Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-usa #prawo

Zostań prawnikiem w USA

Studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych- wszystko co musisz wiedzieć

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych- wszystko co musisz wiedzieć Post Gościnny | 2021-08-04

Studia prawnicze w USA cieszą się niezwykłą popularnością, jednocześnie prawo jest też wyjątkowo prestiżowym kierunkiem. Podjęcie nauki na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie jest również dostępne dla międzynarodowych studentów, przy czym ich ścieżka edukacji wygląda nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku obywateli Stanów Zjednoczonych.

Ania - mentorka lagunity

Chcesz studiować prawo w USA?

Aplikacja na studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych i polecane uczelnie

Aby móc podjąć studia prawnicze, na jednym z amerykańskich uniwersytetów, należy przede wszystkim ukończyć studia licencjackie, uzyskując tytuł Licencjata (Bachelor). Decydujące znaczenie ma tu wynik testu LSAT (Law School Admission Test), sprawdzającego umiejętność logicznego myślenia, ale nie weryfikującego wiedzy prawniczej. Duże znaczenie w procesie aplikacji ma też wysoka średnia ocen na studiach, wszelkie aktywności pozauczelniane oraz otrzymane rekomendacje. Dlatego też, jeżeli mamy w planach kontynuację nauki na uniwersytecie amerykańskim, warto abyśmy jak najlepiej wykorzystali czas na wydziale prawa na polskiej uczelni, zdobywając dodatkowe punkty, które ułatwią nam późniejszą aplikację. W przypadku studentów amerykańskich wskazane jest, aby mieli za sobą studia pre-law, ale teoretycznie po każdym kierunku można aplikować na studia prawnicze, pod warunkiem oczywiście zaliczenia stosownych egzaminów.Na czele rankingu uczelni, na których można studiować prawo w Stanach, Zjednoczonych od ponad 20 lat znajduje się Uniwersytet Yale. W czołówce znajdziemy również Columbia University, Stanford, Harvard University i University of Chicago. Uczelni, posiadających akredytację ABA (American Bar Association, odpowiednik polskiej Naczelnej Rady Adwokackiej), na których studiować można prawo, jest w Stanach około 200. W corocznym rankingu brana jest pod uwagę między innymi jakość kształcenia w danej placówce oraz droga zawodowa absolwentów uczelni. Im wyżej dana uczelnia znajduje się w zestawieniu, na tym lepsze oferty pracy mogą liczyć studenci po jej ukończeniu. Podkreślić należy, że rynek usług prawniczych w Stanach kieruje się innym prawami niż ten w Polsce - konkurencja jest tam na tyle duża, że o tym, kto nadaje się do wykonywania zawodu prawnika, decydują tak naprawdę klienci, a nie tylko tytuł zdobyty na studiach (chociaż oczywiście jest on niezbędny).Jak wyglądają w praktyce studia prawnicze w Stanach

Prawo w USA jest wykładane tylko w ramach studiów podyplomowych, czyli aby móc aplikować na studia prawnicze należy ukończyć wcześniej studia licencjackie. Studia prawnicze trwają trzy lata, ich koszt to średnio około 150 tys. dolarów (przy czym warto korzystać ze stypendiów oferowanych na różnych warunkach przez poszczególne uczelnie), i wypełnione są nauką przedmiotów stricte prawniczych. Wykłady mają formę dyskusji pomiędzy studentami a wykładowcą, przypominając nieco w tym aspekcie seminaria z polskich uczelni. Taka forma pozwala studentom na nabycie wiedzy praktycznej i jej ciągłe doskonalenie.Dużą wagę na studiach prawniczych przykłada się do przygotowania przyszłych prawników do występowania przed sądem, stąd popularność między innymi konkursów krasomówczych. Jednak równie ważna, lub nawet w praktyce ważniejsza, jest umiejętność pisania, ponieważ to właśnie pisanie jest głównym zajęciem wszystkich prawników, a mówieniem zajmuje się tylko część z nich. Stąd dużo ćwiczeń z pisania prawnych opinii, pozwów i różnych pism procesowych. Również egzaminy mają formę pisemną.

Trzyletnie studia kończą się uzyskaniem tytułu JD (Juris Doctor) - jest to odpowiednik polskiego tytułu magistra. Aby móc praktykować prawo, po zdobyciu tytułu JD należy zdać egzamin licencyjny, tzw. bar exam - pisemny egzamin, składający się z części stanowej i międzystanowej. Co ważne, zdanie egzaminu w danym stanie oznacza uzyskanie uprawnień tylko w tym stanie, a więc w przypadku chęci praktykowania prawa w innym stanie konieczne jest zdanie egzaminu ponownie, co nie jest jednak wyjątkową sytuacją.

Programem adresowanym do studentów z zagranicy jest LL.M. (Latin Legum Magister - Master of Laws)- są to najczęściej roczne studia podyplomowe dla absolwentów studiów prawniczych. Ich uczestnicy muszą posiadać solidne podstawy z zakresu wiedzy prawniczej (oraz oczywiście biegle posługiwać się językiem angielskim - na najlepszych uczelniach min. 100 punktów na egzaminie TOEFL), ponieważ kursy oferowane w ramach tych studiów są bardzo wyspecjalizowane. W części stanów ukończenie programu LL.M. może poprzedzać przystąpienie do bar exam, dzięki czemu prawo do wykonywania zawodu prawnika w Stanach zyskać mogą zagraniczni absolwenci prawa.


Najlepsze programy LL.M. w Stanach oferują:

  • Harvard University
  • Stanford
  • Berkley
  • Columbia University
  • Yale

Studia ukończyć można też w formie kursów internetowych (online LL.M.), ale mimo wszystko największym prestiżem cieszą się te stacjonarne, oferowane przez najlepsze uczelnie w Stanach. Koszt takich studiów to średnio około 20 tys. dolarów.

Studia prawnicze w Stanach - czy warto

Niewątpliwie studia prawnicze w USA zdecydowanie różnią się od studiów na polskich uczelniach. Są one znacznie krótsze i intensywniejsze, a wiedza zdobywana podczas studiów nie jest teoretyczna, ponieważ nacisk kładziony jest głównie na praktykę. Nie do przecenienia są też umiejętności językowe, których nabycie studia w Stanach umożliwiają. Ze względu na uniwersalność prawniczego języka angielskiego, nawet jeżeli prawa nie będziemy praktykować w Stanach, to zdobyta tam wiedza otworzy nam drzwi do kariery prawniczej właściwie na całym świecie. Tym bardziej że nasze umiejętności zweryfikuje ogromna konkurencja, z jaką w Stanach musi zmierzyć się każdy prawnik - w 2018 roku ilość osób mogących poszczycić się tytułem Attorney-at-law wyniosła aż 1,2 miliona.


Najczęstsze pytania

Jakie są wymagania na studia prawnicze w USA?

Podjęcie studiów prawniczych w USA wiąże się z ukończeniem studiów licencjackich, mogą one być związane ze studiami prawniczymi, ale nie jest to obowiązkowe, oraz ze zdaniem egzaminu LSAT - oficjalnego egzaminu sprawdzającego Twoje krytyczne i analityczne zdolności, niezbędne do kontynuowania studiów prawniczych. 

Jak wyglądają studia prawnicze w USA?

 Wszystkie szkoły prawnicze w USA, zarówno publiczne, jak i prywatne, przyznają stopień J. D. (Juris Doctor), który jest wymagany do wykonywania zawodu prawnika w kraju. Program J. D. obejmuje trzy lata studiów dla studentów prawa stacjonarnego i cztery lata dla studentów niestacjonarnych. Istnieją także studia Master of Laws to roczne studia dzienne po ukończeniu studiów magisterskich. L. L. M. jest przeznaczony dla tych studentów, którzy chcą dalej pogłębiać wiedzę z danej dziedziny prawa lub dla studentów zagranicznych, którzy muszą dodatkowo dostosować się do systemu prawnego USA. 

Jakie są najlepsze szkoły prawnicze w Stanach Zjednoczonych?

Do najlepszych szkół wykładających prawo w Stanach Zjednoczonych zalicza się: Harvard University, Stanford University, University of California, Columbia University, University of Virginia oraz Yale University.

Na czym polega metoda sokratejska używana na studiach prawniczych w USA?

Popularną praktyką w zakresie stylu nauczania i uczenia się we wszystkich szkołach prawniczych z USA jest metoda Sokratesa. Podążając za przesłankami anty-filozofa, który miał zwyczaj pytać i dyskutować z różnymi ludźmi o różne idee filozoficzne, nauczyciele prawa z USA są znani z tego, że wzywają uczniów do analizowania i przedstawiania argumentów w różnych kwestiach prawnych, podobnie jak w sprawach sądowych.

Jakie można wybrać specjalizacje na studiach prawniczych w USA?

Począwszy od 3. roku studiów, możesz wybrać kursy do wyboru, dostosowane do danej specjalności prawniczej, które określą Twoją przyszłą karierę. Specjalizacje prawnicze w Stanach Zjednoczonych Ameryki obejmują: prawo międzynarodowe, prawo publiczne, prawo karne, prawo handlowe, prawo patentowe.

Studiuj LL.M. za granicą! Ania z Lagunita Education podpowiada jak aplikować, aby się dostać


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Chcesz studiować prawo w USA?

Rekrutuj z nami!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej