#studia-w-europie #TOEFL #ielts

Informatyka w Danii - jak podjąć studia za granicą?

Rekrutacja na studia IT w Danii krok po kroku

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Rekrutacja na studia IT w Danii krok po kroku Post Gościnny | 2022-12-08 (ostatnia aktualizacja: 2024-04-11)
 • Uniwersytety w Danii oferują kilka kierunków i specjalizacji związanych z branżą IT.
 • Możesz studiować w Kopenhadze, Aarhus czy Aalborg.
 • Jako student UE w Danii nie płacisz czesnego.
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju studiowanie informatyki

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia IT w Danii – czy warto?

Studia informatyczne za granicą cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego – w końcu zagraniczny dyplom informatyka jest kluczem do znalezienia dobrze płatnej pracy i wspinania się po szczeblach kariery w międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach. Jeśli chcesz podjąć najlepsze studia informatyczne w Danii, zajrzyj do naszego poradnika i już dziś skontaktuj się z mentorami Lagunity. Wspólnie rozpocznijmy przygotowania do Twojej przygody życia.

Jakie są najlepsze uniwersytety w Danii na studia informatyczne za granicą?

Gdzie studiować informatykę w Danii? Najlepsze uniwersytety duńskie w ogólnoświatowych rankingach (QS i Times Higher Education) plasują się między 100. a 200. miejscem. Oto ranking krajowy: 

 1. Uniwersytet w Kopenhadze
 2. Uniwersytet w Aarhus 
 3. Duński Uniwersytet Techniczny
 4. Uniwersytet w Aalborgu

Uzyskanie dyplomu na powyższych uczelniach to gwarancja uznania nie tylko w Danii, ale w Europie oraz na świecie.

Jak podjąć najlepsze studia informatyczne w Danii krok po kroku?

Kierunki studiów, przedmioty, organizacja zajęć i przebieg rekrutacji - wszystko w jednym miejscu dla kandydatów na najlepsze studia informatyczne w Danii.

Wymagania wstępne 

Uniwersytety w Kopenhadze, w Aarhus i w Aalborg prowadzą studia licencjackie na kierunku informatyka tylko w języku duńskim! Jedynie na Duńskim Uniwersytecie Technicznym na kierunkach związanych z zagadnieniami informatycznymi językiem wykładowym jest angielski.

W związku z tym przy rekrutacji wymagany jest test znajomości języka duńskiego: Studieprøven i dansk som andetsprog. Egzamin jest organizowany przez liczne szkoły językowe w Danii. Przykładowo w Kopenhadze Studieprøven i dansk oferują Clavis i UCplus.

Egzamin składa się z części ustnej, części pisemnej oraz ze słuchania i czytania i musi zostać zdany z oceną co najmniej 02 w każdej z 3 dyscyplin egzaminacyjnych.

Na studia IT w Danii na Duńskim Uniwersytecie Technicznym, gdzie prowadzone są zajęcia w języku angielskim, wymagany jest dowód znajomości języka angielskiego w postaci jednego z testów:

 • TOEFL 79-93
 • IELTS  6.5  
 • CAE

Oprócz tego wymagane dokumenty to: 

Chciałbyś pracować w branży IT za granicą?

Aplikuj z nami na najlepsze uczelnie w Danii!

Studia informatyczne za granicą to zastosowanie wiedzy w praktyce i ćwiczeniach.
Absolwenci informatyki cieszą się szybkim znalezieniem dobrze płatnej pracy.
W Danii możesz studiować zupełnie za darmo.
Pomoc w rekrutacji. Wskazówki dotyczące wyboru specjalności. Konsultacje z doświadczonym mentorem.
kobieta najlepsze studia informatyczne w Danii
Zamawiam rozmowę
 • dyplom ukończenia szkoły średniej 
 • świadectwo dojrzałości (matura)

Dwa powyższe muszą mieć transkrypcję dokonaną w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub w jednym z języków nordyckich.

 • opłata rekrutacyjna w wysokości 100 euro

Możesz być również poproszony o dołączenie CV oraz Personal Statement (głównie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w 2. Kvote). Ostateczna lista wymaganych dokumentów zależy od danego wydziału uniwersyteckiego.

Rekrutacja odbywa się w systemie kwotowym, czyli tzw. 2 turach (kvote). Jednak najlepiej aplikować w Kvote 1, gdyż zwiększa to Twoje szanse na przyjęcie do grona studentów duńskiej uczelni.

System oceniania

Duński system oceniania to 7-punktowa skala ocen. Twój minimalny wynik z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na studia informatyczne musi wynosić co najmniej 6. 

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji to matematyka (poziom A) i język angielski (poziom B).

Terminy rekrutacji 

Do 15 marca należy zarekrutować się online na wybranej uczelni. Po otrzymaniu świadectwa oraz wyników maturalnych należy je dołączyć do aplikacji, jednak nie później, niż do 5 lipca. 

Liczba studentów

Każdy z uniwersytetów kształci, prócz studentów duńskich, kilka tysięcy osób pochodzących z krajów całego świata.

Największą popularnością cieszy się Uniwersytet w Kopenhadze, gdzie naukę podejmuje blisko 40 000 studentów, z czego ok. 5 500 to studenci międzynarodowi. Na Uniwersytet w Aalborg uczęszcza 2 440 studentów z zagranicy na 19 410 wszystkich studentów uczelni. Aarhus University kształci ok. 32 660 studentów, w tym ok. 3 000 studentów zagranicznych. Liczba studentów Duńskiego Uniwersytetu Technicznego to ok. 11 000 osób, w tym ok. 2 000 to studenci międzynarodowi.

Jakie są kierunki studiów związane z IT w Danii?

Studia licencjackie trwają 3 lata. Po nich możesz aplikować na studia magisterskie. Sprawdź, jakie kierunki i specjalizacje w dziedzinie IT na studiach I stopnia możesz podjąć na poszczególnych uniwersytetach.

Informatyka na Uniwersytecie w Kopenhadze 

Wydział Informatyki Uniwersytetu w Kopenhadze, oprócz samej Informatyki, oferuje kilka kierunków pokrewnych studiów I stopnia, np. ekonomia komputerowa, uczenie maszynowe i nauka o danych, zdrowie i informatyka, nauki kognitywne i komputerowe.

Jeśli chodzi o kierunek o nazwie Informatyka, program studiów licencjackich trwa 3 lata. Pierwszy rok jest wspólny dla wszystkich studentów informatyki, po czym można wybrać jedną z trzech specjalizacji: informatyka, analiza danych i specjalizacja nauczyciela informatyki.

Pierwszy rok składa się z pięciu obowiązkowych kursów podzielonych na cztery bloki. Każdy blok trwa osiem tygodni i kończy się egzaminem. Program pierwszego roku koncentruje się na podstawowych zagadnieniach informatycznych. W konsekwencji student nabywa solidne podstawy informatyki i może rozszerzać je na drugim roku w specjalizacji informatycznej lub nabyć nowe umiejętności w pozostałych dwóch specjalnościach.

W specjalności Informatyka znajdziesz takiego przedmioty, jak bazy danych i systemy informacyjne; analiza matematyczna i teoria prawdopodobieństwa w informatyce; modelowanie i analiza danych; algorytmy i struktury danych.

Wybierając specjalność Data Science możesz spodziewać się takich przedmiotów, jak bazy danych i systemy informacyjne; matematyka; prawdopodobieństwo i statystyka; algorytmy i struktury danych.

Jeśli chcesz zostać nauczycielem informatyki w szkole średniej lub zawodowej, możesz wybrać specjalność nauczycielską. Ta ścieżka łączy przedmioty z zakresu informatyki i pedagogiki, np. teoria nauki w informatyce; systemy komputerowe; bezpieczeństwo informatyczne; kurs dydaktyki przedmiotów ścisłych.

Przedmioty możesz łączyć z innymi kursami, zgodnymi z Twoimi zainteresowaniami. Na przykład może to być kurs matematyki dotyczący obliczeń kwantowych. Z kolei jeśli myślisz o założeniu własnej firmy, możesz dołączyć do projektu biznesowego lub wziąć udział w kursie innowacyjności.

Przed rozpoczęciem studiów jest także organizowany dwutygodniowy kurs z programowania. Z niego dowiesz się jak, pisać programy, korzystać z edytora tekstu i pracować z danymi. Umiejętność programowania jest wymagana do podjęcia studiów informatycznych na tej uczelni.

Informatyka na Uniwersytecie w Aarhus 

Na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Aarhus możesz wybrać kierunków studiów spośród dwóch – Informatykę i Rozwój Produktów IT. Na kierunku Informatyka – w odróżnieniu od Uniwersytetu w Kopenhadze – nie jest konieczne posiadanie umiejętności programowania przed rozpoczęciem studiów.

Na studiach z Informatyki w Aarhus będziesz zgłębiać wiedzę z takich przedmiotów, jak Wprowadzenie do programowania; algorytmy i struktury danych; języki programowania; systemy baz danych; wdrożenie i wykorzystanie baz danych.

Informatyka na Uniwersytecie w Aalborg 

3-letnie studia licencjackie z Informatyki to program, który łączy matematykę i programowanie. Dzięki temu student nabywa najnowszą wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, projektowania baz danych i algorytmów oraz uczy się korzystać z narzędzi służących do analitycznej i kreatywnej pracy z systemami i danymi.

Informatyka, podobnie jak wszystkie inne programy na Uniwersytecie w Aalborg, koncentruje się wokół „nauczania opartego na problemach” – PBL. Oznacza to, że oprócz wykładów nie brakuje pracy zespołowej i projektowej, często we współpracy z instytucjami zewnętrznymi z branży IT. 

Studia licencjackie dzielą się na 6 semestrów. W każdym z nich student podejmuje nowe zagadnienia w ramach przedmiotów. Semestry 1–4 (2 pierwsze lata studiów) kończą się projektem tematycznym. Przykładowo projekty w 3. semestrze zazwyczaj dotyczą analizy, projektowania, programowania i testowania administracyjnych systemów informatycznych. Mogą to być systemy biblioteczne czy systemy wspierające potrzeby biznesowe w małych i średnich firmach.

Przedmioty na pierwszym roku studiów skupiają się wokół wprowadzenia do nauk informatycznych i matematycznych, np. teoretyczne podstawy informatyki; programowanie stron internetowych; algorytmy i struktury danych.

Studiowanie informatyki na drugim roku wiąże się z przedmiotami z zakresu języków programowania czy budowy komputerów i systemów operacyjnych.

Informatyka na Duńskim Uniwersytecie Technicznym

Kierunek Informatyka na DUT jest dostępny tylko w ramach studiów magisterskich. Oferta studiów licencjackich zawiera jednak kilka kierunków pokrewnych, podczas których jednym z realizowanych przedmiotów jest informatyka. Możesz podjąć studia na kierunku Ekonomia Biznesu i Informatyka, Grafika komputerowa, Analiza danych, Inżynieria technologii oprogramowania czy Tworzenie stron internetowych.

Na Wydziale Informatyki (IT University) możesz podjąć 3-letnie studia I stopnia na kierunku Analiza Danych (jest to jedyny kierunek studiów licencjackich na tym wydziale – pozostałe dotyczą studiów magisterskich).

Po pierwszym roku studiów z Analizy Danych możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: techniczną lub biznesową.

Ścieżka techniczna prowadzi do uzyskania kwalifikacji w zakresie tworzenia oprogramowania, a także kreacji i udoskonalania gier.

Specjalność biznesowa skupia się wokół zagadnień związanych z innowacją i zarządzaniem cyfrowym.

Studia na DUT są prowadzone w języku angielskim. 

Jak wybrać najlepszą uczelnię?
Jeśli chcesz trafnie wybrać uczelnię i specjalność z IT w Danii, skorzystaj z profesjonalnej pomocy mentorów Lagunita Education.

Jak wygląda życie studenckie?

Studia to nie tylko obowiązkowe zajęcia na uczelni, lecz mnóstwo aktywności i działań pozalekcyjnych. Sprawdź, co czeka na Ciebie w Danii!

Eventy dla kandydatów 

Jeśli chcesz poznać bliżej swoją przyszłą uczelnię, możesz wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez uniwersytety dla kandydatów oraz nowych studentów. 

Każda z 4 omawianych uczelni corocznie urządza Dni Otwarte. Podczas nich możesz porozmawiać ze studentami Twojego wymarzonego kierunku i zadać im nurtujące Cię pytania, posłuchać o możliwościach i korzyściach, jakie przynosi studiowanie informatyki w Danii oraz odbyć wycieczkę po kampusie. Dowiesz się również o praktycznej stronie studiowania: możliwościach mieszkaniowych, znalezieniu pracy dodatkowej czy ogólnie pojętym życiu studenckim

Uniwersytet w Aarhus Dni Otwarte przeprowadza w lutym stacjonarnie i przez platformę Zoom. Również w lutym Duński Uniwersytet Techniczny przeprowadza dla kandydatów tzw. Information Day. W marcu możesz skorzystać z Dni Otwartych Uniwersytetu w Aalborg.

Sporo otwartych i cyklicznych wydarzeń organizuje Uniwersytet w Kopenhadze. Jest to m.in. Noc Kultury odbywająca się w połowie października, gdzie można wziąć udział w zajęciach w muzeach i bibliotekach. Można także wziąć udział w otwartej wycieczce z przewodnikiem po starych budynkach uniwersytetu organizowanej przez Folkeuniversitetet. Uczestnictwo w tych wydarzeniach z pewnością pozwala na szybsze zaklimatyzowanie się w środowisku uniwersyteckim i poznanie struktury uniwersytetu.

Jako nowy student informatyki Uniwersytetu w Kopenhadze możesz skorzystać z kursu doszkalającego z matematyki – Kickstart. Jest to propozycja dla tych, którzy chcieliby podszkolić i odświeżyć swoją matematykę przed rozpoczęciem studiów. Kurs jest bezpłatny i dobrowolny. 

Działalność poza zajęciami 

Aby rozwijać swoje zainteresowania i zawierać nowe znajomości, warto zaangażować się w działalność poza zajęciami: koła naukowe, organizacje charytatywne, stowarzyszenia, projekty.

Studenci informatyki w Aalborg licznie i chętnie angażują się w koła naukowe i inne aktywności pozalekcyjne. Przykładem jest stowarzyszenie F-klubben, które zrzesza studentów i pracowników związanych z programami informatycznymi i naukowymi na uniwersytecie. Celem klubu jest tworzenie życia i społeczności w instytucie poprzez organizowanie wydarzeń akademickich i imprez w każdym semestrze. Na Wydziale Informatyki prężnie działają również koła studenckie, które przez cały rok organizują zajęcia towarzyskie i zawodowe, m.in. LAN party, wieczory gier planszowych, wieczory filmowe i warsztaty związane z zainteresowaniami członków. 

Duński Uniwersytet Techniczny w organizacji Hypatia – Women in Engineering – zrzesza wszystkie studiujące kobiety. Hypatia jest prowadzona przez studentki lub świeżo upieczone inżynierki.

Projekty badawcze

Na Uniwersytecie w Aarhus prowadzonych jest wiele projektów badawczych, w które mogą zaangażować się studenci. Dzięki temu zdobywają wiedzę i doświadczenie potrzebne w ich przyszłej samodzielnej pracy. Ponieważ Wydział Informatyki znajduje się w mieście IT Katrinebjerg, istnieje łatwy dostęp do miejsc pracy w wielu powiązanych firmach informatycznych.

Do udziału w projektach badawczych zaprasza się również studentów na Uniwersytecie w Kopenhadze. Badania są prowadzone w różnych sekcjach – są to przykładowo algorytmy, przetwarzanie języka naturalnego czy uczenie maszynowe. Doświadczenie w asystowaniu badawczym z pewnością wzmacnia pozycję w przyszłym zawodzie w branży IT. 

Konkursy

Największym ogólnokrajowym i corocznie organizowanym konkursem przeznaczonym dla studentów informatyki jest Danish Championship in Programming. Studenci konkurują ze sobą pod względem umiejętności kodowania i programowania. Zwycięzca otrzymuje 40 000 DKK oraz tytuł duńskiego mistrza narodowego w programowaniu sztucznej inteligencji. Dwóm zdobywcom 2. miejsca wręczana jest nagroda w wysokości po 5 000 DKK. To dobra okazja do nabycia nowych umiejętności, zdobycia znaczącego wpisu do CV, a także poznania osób ze świata IT.

Hackathon

Dla podejmujących studia informatyczne w Danii oraz pracowników branży IT (architektów IT, programistów, analityków czy inżynierów) corocznie organizowany jest Hackathon. Wydarzenie skupia początkujących i zaawansowanych informatyków z całego kraju. Podczas Hackathon dzielą się oni swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Uczestnicy biorą udział w prezentacjach i warsztatach, ale nie brakuje czasu na zadawanie pytań prowadzącym i organizatorom, luźne rozmowy i integrowanie się z nowopoznanymi osobami.

Hackathon na Uniwersytecie w Kopenhadze odbywa się przez 2 dni w kwietniu. Aarhus Universitet organizuje swój Hackathon w maju. W sierpniu możesz wziąć udział w wydarzeniach Uniwersytetu w Aalborg. Z kolei w listopadzie Hackathon organizuje Duński Uniwersytet Techniczny. 

W Hackathon udział może wziąć każdy student informatyki, jednak szczegóły uczestnictwa określa organizator (w tym przypadku dany uniwersytet).

Ile kosztują studia w Danii?

Studenci z Unii Europejskiej nie opłacają czesnego za studia w Danii na uniwersytetach publicznych.

Stypendia

Jeśli chodzi o pomoc finansową ze strony duńskich uniwersytetów, to studenci UE nie mogą liczyć na stypendia. Jeśli jednak spełnią kilka warunków (m.in. podejmą pracę w Danii i są tam zameldowani) mogą ubiegać się o stypendium SU. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Lagunity: Jakie stypendia przysługują polskim studentom w Danii.

Darmowe studia informatyczne za granicą, ale… 

Choć jako student UE nie musisz opłacać czesnego, pamiętaj o kosztach zakwaterowania, wyżywienia czy transportu. Zapoznaj się z naszym praktycznym poradnikiem o portfelu studenta w Danii.

Co robią absolwenci informatyki w Danii?

Ukończone studia IT w Danii przynoszą wiele możliwości podjęcia pracy w zawodzie. Choć nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy najlepsze studia informatyczne w Danii są gwarancją znalezienia szybkiej i dobrze płatnej pracy, to z pewnością dyplom informatyka otwiera wiele drzwi do kariery w branży IT. Dowiedz się, jak radzą sobie absolwenci, którzy podjęli studia informatyczne za granicą, a także ile zarabia informatyk w Danii.

Perspektywa zatrudnienia – statystyki

Według najnowszych danych Eurostatu, odsetek osób pracujących w obszarze informatycznym w Danii wynosi 5,5% w ogólnym zatrudnieniu. Co więcej, liczba osób zatrudnianych w branży IT zwiększa się z każdym rokiem: w ciągu ostatnich 10 lat ta liczba wzrosła o 50%. Praca w dziedzinie informatyki wciąż cieszy się dużą popularnością, a sama dyscyplina IT jest wykorzystywana coraz częściej w różnych obszarach. Dlatego też nie przewiduje się problemów ze znalezieniem pracy w pokrewnych zawodach IT nawet w przyszłości.

Gdzie znaleźć pracę jako informatyk?

Najpopularniejsze miasta i instytucje, gdzie możesz podjąć pracę jako informatyk w Danii, to: 

 • Kopenhaga (możesz podjąć pracę w uniwersyteckich centrach badawczych, w firmach takich jak NNIT, Atos, Koldpartners),
 • Aarhus (przykładowo w Desmi Danmark – firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania)
 • Odense (np. w firmie Bizzkit czy Hesehus), 
 • Aalborg (pracę możesz znaleźć w instytucjach badawczych przy uniwersytecie).

Zarobki informatyka w Danii 

Ile zarabia informatyk w Danii? Wszystko zależy od doświadczenia i zdobytego wykształcenia. Nie można jednak zaprzeczyć temu, że zarobki informatyka w Danii należą do wysokich. Wynagrodzenia wahają się od 15 700 do nawet 46 300 DKK miesięcznie. Średnie wynagrodzenie wynosi ok. 30 000 DKK miesięcznie, co oznacza, że 50% osób pracujących w branży IT mniej niż 30 000 DKK, a drugie 50% osób – więcej. 

Szacuje się, że do 2027 roku zarobki informatyka w Danii wzrosną o 13%.

Na które zawody w branży IT postawić?

Zarobki informatyka w Danii różnią się w poszczególnych zawodach IT. Do najlepiej płatnych należą:

 • Specjalista ds. uczenia maszynowego
 • Programista sztucznej inteligencji
 • Programista (ABAP; C++; ASP.NET)
 • Analityk biznesowy IT
 • Architekt IT 
 • Specjalista ds. jakości technologii informatycznych
 • Twórca gier

Inne przykłady obszarów, w których znajdą zatrudnienie absolwenci informatyki:

Bezpieczeństwo: analiza, programowanie i rozwój systemów zapewniających użytkownikom cyfrowym i kluczowym usługom społecznościowym niezbędne bezpieczeństwo.

Mobilność: mapowanie danych w czasie rzeczywistym i opracowywanie systemów dla samojezdnych samochodów lub analiza technologii blockchain.

Zdrowie: Rozwój inteligentnych systemów baz danych w szpitalach, które przyczyniają się do poprawy jakości dbania o pacjentów.

Studia IT w Danii z Lagunitą – jak pomagamy?

Zostań studentem informatyki na najlepszych uczelniach w Danii – mentorzy w Lagunita Education pomogą Ci na każdym etapie rekrutacji. Wspólnie wybierzemy, gdzie studiować informatykę w Danii, przejdziemy przez aplikację, a później – nie pozostanie nic innego, jak cieszyć się studiowaniem za granicą.

Skontaktuj się z nami!


Dlaczego warto rozpocząć studia za granicą? Opowiada Karolina


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 6 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozwijaj się w Danii: postaw na edukację wysokiej jakości i aplikuj z nami!

Chcesz wyjechać z Polski na studia, bo zagraniczne uczelnie oferują wyższą jakość nauczania? Aplikuj z nami na studia w Danii i ciesz się sukcesem!
Dowiedz się więcej