#studia-w-europie #undergraduate #medycyna

Stomatologia w Bratysławie

Stomatologia w Bratysławie - wszystko co musisz wiedzieć!

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Stomatologia w Bratysławie - wszystko co musisz wiedzieć! Post Gościnny | 2021-08-03 (ostatnia aktualizacja: 2023-03-23)
 • W Bratysławie stomatologię po angielsku można studiować na Uniwersytecie Komeńskiego
 • Na studia obowiązuje egzamin wstępny
 • Studia ze stomatologii trwają 6 lat
Karolina - mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju uniwersytet komeńskiego w Bratysławie

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

strzalka
Karolina, mentorka Lagunity, studiowała w UK, Holandii i Szanghaju

Studia medyczne w Bratysławie – jaki kierunek wybrać?

Dlaczego tak wielu kandydatów na studia medyczne z różnych krajów corocznie licznie wybiera uniwersytety w Bratysławie? Przede wszystkim to szansa na zdobycie międzynarodowych kwalifikacji zawodowych uznawanych w UE i wielu państwach na świecie. Studia na Słowacji charakteryzuje stosunkowo niski koszt przy jednoczesnych wysokich standardach nauczania

W stolicy kraju – Bratysławie – kierunki medyczne możesz podjąć na dwóch uczelniach: Słowackim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Komeńskiego. Jakie programy medyczne oferują te uczelnie? 

Obydwie kształcą kandydatów na kierunkach medycyna ogólna oraz stomatologia. Dodatkowo Słowacki Uniwersytet Medyczny prowadzi studia z zakresu m.in.:

 • ratownictwa medycznego
 • pielęgniarstwa,
 • zdrowia publicznego 
 • fizjoterapii,
 • radiologii.

Są to 3- lub 4-letnie studia licencjackie, 2- bądź 3-letnie studia magisterskie. Studia prowadzone są w trybie dziennym lub zaocznym i od tego zależy długość ich trwania.

W tym artykule przybliżymy kierunek stomatologia na bratysławskich uczelniach – drugi najpopularniejszy kierunek po medycynie. Jeśli jesteś zainteresowany kierunkiem medycyna ogólna, sprawdź nasz artykuł o tym, jak zostać lekarzem w Bratysławie.

Stomatologia zajmuje się diagnostyką, profilaktyką oraz leczeniem stanów chorobowych jamy ustnej i zębów. Student podczas 6-letnich studiów zdobywa wiedzę oraz umiejętności na poziomie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Państw Członkowskich UE i jest świetnie przygotowany do pracy w zawodzie stomatologa. Są to jednolite studia dzienne, po których zdobywa się tytuł MDDdr

Słowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie

Słowacki Uniwersytet Medyczny Bratysława (Slovenská zdravotnícka Univerzita - SZU) jest trzecią uczelnią medyczną na Słowacji, która oferuje studia medyczne w języku angielskim. Uniwersytet jest częścią Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), które reprezentuje ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 48 krajach europejskich; oraz Międzyuczelnianego Panelu Medycznego (od 2000 roku). Uniwersytet jest również częścią Union Européenne des Médecins Spécialistes (Europejska Unia Specjalistów Medycznych) i działa w systemie ECTS. Dzięki temu kształcenie na wydziale medycyny jest w pełni uznane w Europie i w większości krajów świata.

Uniwersytet posiada 4 wydziały: 

 • Wydział Medyczny 
 • Wydział Zdrowia Publicznego 
 • Wydział Pielęgniarstwa i Zawodowych Studiów Medycznych 
 • Wydział Zdrowia

Stomatologia na Słowackim Uniwersytecie Medycznym

Na początku warto zaznaczyć, że stomatologia na tej uczelni jest prowadzona w języku słowackim. Każdego roku przyjmowanych jest 36 uczniów z pisemnym egzaminem wstępnym. Program jest podzielony na obowiązkowe i opcjonalne kursy. Tydzień może obejmować maksymalnie 38 godzin nauki kontaktowej (nauczanie bezpośrednie): wykłady, wykłady praktyczne, szkolenie kliniczne, obowiązkową praktykę, pracę dyplomową i egzamin państwowy. Praktyka obowiązkowa obejmuje: 

 1. szkolenie kliniczne w trakcie trwania programu semestru, zgodnie z wymaganiami programu studiów, 
 2. ciągłą praktykę kliniczną, określoną w programie badań. 

Wszystkie formy praktyki zawodowej odbywają się pod nadzorem instruktora. Podczas nich prowadzący może mieć pod swoją opieką maksymalnie 5 studentów.

