#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #TOEFL

Ile punktów możemy uzyskać na egzaminie TOEFL?

Egzamin TOEFL – punktacja

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Egzamin TOEFL – punktacja Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-08-11)
 • TOEFL jest egzaminem językowym w całości zdawanym na komputerze.
 • Składa się z czterech części, z których łącznie można uzyskać 120 punktów.
 • Egzaminu TOEFL nie da się nie zdać, co więcej, można go poprawiać wiele razy.


Ania - mentorka lagunity toefl punkty skala

Zdaj egzamin TOEFL i rozpocznij studia za granicą

strzalka
Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Egzamin TOEFL punktacja i inne informacje

Egzamin TOEFL (Test of English as a Foreign Language) to jeden z najczęściej zdawanych egzaminów potwierdzający znajomość języka angielskiego w kontekście studiów za granicą oraz środowiska akademickiego. 

Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium potwierdzającym biegłość językową, stosowanym przez tysiące uniwersytetów, szkół wyższych oraz instytucji edukacyjnych. Nazywamy jest czasem paszportem na cały świat, a z całą pewnością jest obowiązkową opcją dla maturzystów ubiegających się o rozpoczęcie studiów w USA. Również różnego rodzaju fundacje stypendialne oraz agencje rządowe wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych, dotyczących programów rozwojowych, programów stypendialnych czy wymiany studentów. Rocznie do egzaminu podchodzi ponad 800 000 kandydatów, a do tej pory zdało go ponad 25 milionów ludzi z całego świata.

Od 2006 roku obowiązuje i jest dostępna nowa, internetowa wersja egzaminu, TOEFL iBT, która zastępuje jego wszystkie poprzednie wersje. Wygląda to w następujący sposób: egzamin zdawany jest w całości na komputerze, natomiast odpowiedzi są przesyłane są do ETS  Online Scoring Network do sprawdzenia. 

TOEFL punkty skala 

TOEFL skala punktowa zawiera się w przedziale od 0 do 120 punktów. Egzamin składa się z 4 sekcji, a w każdej z nich do zdobycia jest maksymalnie 30 punktów. Za udzielenie błędnej odpowiedzi nie są odejmowane punkty. 

Wyniki TOEFL skala CEFR

CEFR to Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to międzynarodowa norma opisująca kompetencje językowe, które są określane w sześciostopniowej skali: od A1 (dla początkujących) do C2 (dla zaawansowanych). Jakie jest przełożenie: TOEFL punkty skala CEFR? Sprawdźmy to na punktach z egzaminu TOEFL.


TOEFL punktacjaCEFR level
120-114C2
113-95C1
94-72B2
71-42B1

TOEFL wyniki – kiedy?

Z TOEFL wyniki są dostępne na koncie ETS kandydata. To, jak szybko będą dostępne, zależy od podjętej formy egzaminu:

Potrzebujesz certyfikatu językowego?

Zdaj TOEFL z Lagunitą i osiągnij wysoki wynik!

Aplikując na najlepsze uczelnie, trzeba władać angielskim na poziomie C1 (około 100 pkt TOEFL).
Aby zdać wysoko TOEFL, trzeba dobrze pisać, czytać, słuchać i mówić po angielsku.
Wyniki TOEFL są ważne 2 lata; zadbamy o to, żeby były wysokie.
Indywidualny kurs. Zajęcia online. Elastyczny grafik.
kobieta toefl wyniki
Zadzwoń i zarezerwuj kurs

  Dokładna data, kiedy można spodziewać się otrzymania oficjalnej oceny, zostaje wyświetlona na końcu testu. TOEFL wyniki są ważne 2 lata. 

  • TOEFL w centrum egzaminacyjnym:  4–8 dni od testu
  • TOEFL iBT Home Edition:  4–8 dni od testu
  • TOEFL iBT Paper Edition: 11–13 dni roboczych od testu

  TOEFL podział egzaminu – jak wygląda test?


  Egzamin składa się z czterech sekcji: 
  1. Reading Section 
  2. Listening Section
  3. Speaking Section
  4. Writing Section

  120 punktów to maksymalny wynik, jaki można uzyskać na teście, natomiast nie ma minimalnej liczby punktów, która jest niezbędna do zaliczenia egzaminu, stąd wynika, że egzaminu TOEFL nie da się "oblać".

  Reading Section TOEFL

  Sekcja ta opiera się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim. Czytanie składa się z 3-4 tekstów naukowych bądź popularnonaukowych oraz 20 pytań odnoszących się bezpośrednio do tekstów. Całość odbywa się na komputerze, w dowolnym momencie możemy powrócić do poprzednich pytań, natomiast poprawną odpowiedź zaznaczamy poprzez kliknięcie myszką. Podczas tej części sprawdzana jest znajomość słownictwa, parafrazowania, streszczania oraz wyciągania wniosków. Reading trwa 35 minut.

  Listening Section egzaminu TOEFL

  Kolejna sekcja testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów. Słuchanie składa się z 3-4 wykładów trwających od 3 do 5 minut oraz 2-3 ok. 5 minutowych dialogów.  Po przesłuchaniu jest czas na odpowiedź na 28 pytań. Każda z osób w tej części otrzymuje zestaw słuchawkowy. Większość pytań to tzw. pytania zamknięte polegające na wskazaniu jednej prawidłowej z czterech możliwych odpowiedzi. Podczas tej części sprawdzana jest umiejętność uważnego słuchania, wyciągania wniosków oraz skupiania się na szczegółach. Listening Section trwa 36 minut.

  Egzamin TOEFL Speaking Section 

  Mówienie jest najkrótszą częścią egzaminu. Kandydaci odpowiadają na pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Odpowiedzi rejestrowane są przez komputer i wysyłane bezpośrednio do ONS, czyli sieci profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi egzaminowanych. Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności jasnego i spójnego wypowiadania się po angielsku, przekazywania informacji, streszczaniu tekstu i wyjaśnianiu pojęć. Speaking Section trwa około 16 minut.

  Writing Section

  Pisanie składa się z 2 zadań. W pierwszym należy przeczytać fragment tekstu, wysłuchać nagrania oraz napisać krótką wypowiedź. Drugie zadanie to wyrażenie opinii w dyskusji. Celem tej sekcji jest sprawdzenie poprawności językowej, bardzo duża uwaga położona jest na gramatykę, jakość i poprawność wypowiedzi. Czas przeznaczony na pisanie to 29 minut.

  Końcowe TOEFL wyniki określają poziom zaawansowania językowego zdającego. Do TOEFL warto przystąpić nie tylko, by sprawdzić na jakim poziomie w kontekście językowym się znajdujemy, jak również dlatego, że posiadanie certyfikatu TOEFL jest honorowane przez wiele zachodnich firm działających w Polsce.

  TOEFL Essentials – co to?

  Organizacja ETS oferuje test TOEFL Essentials. Ten egzamin również mierzy cztery podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Trwa jednak krócej, bo 90 min. i można zdać go w domu. TOEFL Essentials łączy język akademicki i ogólny. Wyniki egzaminu TOEFL Essentials są mierzone w przedziałach od 1 do 12 dla każdej sekcji. Choć aktualnie znacznie szerzej akceptowalnym testem językowym jest TOEFL iBT (o którym mowa w tym artykule), lista instytucji honorujących wyniki z TOEFL Essentials systematycznie się poszerza. Uznają go m.in.:

  • Erasmus School of Law w Holandii,
  • IESE Business School/University of Navarra – Barcelona i Madryt dla programu EMBA,
  • University of Edinburgh w Szkocji,
  • EU Business School w Szwajcarii,
  • University of Ottawa w Kanadzie,
  • University of Arizona w USA,
  • University of San Francisco w USA.

  Warto prześledzić dokładne wymagania językowe na stronie uczelni, aby upewnić się do co akceptowalności egzaminu TOEFL Essentials.

  TOEFL punkty skala na uczelniach – jakie są progi?

  TOEFL jest jednym z najpopularniejszych egzaminów uznawanych przez uniwersytety i dołączanym przez kandydatów na studia celem potwierdzenia ich znajomości języka. Jakich wyników wymagają uczelnie? Oto TOEFL punktacja – progi na wybranych uczelniach:

  1. University of Chicago (USA): 104
  2. Oxford (Anglia): 110 
  3. University of Glasgow (Szkocja): 100
  4. HEC Paryż: 100
  5. University of Amsterdam (Holandia): 92 
  6. University of Copenhagen (Dania): 83

  Warto mieć na uwadze, że im wyższe TOEFL wyniki, tym bezpieczniejsza sytuacja kandydata co do przyjęcia na studia.

  TOEFL punktacja – jak obronić dobry wynik?

  Aby nie stracić cennych punktów na egzaminie, dobrze jest wcześniej przygotować się do testu. Z czym trzeba będzie zmierzyć się podczas TOEFL? Co może sprawić, że kandydatowi „uciekną” punkty?

  Presja czasu

  Choć cały test składa się z 54 zadań i trwa niecałe 2 godziny, kandydat może odczuwać presję czasu podczas rozwiązywania egzaminu. Wbrew pozorom zadania nie są trudne i mają charakter powtarzający się na kolejnych testach. Dobrym sposobem, aby wyćwiczyć umiejętność pracy pod presją czasu, jest wcześniejsze przerabianie zadań i odpowiednie zaplanowanie podchodzenia do nich

  Przykładowo, w zadaniu w sekcji czytanie, nim przystąpisz do czytania tekstu, zapoznaj się z pytaniami do niego dołączonymi. W ten sposób będziesz wiedzieć, na czym skupić się we fragmencie i które informacje będą Ci potrzebne, by udzielić odpowiedzi. Rozwiązując przykładowe zadania podczas przygotowania do testu właściwego mierz czas i staraj się go kontrolować, a także stopniowo zmniejszać. 

  Słownictwo

  Testy TOEFL zawierają słowa i wyrażenia, z którymi niekoniecznie spotkasz się na lekcjach angielskiego w szkole średniej. Aby je poznać i opanować, zalecane jest rozwiązanie jak największej liczby przykładowych arkuszy oraz podjęcie korepetycji z nauczycielami, którzy znają specyfikę tego egzaminu językowego. Nie pozwól, aby nieznajomość angielskich słówek poskutkowała utratą cennych punktów TOEFL.

  Jak zdobyć satysfakcjonujące TOEFL wyniki?

  Podejmij lekcje z mentorami Lagunita Education i osiągnij wysokie TOEFL wyniki! Prowadzimy indywidualne zajęcia online z wykwalifikowanymi nauczycielami, którzy przygotowali już mnóstwo osób do tego egzaminu. Zamów swój kurs TOEFL i przekonaj się o naszej skuteczności! 


  Najczęstsze pytania

  Po co mi egzamin TOEFL?

  Egzamin TOEFL sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie akademicki. Jest on wymagany podczas rekrutacji na studia za granicą, przeważnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

  Jak wygląda egzamin TOEFL?

  TOEFL iBT jest czterogodzinnym, skomputeryzowanym testem składającym się z czterech części: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. W każdej sekcji będziesz używał jednej głównej umiejętności (tak więc w sekcji Reading będziesz czytał fragmenty, a w sekcji Listening będziesz słuchał klipów audio), przy czym niektóre pytania lub zadania wymagają użycia wielu umiejętności.

  W jakich krajach jest akceptowany egzamin TOEFL?

  Certyfikat TOEFL jest akceptowany przez uczelnie w Australii, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki egzaminu TOEFL są często także wymagane podczas rekrutacji na studia w Stanach Zjednoczonych. 

  Ile kosztuje i gdzie mogę przystąpić do egzaminu TOEFL?

  Egzamin TOEFL kosztuje około 790 złotych. W Polsce do egzaminu TOEFL można podejść w centrach egzaminacyjnych zlokalizowanych w 12 miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Zabrzu.

  Ile trzeba zdobyć punktów na TOEFL, by się dostać na studia?

  Twój wynik TOEFL z testu iBT będzie się mieścił w przedziale od 0 do 120. Wyniki w przedziale 90-100 są wystarczająco dobre dla większości zagranicznych uniwersytetów. Uzyskanie wyniku większego niż 100 daje możliwość studiowania na uniwersytetach Ivy League. 

  Zobacz, jak przygotować się do TOEFL i uzyskać 3-cyfrowy wynik


  Oceń artykuł:

  Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
  Czytaj więcej:

  Zdaj egzamin TOEFL i rozpocznij studia za granicą

  Zamów rozmowę!

  ikona telefon

  Zadzwoń do nas
  +48 531 60 60 03

  Czekamy na Twój telefon!
  Codziennie od 9:00 do 17:00

  ikona mail

  Napisz do nas
  office@lagunita.education

  Nie lubisz formularzy kontaktowych?
  Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób