

Najwięcej błędów polscy studenci popełniają na części Use of English, dlatego podczas nauki należy zwrócić szczególną uwagę na gramatykę, a w szczególności słowotwórstwo, czasy, stronę bierną, okresy warunkowe i stałe czasowniki złożone. W tym celu warto zaopatrzyć się w dobre podręczniki i repetytoria przygotowujące do CPE. 

 • Jeśli chodzi o czytanie (reading) to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak największej liczby zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tekstami egzaminacyjnymi polecamy także czytać jak najwięcej artykułów i książek w języku angielskim.
 • Z reguły część słuchania (listening) nie sprawia egzaminowym problemu. Aby rzetelnie się do niej przygotować poza rozwiązywaniem zadań słuchanych z przykładowych arkuszy, warto słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie. Czym bardziej wystawisz się na język angielski, tym lepiej się z nim osłuchasz. 
 • Do części pisanej (writing) na początku należy przypomnieć sobie, czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny one spełniać. Następnie można przygotować zbiór słówek i wyrażeń przydatnych w wypracowania oraz opracować modelowe uniwersalne zdania, które będzie można później wykorzystać na egzaminie.

Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wyrażeń oraz przede wszystkim praktyki. Czym więcej będziesz się wypowiadał po angielsku, tym pewniej i swobodniej będziesz się czuł posługując się tym językiem w mowie. Bardzo przydatne jest dla tej części egzaminu przećwiczenie przykładowych zadań pod okiem kompetentnego nauczyciela, który poprawi Twoje błędy i udzieli Ci praktycznych wskazówek. 

Co warto wiedzieć o przebiegu CPE?

Jeśli zarejestrowałeś się na CPE egzamin i nadszedł dzień Twojego podejścia, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim sprawdź poniżej, co zabrać ze sobą na CPE egzamin pisemny?

 • Dowód tożsamości
 • Długopisy czarne lub granatowe (opcjonalnie ołówek i gumkę do mazania)
 • Wodę w przezroczystej butelce

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić jedzenia, napojów (prócz wody), telefonu ani innych przedmiotów elektronicznych. Organizatorzy w centrum egzaminacyjnym wskażą Ci miejsce, gdzie możesz bezpiecznie przechować swoje rzeczy. 

Przed egzaminem otrzymasz wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące przebiegu testu. Egzaminatorzy poinformują Cię o rozpoczęciu i zakończeniu czasu egzaminacyjnego. W razie jakichkolwiek pytań możesz podnieść rękę, by członek komisji podszedł do Ciebie. 

Jeśli zakończysz egzamin wcześniej, niż przewiduje czas egzaminacyjny, możesz wcześniej opuścić salę. Ten zamiar musisz jednak zgłosić komisji poprzez podniesienie ręki. Wówczas ktoś z egzaminatorów podejdzie do Ciebie i pozwoli Ci opuścić salę. Swój egzamin zostaw na stoliku.

Ustny egzamin CPE

Wytyczne co do przyniesienia potrzebnych rzeczy na egzamin ustny są identyczne, jak w przypadku pisemnego CPE. Tuż przed egzaminem, w ośrodku, otrzymasz arkusz oceny i dowiesz się, w jakiej sali odbędzie się egzamin. Także wtedy zostaniesz zweryfikowany na podstawie dokumentu tożsamości.

Pamiętaj, aby uważnie i spokojnie czytać wszystkie polecenia i treści zadań. Nie zapomnij zapisać swoich odpowiedzi na oddzielnym arkuszu odpowiedzi i nie pozostawiaj żadnego pytania bez udzielonej odpowiedzi – nie tracisz punktów za błędne wskazanie.

Punktacja CPE egzamin

CPE egzamin przewiduje 3 oceny pozytywne – A, B oraz C – i 2 negatywne – D i E. Aby zaliczyć egzamin, zdający musi uzyskać min. 60% z testu (czyli 200 punktów) i wówczas otrzymuje ocenę C. Notę B otrzymuje kandydat, który zdobył od 213 do 219 punktów. Ocenę A przyznaję się za otrzymanie wyniku w przedziale 220–230 punktów.

Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast ustna jest przeprowadzana przez dwóch polskich egzaminatorów.

Progi punktowe z CPE na przykładowych uczelniach

Jak wyglądają progi punktowe na poszczególnych uczelniach honorujących ten egzamin? 

 • Oxford – min. 191 (185 z każdej części)
 • Cambridge – min. 200 (185 z każdej części)
 • Uniwersytet Amsterdamski (dla programów prowadzonych w języku angielskim) – min. 200 
 • Uniwersytet Nawarry, School of Medicine (Hiszpania) – min. 180 punktów

Czytaj więcej o rekrutacji i studiach na Oxbridge.

Zastanawiasz się nad Holandią? Sprawdź, jak wyglądają studia w Niderlandach.

A jeśli marzysz o słonecznej Hiszpanii, zapoznaj się z ofertą studiów w Madrycie lub studiów w Barcelonie.

Kiedy otrzymam wyniki i certyfikat CPE?

Wszyscy, którzy podeszli do CPE, otrzymają wyniki w formie zestawienia Statement of Results. Kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują CPE certyfikat. Wyniki zostają opublikowane także online. Są one udostępniane około 6 tygodni po egzaminie w formie papierowej i 3 tygodnie po terminie egzaminu komputerowego. Najszybszym sposobem na uzyskanie informacji o wyniku jest zarejestrowanie się na bezpłatnej platformie Online Results Service. 

Jak uzyskać wysokie wyniki CPE z Lagunitą?

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych korepetytorów i mentorów, którzy pomogli zdać egzamin CPE na ocenę A rzeszy uczniów i studentów! Przygotujemy dla Ciebie indywidualny plan nauki, pomożemy Ci w nabyciu skutecznej taktyki rozwiązywania zadań i pokażemy sposoby na efektywnie rozwiązywanie trudnych poleceń.

Zamów bezpłatną rozmowę - niech to będzie pierwszy krok w kierunku Twojego językowego sukcesu!


Studia w Anglii? Posłuchaj Uli, studentki King's College London


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci osiągnąć wysoki wynik z CPA!

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób