Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#egzaminy-jezykowe

Jak wygląda egzamin CPE i jak się do niego przygotować?

Przygotowanie do egzaminu CPE

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Przygotowanie do egzaminu CPE Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2021-08-05
  • Koszt egzaminu CPE wynosi 680 zł dla testu w formie papierowej i 699 zł dla testu w formie komputerowej
  • Zdanie egzaminu CPE stanowi inwestycję na całe życie, bowiem nie ma określonego okresu ważności
  • CPE jest egzaminem o najwyższym poziomie zaawansowania i odpowiada ocenie C2
Ula - mentorka lagunity

Pomożemy Ci osiągnąć wysoki wynik z CPA!

Jak wygląda egzamin CPE i jak się do niego przygotować?

CPE to skrót od Certificate of Proficiency in English - dyplomu, który wydawany jest po zdaniu egzaminu organizowanego przez Cambridge Assessment English. Certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations jest ważny przez całe życie. CPE jest egzaminem o najwyższym poziomie zaawansowania i odpowiada ocenie C2 w skali Rady Europy. Zdanie egzaminu CPE poświadcza biegłą zdolność w używaniu języka angielskiego, która jest na podobnym poziomie jak u rodzimego użytkownika języka.  Egzamin CPE stanowi dowód na to, że zdający posługują się językiem angielskim na tyle swobodnie, aby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Zdanie egzaminu CPE stanowi inwestycję na całe życie, bowiem nie ma określonego okresu ważności. Koszt egzaminu CPE wynosi 680 zł dla testu w formie papierowej i 699 zł dla testu w formie komputerowej. Do obu form egzaminu można przystąpić w  Polsce. 
Dlaczego warto zdać egzamin CPE?

CPE to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym. Certyfikat CPE jest honorowany przez kilka tysięcy instytucji edukacyjnych i zawodowych na całym świecie. Umożliwia on zaliczenie lektoratów z języka angielskiego na polskich uczelniach, udział w naukowych wymianach międzynarodowych i innych projektach międzypaństwowch, a także aplikacje na niektóre zagraniczne uczelnie.  Posiadanie certyfikatu CPE jest atutem przy ubieganiu się o wizę oraz stypendia i granty naukowe. Ponadto po ukończeniu odpowiednich kursów pedagogicznych CPE pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce. 


Jak wygląda egzamin CPE? Jaki jest format testu?

Egzamin CPE składa się z czterech części (Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Pierwsza część (Reading and Use of English) obejmuje 40% oceny końcowej z egzaminu, a pozostałe 3 stanowią po 20% każda. Egzamin można zdać na oceny pozytywne A, B i C oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów. Cały egzamin CAE trwa prawie 4 godziny. Do tego czasu należy doliczyć 10-15 minutowe przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu. Kandydaci mogą wybrać formę zdawania egzaminu, który występuje w wersji papierowej i komputerowej.
Część I:  Reading and Use of English (czytanie i znajomość języka użytkowego)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część pierwsza egzamin CAE składa się 7 zadań obejmujących łącznie 53 pytań. Pierwsze i piąte zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi odnoszącej się do tekstu. Trzecie zadanie sprowadza się do wypełniania luk w tekście (tj. wybór/wpisanie odpowiednich słów lub fraz do każdej luki) i ma na celu zweryfikowanie znajomości słownictwa i gramatyki, a czwarte polecenie sprawdza umiejętności słowotwórstwa. W szóstym zadaniu trzeba dopasować fragmenty tekstu w poprawnej kolejności, a w ostatnim odpowiedzieć na pytania, które w sposób krzyżowy odnoszą się do dłuższego tekstu. Wszystkie teksty łącznie powinny mieć ok. 3 000 znaków.
Część II: Writing (pisanie)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część druga, sprawdzająca umiejętność poprawnego pisania, składa się z dwóch części. Pierwsze zadanie polega na napisaniu eseju dotyczącego dwóch tekstów na podany temat. Esej ma za cel podsumować i ocenić główne myśli w obu tekstach i powinien mieścić się w objętości 240-280 słów. W drugim zadaniu egzaminowani muszą wybrać 1 z 4 tematów i napisać esej w formie wniosku, sprawozdania lub opinii. Kandydaci mogą również wybrać pytanie odnoszące się do podanego im wcześniej zestawu lektur. Objętość drugiego wypracowania powinna wynosić od 280 do 320 słów. Eseje są oceniane według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja tekstu i język. 
Część III: Listening (słuchanie)

Czas trwania: ok. 40 minut

Część trzecia, sprawdzająca umiejętność rozumienia tekstu mówionego, zawiera 30 pytań dotyczących puszczanych tekstów i składa się z czterech zadań. Zadania odnoszą się do krótkich fragmentów dialogu, długiego monologu, wywiadu lub dyskusji oraz krótkich monologów na różnorodne tematy. Nagrania mają formę wykładów, rozmów, wywiadów, wystąpień i audycji radiowych. Dwa zadania mają formę wyboru 1 z 3 odpowiedzi (A, B i C), w jednym trzeba uzupełnić luki, a w ostatnim krzyżowo dobrać odpowiedzi do tekstów.Część IV:  Speaking (mówienie)

Czas trwania: ok. 17 minut

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest osobiście (tj. twarzą w twarz) przy udziale dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Jeden z egzaminatorów występuje w roli rozmówcy, oceniającego i zarządzającego procesem egzaminu, drugi pełni rolę bierną. Kandydat rozmawia zarówno z egzaminatorem, jak i z drugim egzaminowanym. Część ustna testu obejmuje 3 części. Pierwsze zadanie polega na przedstawieniu się i krótkiej wymianie zdań między kandydatami a egzaminatorem, zazwyczaj trwa ok. 2 minuty. Druga część dotyczy dyskusji na temat zestawu zdjęć, dyskusja toczy się pomiędzy kandydatami i prowadzona jest na zmianę. Kandydaci wymieniają poglądy na temat zdjęć i podejmują wspólną decyzję dotyczącą podanej kwestii. Na to zadanie przeznaczono 4 minuty. Ostatnia i jednocześnie najdłuższa część egzaminu polega po 2 minutowej wypowiedzi każdego ze zdających na zadane pytanie, a następnie dyskusji toczonej między uczestnikami i egzaminatorem.
Przykładowy egzamin CPE można pobrać z poniższych stron: https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/proficiency/exam-format/, https://egzaminy-cambridge.pl/przykladowe-testy-cambridge-english/


Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu CPE?

Egzamin CPE jest organizowany w dwóch sesjach: wiosenno-letniej (marzec, maj, czerwiec) i zimowej (listopad–grudzień). Zdanie egzaminu w formie papierowej jest możliwe zazwyczaj  5 razy w roku, a w formie komputerowej 4 razy. Sesje egzaminacyjne organizowane są w kilkunastu ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce, pod warunkiem, że w danym mieście uzbiera się uzgodniona minimalna liczba kandydatów. Przy formie komputerowej często dochodzi do wypełnienia wszystkich miejsc, dlatego warto się zarejestrować odpowiednio wcześniej. Centra, w których odbywa się egzamin CAE znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Kielcach, Gliwicach, Katowicach i Częstochowie.


Jak się przygotować do egzaminu CPE?

Zalecamy rozpocząć przygotowanie do testu CPE najpóźniej na pół roku przed terminem egzaminu. Naszym zdaniem drogą do sukcesu i najlepszą metodą nauki jest przede wszystkim przerabianie jak największej ilości zadań z arkuszy testowych. Podczas rozwiązywania testów warto kontrolować czas i pilnować, aby nie przekraczać granic stosowanych na egzaminie. Warto także pamiętać o tym, że pozytywny wynik egzaminu CPE zależy nie tylko od dobrego opanowania materiału, ale również oc gruntownej znajomości struktury poszczególnych części egzaminu. 

Do CPE należy uczyć się systematycznie i unikać robienia dłuższych przerw w nauce. Zachęcamy do wyznaczenia sobie konkretnych i osiągalnych celów tygodniowych i miesięcznych, które ułatwią monitorowanie postępów. Najwięcej błędów polscy studenci popełniają na części Use of English, dlatego podczas nauki należy zwrócić szczególną uwagę na gramatykę, a w szczególności słowotwórstwo, czasy, stronę bierną, okresy warunkowe i stałe czasowniki złożone. W tym celu warto zaopatrzyć się w dobre podręczniki i repetytoria przygotowujące do CPE. 

Jeśli chodzi o czytanie (reading) to najlepszą techniką jest po prostu robienie jak największej ilości zadań tekstowych z czytania ze zrozumieniem. Poza tekstami egzaminacyjnymi polecamy także czytać jak najwięcej artykułów i książek w języku angielskim. Z reguły część słuchania (listening) nie sprawia egzaminowym problemu. Aby rzetelnie się do niej przygotować poza rozwiązywaniem zadań słuchanych z przykładowych arkuszy, warto słuchać podcastów i audycji radiowych w wolnym czasie. Czym bardziej wystawisz się na język angielski, tym lepiej się z nim osłuchasz. 

Do części pisanej (writing) na początku należy przypomnieć sobie czym różnią się od siebie poszczególne formy wypracowań i jakie kryteria powinny one spełniać. Następnie można przygotować zbiór słówek i wyrażeń przydatnych w wypracowania oraz opracować modelowe uniwersalne zdania, które będzie można później wykorzystać na egzaminie. Część mówiona wymaga dokładnego zapoznania się ze strukturą zadań, przygotowania przydatnych zwrotów i wydarzeń oraz przede wszystkim praktyki. Czym więcej będziesz się wypowiadał po angielsku, tym pewniej i swobodniej będziesz się czuł posługując się tym językiem w mowie. Bardzo przydatne jest dla tej części egzaminu przećwiczenie przykładowych zadań pod okiem kompetentnego nauczyciela, który poprawi Twoje błędy i udzieli Ci praktycznych wskazówek. 


Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych doświadczonych korepetytorów i mentorów, którzy pomogli zdać egzamin CPE na ocenę A rzeszy uczniów i studentów! 


Studia w Anglii? Posłuchaj Uli, studentki King's College London


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci osiągnąć wysoki wynik z CPA!

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Studia w Anglii

Oxford czy Cambridge, LSE czy UCL, Warwick czy Manchester? Nasi konsultanci studiowali na ponad 10 uczelniach w Anglii i pomogą Ci wymbrać uczelnię oraz kierunek, napisać efektowny personal statement i rozpocząć życie studenckie na Wyspach!
Dowiedz się więcej