#studia-w-europie #undergraduate #egzaminy-jezykowe

Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji na studia w Danii

Czy trudno dostać się na studia w Danii? Sprawdź wymagania

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Czy trudno dostać się na studia w Danii? Sprawdź wymagania Post Gościnny | 2023-10-02 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-14)
 • Studia w Danii to atrakcyjny kierunek dla kandydatów z zagranicy: oferuje darmową edukację i wysoką jakość kształcenia także w języku angielskim.
 • Wymagania na studia w Danii dzielą się na ogólne (ukończenie szkoły średniej), szczegółowe (np. transkrypcja ocen) i językowe. 
 • Duńskie uczelnie są dużo mniej selektywne niż te w USA czy UK – prościej jest dostać się na studia!
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju Dania studia

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia w Danii – jakie są rodzaje uczelni?

Planując studia w Danii, można natknąć się na różne typy uczelni, takie jak:

 • Uniwersytety – instytucje akademickie, gdzie można studiować na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim; wybierane głównie przez osoby, którym zależy na rozwijaniu się w świecie nauki.
  Przykład: University of Copenhagen
 • Wyższe uczelnie artystyczne – podobne do uniwersytetów pod względem oferty edukacyjnej (licencjat-doktorat); umożliwiają kształcenie się w dziedzinach takich jak architektura, sztuki piękne, muzyka czy projektowanie.
  Przykład: Aarhus School of Architecture.
 • Szkoły biznesowe – jak sama nazwa wskazuje, oferują kursy biznesowe (głównie krótkie i licencjackie). Skupiają się na zajęciach praktycznych. Dzięki temu studenci mogą zyskać cenną wiedzę i doświadczenie oraz rozwijać swoją sieć kontaktów.
  Przykład: Copenhagen Business School.
 • Akademie morskie – to tam kształci się personel duńskiej floty handlowej czy rybołówstwa. Uczelnie te współpracują z instytucjami przemysłu morskiego i żeglugowego, by zapewnić najlepszą jakość kształcenia.
  Przykład: SIMAC – Svendborg International Maritime Academy.
 • College – są skupione na przekazywaniu praktycznej wiedzy, przydatnej na rynku pracy. Oferują głównie tzw. zawodowe studia licencjackie, a także kształcenie ustawiczne.
  Przykład: VIA University College.

Edukacja wyższa w Danii, podobnie jak w Polsce, jest zorganizowana według systemu bolońskiego. Oznacza to ujednolicenie tytułów (licencjat, magister, doktor) za pomocą punktów ECTS. Jedyną nowością w tamtejszym szkolnictwie wyższym jest stopień zawodowy (tzw. AP degree), który uzyskuje się po zdobyciu 90-120 ECTS – liczba punktów uzależniona od długości kursu (1,5-2,5 roku).

Jakie są najlepsze uniwersytety w Danii?

Najlepszym krajowym uniwersytetem jest Uniwersytet Kopenhaski, który (według rankingu QS) zajmuje 39. miejsce w Europie i 107. na świecie. Do pozostałych, czołowych w kraju uczelni należą Duński Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet w Aarhus oraz Uniwersytet w Aalborg.
Za tradycyjne, typowo akademickie uczelnie w Danii uważa się szkoły artystyczne oraz uniwersytety. W Danii istnieje osiem uniwersytetów prowadzących badania naukowe, które słyną z renomy i są znane w całej Europie oraz na świecie. 

Najlepszy i najstarszy Danii jest Uniwersytet w Kopenhadze, założony w 1479 roku. Według kilku źródeł, wskaźnik akceptacji wynosi tam nawet do 50%! Oznacza to, że połowa aplikacji kończy się sukcesem. 

Inne popularne szkoły wyższe, które znajdują się w czołówkach krajowych rankingów to: 

 • Duński Uniwersytet Techniczny (DTU)
 • Uniwersytet w Aarhus, 
 • Uniwersytet w Aalborg,
 • Uniwersytet Południowej Danii (SDU).

Ranking QS: najlepsze uczelnie w Danii

W związku z decyzją rządu, niektóre uczelnie nie oferują żadnych programów po angielsku. Kandydaci mają jednak do dyspozycji darmowe kursy językowe, dzięki którym mogą poradzić sobie na zajęciach prowadzonych po duńsku.

Przykładowo, Uniwersytet Kopenhaski nawiązał współpracę z lokalną szkołą UCplus – dzięki temu studenci mogą za darmo uczyć się duńskiego. Warunkiem jest ukończenie 18. roku życia i posiadanie numeru CPR (o którym w dalszej części artykułu). 

Podobne rozwiązanie wprowadzono m.in. na Uniwersytetach w Aarhus i Aalborg. 

Rozważasz studia w Danii?

Skorzystaj z naszego wsparcia w aplikacji!

Wymagania na duńskie uniwersytety są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku UK czy USA.
System Optagelse pozwala na wygodne i szybkie aplikowanie na duńskie uczelnie.
Obsługa krajowego systemu rejestracji studentów może sprawiać problemy; warto skorzystać wówczas ze wsparcia.
Cenne wskazówki dotyczące aplikacji. Doświadczeni doradcy. Pomoc w dotrzymaniu terminów.
kobieta studia w Danii wymagania
Skonsultuj się z naszym doradcą!

Kopenhaga studia – najlepszy uniwersytet w Danii 

Uniwersytet w Kopenhadze został założony w 1479 roku. Obecnie kształci się tam ponad 36 tys. studentów, z czego blisko 5500 to kandydaci z zagranicy. Uczelnia składa się z sześciu głównych wydziałów:

 1. Zdrowia i Nauk Medycznych,
 2. Prawa,
 3. Nauk Ścisłych,
 4. Nauk Społecznych,
 5. Humanistyczny,
 6. Teologiczny.

Pierwszy z wymienionych cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Do dyspozycji studentów medycyny na Uniwersytecie Kopenhaskim są m.in. 3 szpitale oraz liczne placówki badawcze: m.in. Centrum Parazytologii Medycznej czy Zakład Odontologii.   

Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną, uniwersytet nie oferuje żadnego kursu na poziomie licencjackim dla osób anglojęzycznych. Wybór jest jednak dużo szerszy dla tych, którzy aplikują na studia magisterskie – obejmuje aż 55 kursów po angielsku! Są to m.in.:

 • biochemia,
 • informatyka,
 • architektura krajobrazu,
 • globalne zdrowie,
 • dietetyka.

Uczelnia daje duże możliwości dla kształcących się tam osób – podpisuje mnóstwo (średnio 320 rocznie) umów współpracy badawczej z firmami prywatnymi. Studenci, absolwenci i naukowcy założyli już ponad 4 tys. nowych start-upów.

Dla młodych wizjonerów na Uniwersytecie Kopenhaskim czekają aż trzy centra innowacji, gdzie można nie tylko zgłaszać swoje pomysły, ale także wziąć udział w różnego rodzaju projektach i wydarzeniach lub dołączyć do jednego ze stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorczych studentów.

Uniwersytet Kopenhaski (i pozostałe duńskie uczelnie) oferują mnóstwo możliwości rozwoju.

Studia w Danii po angielsku – jakie są dostępne kierunki?

Od kilku lat oferta studiów po angielsku na duńskich uczelniach jest ograniczona na stopniu licencjackim. Uczelnie oferują pojedyncze programy, np. na DTU można podjąć studia licencjackie z inżynierii ogólnej po angielsku. Znacznie więcej możliwości w tym języku mają kandydaci na studia magisterskie. Tylko na Uniwersytecie Kopenhaskim są aż 54 kierunki po angielsku.
Dania to naprawdę atrakcyjny kierunek dla studentów zagranicznych. Kształcenie w języku angielskim, darmowa edukacja i atrakcyjne programy stypendialne sprawiły, że mnóstwo kandydatów spoza Danii aplikowało na tamtejsze uczelnie. Niestety, wielu z nich opuszczało kraj natychmiast po uzyskaniu dyplomu – według duńskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, było to np. 42% magistrów. 

Stanowiło to zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa, a inwestycja w edukację studentów zagranicznych nijak się nie zwracała. W sierpniu 2018 roku podjęto więc decyzję o znacznej redukcji liczby programów wykładanych po angielsku. Kursy (szczególnie na uniwersytetach) są zamknięte, przełączone na „tryb czuwania” lub zmienione na język duński.

Uniwersytet Kopenhaski nie oferuje żadnych programów licencjackich w języku angielskim. Studia I stopnia w języku angielskim można podjąć na DTU w zakresie inżynierii ogólnej.

Uniwersytet w Aalborg oferuje 3 kierunki licencjackie po angielsku:

 1.  stosowana elektronika przemysłowa
 2. inżynieria chemiczna i biotechnologia
 3.  studia językowe i międzynarodowe, język angielski

Równie dużym uznaniem wśród studentów cieszy się jednak uczelnia w Aarhus (3. miejsce w kraju wg QS), gdzie są dostępne kogniwistyka oraz ekonomia i administracja biznesowa. Zdecydowanie

Duży wybór daje Uniwersytet Południowej Danii, gdzie w języku angielskim można studiować m.in.:

 • elektronikę,
 • inżynierię (mechanikę czy rozwój produktu i innowacje).
 • europeistykę,
 • antropologię rynku i zarządzania.

Dużo mniej kierunków wykładanych po angielsku zamknięto w akademiach biznesu. Stąd wzmożone zainteresowanie ofertą edukacyjną tych uczelni wśród kandydatów z zagranicy. Najlepsza w kraju Kopenhaska Szkoła Biznesu (CBS) oferuje 8 różnych programów, takich jak m.in.:

 • biznes międzynarodowy i polityka,
 • administracja biznesowa i socjologia/zarządzanie cyfrowe,
 • międzynarodowa żegluga i handel.

Jak wspomniano wcześniej, tego typu uczelnie oferują przede wszystkim studia krótkie i licencjackie. Ciekawą ofertę posiada jednak IBA Kolding, gdzie we współpracy z brytyjskimi uniwersytetami opracowano biznesowe studia magisterskie (MBA i EMBA).

Studia po angielsku w Danii są możliwe także w tamtejszych kolegiach uniwersyteckich. Przykładowo, w VIA University College można zdobyć licencjat lub stopień AP z dziedzin takich jak m.in.:

 • grafika komputerowa, inżynieria klimatu, architektura i zarządzanie budową (bachelor),
 • technologia budowlana lub design, technologia i biznes (AP degree).

Ciekawą opcją są studia w Danii na University College Copenhagen, gdzie oferowane są kursy mieszane (duńskie z modułami w języku angielskim). Przykłady: pielęgniarstwo, terapia psychomotoryczna, praca społeczna.

To tylko niektóre przykłady kierunków po angielsku, które oferuje Dania – studia w tym języku są jednak szczególnie popularne wśród kandydatów z zagranicy, dlatego trzeba przygotować się na wzmożoną konkurencję w procesie rekrutacji. Przed aplikacją warto dowiedzieć się jednak, jak wygląda nauka na poziomie licencjackim i magisterskim.

Jak przebiegają studia w Danii?

Rok akademicki w Danii zaczyna się pod koniec sierpnia lub na początku września.

Pierwszy semestr trwa 7 tygodni i dzieli się na dwa bloki. Pierwszy zaczyna się razem z rokiem szkolnym, a kończy – pod koniec października, drugi natomiast rusza na początku listopada i podsumowują go egzaminy na przełomie grudnia i stycznia. 

Semestr wiosenny, podobnie jak zimowy zajmuje 7 tygodni – od lutego do końca czerwca. Trzeci blok studiów kończy się egzaminami pod koniec marca, natomiast czwarty trwa od połowy kwietnia do końca maja. 

Po egzaminach końcoworocznych studenci mają czas wolny od zajęć. Na duńskich uczelniach, podobnie jak w Polsce, w trakcie roku akademickiego są przerwy świąteczne. Oprócz tego, na studiach w Danii są tzw. krótkie wakacje jesienne, które trwają przez tydzień na przełomie października. 

Zajęcia na studiach w Danii w trybie stacjonarnym trwają około 6-7 godzin przez 4 dni w tygodniu. Zwykle ćwiczenia zaczynają się w godzinach porannych około 8 lub 9, a kończą po południu o 15.

Jak wyglądają studia licencjackie w Danii?

Studenci I stopnia mogą podjąć programy Academy Profession trwające od 1,5 do 2,5 roku nastawione na zdobywanie praktycznej wiedzy lub 3-letnie studia licencjackie, przebiegające podobnie jak w Polsce.
Kandydaci na studia pierwszego stopnia w Danii mogą wybrać kilka ścieżek kształcenia, w zależności od upodobań i celów zawodowych:

Pierwsza z nich to tzw. stopień AP (Academy Profession), który zdobywa się po kursie trwającym od 1,5 do 2,5 roku. Jest on zorientowany na zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności, dlatego warunkiem zaliczenia jest odbycie minimum 3-miesięcznej praktyki lub stażu. Ten rodzaj kształcenia wybiera się zazwyczaj w celu szybkiego i skutecznego wkroczenia na rynek pracy – tytuł AP nie uprawnia bowiem do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Dla osób, które się rozmyśliły i po zdobyciu stopnia AP chcą jednak uczyć się na poziomie magisterskim, przygotowano tzw. programy doładowań (Top-up). To 1,5-roczne kursy uzupełniające, które dają możliwość uzyskania licencjata, a co za tym idzie – aplikowania na magisterkę.

Kierunki AP Degree i Top-up nie muszą być ze sobą powiązane tematycznie, dlatego wielu studentów decyduje się na to rozwiązanie, aby poszerzyć swoje dydaktyczne horyzonty. 

Kolejną możliwością są tradycyjne, licencjackie studia w Danii (180 ECTS). Tak jak w Polsce, trwają one 3 lata i obejmują kształcenie typowo akademickie, tj. oparte na badaniach. Ich głównym celem jest przygotowanie do nauki na poziomie magisterskim.

Ostatnią opcją są zawodowe studia licencjackie, trwające 3-4 lata (180-240 ECTS). Skupiają się one na przekazywaniu wiedzy przydatnej w określonej branży oraz na wykorzystaniu jej w praktyce; obejmują też minimum półroczny staż. To bardzo dobre przygotowanie do wkroczenia na rynek pracy – student zdobywa bowiem nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także doświadczenie zawodowe.

Co trzeba wiedzieć o studiach magisterskich?

Po ukończeniu pełnego kształcenia (AP + Top-up) lub uzyskaniu stopnia licencjata (Bachelor, BA Degree), można podjąć studia magisterskie w Danii. Tamtejsze tytuły naukowe są honorowane w całej Europie i na świecie, toteż jest możliwość kontynuowania edukacji w innym kraju. 

Studia drugiego stopnia w Danii trwają zazwyczaj tyle samo co w Polsce, czyli 2 lata. Wyjątek stanowią kierunki takie jak medycyna czy weterynaria, które trwają od 2,5 do 3 lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym blogu: studia magisterskie w Danii.

Jak się przygotować na studiowanie w Danii w 6 krokach?

Dania jest jednym z popularniejszych kierunków studiów w Europie, m.in. dzięki uznawanym dyplomom i innowacyjnym metodom nauczania. Studenci międzynarodowi wybierają Danię również ze względu na wysoki standard życia i dużą różnorodność kierunków studiów dostępnych na tamtejszych uniwersytetach. Jak wygląda proces rekrutacji?

Aplikacja na studia w Danii krok po kroku

1. Wybierz uniwersytet 

Kiedy wiadomo już, jak wygląda struktura szkolnictwa wyższego w Danii, przychodzi czas na podjęcie decyzji na temat uczelni i kierunku. Licencjat „zwykły” czy zawodowy, AP degree z Top-up czy bez uzupełnienia… wybór zależy od indywidualnych celów kandydata na studia.

O reputacji wśród pracodawców czy jakości kształcenia na danej uczelni można wiele dowiedzieć się z rankingów, o których wspomniano wcześniej. Jednym z rzetelniejszych jest właśnie QS.

2. Sprawdź warunki przyjęcia 

Najważniejszym wymogiem stawianym kandydatom na studia w Danii jest okazanie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz wyników matur. Do tzw. kryteriów szczegółowych zalicza się transkrypcja ocen i dokładny wykaz przedmiotów w szkole średniej.

Są też inne dokumenty, ułatwiające selekcję najlepszych kandydatów na studia w Danii – wymagania dodatkowe na poszczególnych uczelniach to:

 • Personal Statement na CBS,
 • CV na Uniwersytecie Kopenhaskim,
 • list motywacyjny i referencje na IBA Kolding.

Najważniejsze, powtarzające się na każdej duńskiej uczelni są jednak wymagania ogólne, szczegółowe i językowe. W zależności od wybranego programu, należy wykazać się biegłością w posługiwaniu się angielskim lub duńskim.

Wymagania na studia w Danii

3. Umiejętności językowe 

Wielu kandydatów spoza Danii ubiega się o uczestnictwo w programach prowadzonych w języku angielskim. Aby się dostać, należy przedstawić dowód znajomości języka na poziomie minimum B (Intermediate) według skali CEFR. 

Studia w Danii – średnie wymagania językowe:

 • 4-6,5 pkt na IELTS,
 • 42-94 pkt z TOEFL iBT,

Należy pamiętać, że kryteria na poszczególnych uczelniach są różne. Z reguły im bardziej prestiżowa uczelnia, tym wyższych wyników się oczekuje. Przykłady:

 • Uniwersytet w Aarhus: 6,5 pkt IELTS lub 83 pkt TOEFL iBT;
 • Duński Uniwersytet Techniczny i Uniwersytet Południowej Danii: 6,5 na IELTS i 88 na TOEFL iBT/Home Edition;
 • IBA Kolding: nie mniej niż 5,5 pkt na IELTS. 

Posiadacz certyfikatu z egzaminu typu IELTS, TOEFL czy CAE powinien załączyć jego kopię, aby poświadczyć swoje umiejętności językowe.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia po duńsku, należy zdać egzamin Studieprøven i dansk som andetsprog lub inny równoważny. Ważne, aby wykazać się biegłością językową, zarówno podczas pisania, jak i mówienia.

4. Opłaty i finansowanie 

Dla studentów z UE/EOG i Szwajcarii szkolnictwo wyższe w Danii jest całkowicie darmowe zarówno w przypadku studiów licencjackich, jak i magisterskich. 

Dodatkowo, można ubiegać się o atrakcyjny, rządowy grant (SU: Statens Uddannelsesstøtte) w wysokości ~6 tys. DKK miesięcznie. Służy do tego platforma minSU. Jednym z elementów niezbędnych przy składaniu wniosku jest numer CPR, o którym w dalszej części artykułu.

5. Rekrutacja

Przesłanie podania o przyjęcie i wymaganych dokumentów to kluczowy moment w aplikacji. Należy pilnować terminu i limitu wniosków. Do przesyłania aplikacji na duńskie uczelnie służy platforma Optagelse.
Podanie o przyjęcie na studia w Danii należy składać do 15 marca za pośrednictwem krajowego systemu Optagelse. Należy pamiętać o limicie wniosków (maksymalnie 8) oraz nadawaniu priorytetów w przypadku aplikowania na kilka kursów w obrębie jednej uczelni.

UWAGA! Czasami można się natknąć na dodatkowe ograniczenia. Przykładowo, na Uniwersytecie Kopenhaskim można jednocześnie złożyć podanie na maksymalnie 3 różne programy magisterskie. Każdy kolejny jest automatycznie odrzucany.

Optagelse umożliwia złożenie aplikacji oraz załączenie niezbędnych dokumentów. Studenci zagraniczni wybierają opcję bez numeru CPR. Po aktywacji konta za pomocą linku otrzymanego na wskazany adres e-mail, przychodzi czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym znajdują się:

 • personalia,
 • informacje dotyczące dotychczasowej edukacji (np. rodzaj egzaminu końcowego)
 • wybór uczelni i kierunku/ów studiów,
 • załączniki (np. list motywacyjny).

Na podstawie informacji załączonych za pośrednictwem Optagelse duńskie komisje rekrutacyjne wyłaniają najlepszych kandydatów na studia.

Duński system rejestracji studentów Optagelse

Odpowiedź od uczelni otrzymuje się 28 lipca. Wtedy też rozpoczyna się procedura zapełniania wolnych miejsc na poszczególne programy studiów – jeśli nie udało się zakwalifikować za pierwszym razem, można próbować swoich sił w turze uzupełniającej. Należy wówczas skontaktować się z uczelnią w celu zweryfikowania swoich możliwości na zakwalifikowanie się na wymarzone studia w Danii.

6. Formalności związane z wyjazdem

Kiedy udało się zakwalifikować na wymarzone studia w Danii, należy zająć się formalnościami związanymi z wyjazdem. Przed opuszczeniem kraju warto wyrobić kartę EKUZ, uprawniającą do korzystania z usług medycznych na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju.

