Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#egzaminy-jezykowe #TOEFL

Poziom egzaminu TOEFL - jak trudny jest egzamin TOEFL?

Czy egzamin TOEFL jest trudny? Z czego się składa? Jak się przygotować?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Czy egzamin TOEFL jest trudny? Z czego się składa? Jak się przygotować? Post Gościnny | 2021-08-04
  • Egzamin TOEFL ma za zadanie sprawdzić stopień umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim na poziome akademickim
  • Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu TOEFL to B1 i wyżej
  • TOEFL Practice Online jest symulacją egzaminu TOEFL IBT
Ania - mentorka lagunity

Prowadzimy kursy przygotowawcze do TOEFL!

Egzamin TOEFL to jeden z najbardziej popularnych egzaminów językowych. Akceptuję go ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie.

Poziom trudności egzaminu TOEFL

Egzamin TOEFL sprawdza stopień zaawansowania języka angielskiego w kontekście studiów, przyszłości akademickiej. W teście znajduję się słownictwo akademickie oraz różne teksty akademickie. Zalecane jest przed egzaminem zapoznanie się z aspektami życia akademickiego. Rekomendowany poziom znajomości języka angielskiego do przystąpienia do egzaminu TOEFL to B1 i wyżej. Dla osób na niższym etapie nauki języka angielskiego test może wydawać się trudny. Późniejszy wynik z egzaminu TOEFL będzie dokładniej wyznaczał poziom znajomości języka.

Czego można się spodziewać na egzaminie TOEFL?

Egzamin TOEFL sprawdza stopień znajomości języka angielskiego na poziomie akademickim, na uczelniach, gdzie język angielski używany jest na zajęciach i poza nimi. 

Składa się z 4 części: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Każda sekcja oceniana jest w skali od 0 do 30.

Sekcja czytanie ma na celu ocenę umiejętności czytania i rozumienia materiałów używanych w środowisku akademickim. Składa się z 3-4 tekstów po 700 słów i z 12-13 pytań do każdego tekstu. Teksty wykorzystane w tym fragmencie egzaminu TOEFL mogą pochodzić z podręczników uniwersyteckich i przeważnie składają się z trzech części: narracja historyczna lub biograficzna, rozprawka lub przedstawienie tematu. W tej sekcji osoba podchodząca do egzaminu może pominąć dane pytanie i w każdej chwili do niego wrócić.

Sekcja słuchanie została stworzona, aby ocenić zdolność rozumienia konwersacji i wykładów w języku angielskim. Składa się z 6 nagrań z pytaniami. 4 nagrania dotyczą wykładów akademickich a 2 rozmowy studenta lub wykładowcy. Do tej części egzaminu TOEFL nie można wracać, nagranie będzie możliwe do wysłuchania tylko raz. W trakcie trwania tego fragmentu egzaminu można robić notatki, które są zbierane na końcu tej części, w celu zapobiegania oszustwom. Pytania mogą dotyczyć postaw, przekonań lub motywacji osoby mówiącej. Zawsze spodziewać się można nagrania z innym akcentem niż amerykańskim – brytyjskim, australijskim lub nowozelandzkim.

Wynik z dwóch pierwszych części egzaminu TOEFL wynoszą od 0 do 30 punktów za każdą sekcję, za wysoki wynik uważa się 22 punkty za jedną część.

Sekcja mówienie składa się 6 zadań, które przypominają sytuacje z życia wzięte, które możesz napotkać na uczelni lub poza nią. Ta część polega na nagrywaniu odpowiedzi na komputerze.

Zadania dotyczą:

  •  preferencji – wypowiedź na temat czegoś, co dobrze znasz, na przykład osoby, miejsca, wydarzenia
  •  wyboru – z dwóch opcji osoba podchodząca do egzaminu ma wybrać jedną i uzasadnić swój wybór

Limit czasowy na przygotowanie odpowiedzi do obu tych zadań wynosi 15 sekund i 45 sekund na jej nagranie.

Kolejne zadania polegają na przeczytaniu tekstu i wysłuchaniu nagrania dotyczącego tego samego tematu oraz na wysłuchaniu kolejnych dwóch nagrań, które mogą być dialogami lub fragmentami wykładu. Na nagranie swojej odpowiedzi uczeń ma 60 sekund. Za dobry wynik z tej części uznaje się 26 punktów lub więcej.

Ostatnia sekcja egzaminu TOEFL iBT składa się z dwóch zadań pisemnych. Pierwsze zadanie polega na napisaniu eseju na podstawie usłyszanych nagrań lub przeczytanych tekstów. Drugie zadanie to esej wyrażający opinie na temat otrzymanego stwierdzenia. Za dobry wynik z tej części uznaje się 24 punkty.

Cały egzamin trwa około 4 godziny, można za niego uzyskać maksymalnie 120 punktów, a wynik ważny jest przez 2 lata.

Jak przygotować się do egzaminu TOEFL?

Przygotowanie do tego egzaminu powinno opierać się na zapoznaniu ze słownictwem akademickim, ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności.
Dobrym pomysłem na solidne przygotowanie się do TOEFL jest regularne czytanie tego typu tekstów oraz zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa używanego na wyższych uczelniach.

Dobrym pomysłem jest też kurs językowy. Lektor będzie mógł przygotować program zajęć pod specyfikę egzaminu.
Zakup podręczników przygotowujących do egzaminu też może być pomocny. Można zakupić je w księgarniach, w centrach egzaminacyjnych ETS i w biurze ETS.

W celu zapoznania się z egzaminem TOEFL pomocne może okazać się egzamin TPO - TOEFL PRACTICE ONLINE. TPO jest symulacją egzaminu IBT, w jego skład wchodzą wszystkie części internetowego testu TOEFL. Egzamin zostaje sprawdzony w bardzo szybkim czasie i skala punktowa jest taka sama jak w wersji TOEFL IBT. Uzupełnieniem wyniku są oceny umiejętności ze wskazaniem tych, które wymagają poprawy oraz tych, których poziom jest odpowiedni. TOEFL Practice Online jest dostępny dla każdego z dostępem do Internetu. Można rozwiązywać go z limitem czasowym takim, jakim na prawdziwym egzaminie oraz bez pomiaru czasu. Koszt tego egzaminu to 160 złotych, chcąc do niego podejść, należy skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym ETS i opłacić egzamin próbny.


Zobacz, jak pomożemy Ci się przygotować do egzaminu TOEFL!


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Prowadzimy kursy przygotowawcze do TOEFL!

Zostaw kontakt!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej

Korepetycje do TOEFL

Efektywnie przygotowujemy do egzaminu TOEFL indywidualnie i w małych grupach (do 3 osób), online i offline, identyfikujemy Twoje słabe strony i pracujemy nad nimi!
Dowiedz się więcej