Chcesz studiować medycynę za granicą?

Słowacja to ciekawy kierunek – aplikuj z nami!

Studia medyczne na Słowacji są znacznie tańsze niż w UK czy USA.
Studiowanie w języku angielskim daje większe perspektywy zatrudnienia dla przyszłych lekarzy.
Aby dostać się na studia medyczne na Słowacji, warto skorzystać ze wsparcia.
Wsparcie na każdym etapie rekrutacji. Praktyczne porady. Doświadczeni doradcy.
kobieta uniwersytet medyczny w Bratysławie 
Zamów bezpłatną konsultację

Przykładowe przedmioty na kierunku stomatologia

I rok studiów:

 • biofizyka dla stomatologów,
 • łacińska terminologia medyczna,
 • anatomia,
 • biomateriały i technologie dentystyczne.

II rok studiów:

 • mikrobiologia, 
 • anatomia topograficzna głowy,
 • stomatologia przedkliniczna,
 • etyka lekarska.

III rok studiów:

 • farmakologia,
 • protetyka,
 • stomatologia zachowawcza,
 • chirurgia zębowo-pęcherzykowa.

W trakcie III roku studenci podejmują obowiązkowy staż wakacyjny.

IV rok studiów:

 • anestezjologia w stomatologii,
 • chirurgia,
 • otolaryngologia
 • przedmioty do wyboru, np. psychiatria, okulistyka.

Również podczas tego roku studenci podejmują praktyki zawodowe.

V rok studiów:

 • ortopedia szczęki,
 • chirurgia twarzowo-szczękowa,
 • gerontostomatologia,
 • obowiązkowe praktyki.

Obrona pracy dyplomowej odbywa się w 2 semestrze V roku studiów.

VI rok studiów:

 • protetyka stomatologiczna,
 • stomatologia dziecięca,
 • kontynuacja przedmiotów, jak stomatologia zachowawcza czy chirurgia zębowo-pęcherzykowa. 

Studenci podczas zajęć praktycznych są w kontakcie z pacjentami Szpitala Słowackiego Uniwersytetu Medycznego, który posiada 14 karetek pogotowia i 5 laboratoriów. Studenci mogą również wyjeżdżać na programy wymiany w ramach programu Erasmus+ lub Erasmus Mundus.

Jedyny angielski program na tym wydziale – medycyna ogólna – wymaga czesnego w wysokości 9000€ za jeden rok akademicki (2 semestry). 

Egzamin wstępny na Słowacki Uniwersytet Medyczny

Jednym z obowiązkowych elementów rekrutacji na kierunek stomatologia w Bratysławie jest egzamin wstępny przeprowadzany w czerwcu. Egzamin składa się z 80 pytań z biologii i 80 z chemii i trwa 150 minut. Za każde pytanie przyznawane są 4 punkty, w sumie uczniowie mogą otrzymać 640 punktów. Broszury z pytaniami można zamówić na Uniwersytecie. Uczniowie z najlepszymi wynikami zostaną przyjęci na studia. 

Aplikacja na Słowacki Uniwersytet Medyczny 

Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na Wydział Lekarski Słowackiego Uniwersytetu Medycznego, musisz przygotować następujące dokumenty:

 • Notarialna kopia świadectwa ukończenia szkoły - nostryfikacja 
 • Dowód wpłaty wpisowego 70€ 
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pasującym do studiów na uczelni i wykonywania zawodu w ramach wybranego programu studiów wraz z dowodem szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
 • Curriculum vitae (w języku angielskim) 
 • Tłumaczenie aktu urodzenia
 • Kopia paszportu lub dowodu osobistego 
 • Zdjęcie paszportowe

Wnioski o przyjęcie należy złożyć do 28 lutego.

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie jest najstarszym i największym uniwersytetem w Republice Słowackiej. Została założona w 1919 roku i kontynuuje tradycje uniwersyteckie Academia Istropolitana. Studia na najstarszej słowackiej uczelni cieszą się popularnością wśród międzynarodowych studentów - na Uniwersytecie Komeńskiego studiuje ponad 2300 studentów z 80 krajów. Każdego roku uczelnia przyjmuje ponad 9000 nowych studentów, którzy mogą wybierać z bogatej oferty kilkuset programów studiów licencjackich i magisterskich w języku angielskim lub słowackim.

Wszystkie programy oferowane przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Komeńskiego są akredytowane przez Komisję Akredytacyjną Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej. 

Stomatologia na Uniwersytecie Komeńskiego

Na Uniwersytecie Komeńskiego możesz uczyć się stomatologii w języku angielskim. Program medycyny stomatologicznej prowadzi do uzyskania dyplomu Medicinae Dentium Doctor ( MDDr) – odpowiednika doktora stomatologii. Opłata za jeden rok studiów wynosi 11 900€. Każdego roku przyjmuje się około 35 studentów na program w języku angielskim i 40 na stomatologię po słowacku.

Każdy rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu i teoretycznie trwa do końca sierpnia następnego roku. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, semestr zimowy (obejmujący okres od września do lutego) i semestr letni (obejmujący okres od lutego do sierpnia). Po zdaniu egzaminu państwowego absolwent otrzymuje stopień naukowy MUDr. - Medicinae Universae Doctor (Lekarz medycyny). Od roku akademickiego 2001/2002 wprowadzono system punktowy zgodny z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów - system (ECTS).

Kursy od pierwszego do trzeciego roku obejmują teoretyczne i przedkliniczne wykłady, laboratoria i zajęcia praktyczne, pozostała część czwartego do szóstego roku obejmuje różnorodne doświadczenia kliniczne

Egzaminy wstępne na Uniwersytecie Komeńskiego

Egzamin trwa 3 godziny. Składa się ze 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii, a każde pytanie zawiera 4 możliwe odpowiedzi. W sumie uczeń może zdobyć 800 punktów. Za błędne odpowiedzi potrącane są punkty. W celu przygotowania się na egzamin można zakupić broszury zawierające po 750 pytań z biologii i chemii. Na jej końcu znajdują się poprawne odpowiedzi. Egzamin przeprowadzany jest w czerwcu.

Aplikacja na studia na Uniwersytet Komeńskiego 

Do złożenia wniosku o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • Opłata wstępna w wysokości 80€ za każdy program studiów oddzielnie 
 • Akt urodzenia - oficjalne tłumaczenie przysięgłe 
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (GCSE) - oficjalne tłumaczenie na język słowacki
 • Zatwierdzenie świadectwa dojrzałości szkoły średniej
 • Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
 • Kserokopia paszportu
 • Zdjęcia paszportowe

Wniosek o przyjęcie należy złożyć do 28 lutego.

Koszty życia w Bratysławie

To, na jaką kwotę musisz przygotować swój miesięczny budżet, zależy od Twojego trybu życia, rodzaju zakwaterowania, jedzenia, a nawet częstotliwości wyjść na miasto i korzystania z wszelkich rozrywek.

Szacunkowe miesięczne wydatki oscylują w kwocie 550-600 euro. Zakwaterowanie może Cię wynieść od 200 do 600 euro, wyżywienie ok. 180 euro, transport niecałe 13 euro, a dodatkowe wydatki to ok. 150 euro.

Aby nieco odciążyć portfel możesz podjąć dodatkową pracę w niepełnym wymiarze godzin (do 20 godzin tygodniowo), udzielać korepetycji czy pracować jako niania. Jeśli zdobędziesz wysokie wyniki w nauce, możesz otrzymać stypendium motywacyjne (które otrzymuje 10% najlepszych na roku), a jeśli Twoja rodzina osiąga niskie dochody, możesz ubiegać się o stypendium socjalne.

Możesz także starać się o pożyczkę studencką. Więcej na ten temat znajdziesz na słowackiej stronie Funduszu Wspierania Edukacji fnpv.sk. 

Aplikuj na uniwersytet medyczny w Bratysławie i zdobądź zagraniczny dyplom!

Weź udział w rekrutacji na kierunek stomatologia w Bratysławie. Pomożemy Ci w skutecznej aplikacji, przygotowaniu się do egzaminu wstępnego, skompletowaniu dokumentów i wyjazdu za granicę. Nasi mentorzy z przyjemnością opowiedzą Ci o życiu na studiach za granicą – szerokich możliwościach zawodowych, międzynarodowych perspektywach i wyjątkowej społeczności studenckiej z całego świata. Zamów bezpłatną rozmowę i dowiedz się, jak możemy pomóc właśnie Tobie!


Zobacz film z Karoliną i przekonaj się, dlaczego warto rozpocząć studia za granicą


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 8 opinii.
Czytaj więcej:

Skutecznie aplikuj z nami na studia za granicą!

Zamów rozmowę

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Rozpocznij swoje wymarzone studia za granicą!

Pomagamy kandydatom skutecznie aplikować na studia za granicą. Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu aplikacji na studia w UK, USA i w Europie. Sprawdź!
Dowiedz się więcej