Pochodząc z kraju UE, należy zarejestrować swój pobyt powyżej 3 miesięcy oraz zameldować się na terenie Danii. Następnie trzeba udać się do regionalnego biura obsługi obywateli w celu wyrobienia indywidualnego numeru CPR. Aby sprawnie załatwić wszystkie formalności, należy mieć przy sobie:

 • dowód osobisty/paszport,
 • potwierdzenie zameldowania w Danii (np. umowa najmu),
 • dokument pobytowy UE,
 • potwierdzenie przyjęcia na uczelnię,
 • dokumenty dodatkowe (akt małżeństwa itd.).

Przy okazji składania wniosku o CPR warto również założyć kartę ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. żółtą kartę: sundhedskort).

Ile kosztują studia w Danii?

Dokładne stawki za utrzymanie w Danii są kwestią indywidualną. Szacuje się jednak, że student miesięcznie wyda 6-8 000 DKK, czyli ~940 euro.
Średnie koszty życia w Danii są wyższe niż w większości krajów Europy. Rekompensuje to jednak darmowa edukacja oraz atrakcyjne dofinansowanie dla studentów. Jak je uzyskać? Sprawdź: stypendia w Danii

Za miesięczne utrzymanie jednej osoby płaci się tam około 6-8 tys. koron duńskich, w zależności od lokalizacji i standardu zakwaterowania, stylu życia oraz sposobie odżywiania.

Według szacunków, studenci:

 • Uniwersytetu w Aarhus wydają na życie średnio 7450 koron miesięcznie;
 • na VIA University College płacą 6500-7500 DKK za swoje utrzymanie;
 • za samo zakwaterowanie w Kopenhadze mogą wydać od 4 do 8 tys. koron.

Najkorzystniejsze jest zakwaterowanie na terenie uczelni. Należy jednak pamiętać, że ilość miejsc noclegowych w tzw. kollegier jest ograniczona.  Chcąc mieszkać w akademiku, należy wraz z wnioskiem aplikacyjnym na uczelnie złożyć podanie o przyjęcie na kollegier. Zaleca się, aby zrobić to jak najwcześniej, ponieważ na decyzję o przydziale do akademika czeka się w Danii około 5 miesięcy.

W przypadku mieszkania poza uczelnią, należy liczyć się dodatkowo z kosztami transportu. Średnia cena biletu miesięcznego wynosi 500 DKK.

Więcej na temat kosztów i finansowania studiów w Danii pisaliśmy tutaj: Koszt studiów w Danii

Dania – studia z Lagunita Education

Nadal zastanawiasz się, czy trudno dostać się na studia w Danii? Skontaktuj się z nami, a gładko przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacji na studia, a także pomożemy uzyskać atrakcyjne dofinansowanie. Nasi mentorzy pomogli już wielu kandydatom – dołącz do grona zadowolonych studentów zagranicznych uczelni dzięki Lagunita Education!


Najczęstsze pytania

Jak dostać się na studia w Danii?

Aplikację na studia w Danii składa się za pośrednictwem Optagelse do 15 marca. Do wniosku najczęściej należy dołączyć transkrypcję ocen, świadectwo ukończenia szkoły/studiów oraz CV/list motywacyjny/życiorys.

Jak wyglądają studia w Danii?

Typowo akademickie studia w Danii oferują uniwersytety i uczelnie artystyczne. College umożliwiają bardziej praktyczne kształcenie, kończące się uzyskaniem stopnia zawodowego AP. Chcąc aplikować na studia magisterskie po AP, trzeba zrobić kurs uzupełniający top-up.

Ile trwa nauka na studiach w Danii?

Rok akademicki w Danii zaczyna się na przełomie sierpnia i września. Jest podzielony na dwa semestry. Studia licencjackie trwają 3 lub 4 lata, stopień AP zdobywa się w 1,5-2,5 roku, natomiast top-up to 1,5-roczne kursy uzupełniające.

Ile kosztują studia w Danii?

Studia w Danii są całkowicie darmowe dla studentów z UE! Należy mieć jednak na uwadze wyższe niż w Polsce koszty utrzymania (średnio 4,5 tys. zł miesięcznie).

Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 5 opinii.
Czytaj więcej:

Przygotujemy Cię do rekrutacji na studia w Danii

Zamawiam rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób