Poznaj nas Kursy Studia w USA Studia w Europie FAQBaza wiedzy
#studia-w-usa #egzaminy-jezykowe #opinie

Zrób doktorat w USA – aplikuj z nami!

Studia doktoranckie w USA – wszystko, co musisz wiedzieć

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Studia doktoranckie w USA – wszystko, co musisz wiedzieć Post Gościnny | 2021-08-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-01-23)
  • Studia doktoranckie w USA zwiększają szansę na wyższe wynagrodzenie i lepsze stanowisko.
  • W USA znajduje się wiele prestiżowych uniwersytetów słynących z wysokiego poziomu kształcenia; potwierdzają to rankingi.
  • Według statystyk, wśród absolwentów studiów graduate (w tym doktoranckich) w USA bezrobocie jest najniższe. 
Kacper - mentor lagunity

Pomożemy Ci skutecznie aplikować na studia w USA!

Kacper, mentora aplikantów na studia w USA

Doktorat w USA – kompendium wiedzy dla kandydatów

Jak zrobić doktorat za granicą, to w Stanach Zjednoczonych – USA słynie bowiem z najlepszych uczelni na świecie, co potwierdzają rankingi. Harvard, Stanford czy MIT (Massachusetts Institute of Technology) znajdują się w czołówkach wielu z nich, m.in. w globalnym zestawieniu US News. 

Prestiż uczelni przekłada się na popularność wśród ludzi nauki. Ściągają tam specjaliści z całego świata, co osobom robiącym doktorat w USA daje szansę na nawiązanie wielu wartościowych znajomości

Kontynuowanie kształcenia i zdobycie tytułu naukowego zwiększa szanse na amerykańskim rynku pracy. Według najnowszych statystyk FRED (Federal Reserve Economic Data), stopa bezrobocia wśród osób po szkole średniej wynosi 5,3%, po licencjacie 2,3%, natomiast po studiach doktoranckich – tylko 1,6%. 

Doktorat za granicą ma jeszcze jedną ważną zaletę – duży wybór interesujących programów oraz rozbudowaną infrastrukturę badawczą, umożliwiającą rozwój w swojej dziedzinie.

Do wyboru kandydatów na doktorat w USA są dwa rodzaje dyplomu: akademicki (PhD, Doctor of Philosophy) albo zawodowy, np. EdD (Doctor of Education). Kształcenie na tym poziomie trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat, w zależności od wybranej ścieżki i postępów badań studenta. Według IDP, międzynarodowej organizacji edukacyjnej, najlepsze studia PhD w Stanach Zjednoczonych to te z dziedziny: biznesu, ekonomii, inżynierii czy nauk medycznych. Oczywiście wybór kierunku studiów doktoranckich powinien zależeć od indywidualnych upodobań oraz celów naukowych/zawodowych kandydata.

Doktorat po licencjacie – ciekawa opcja w USA

Niespotykaną rzeczą dla Polaków jest doktorat po licencjacie w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu kształcenia na poziomie undergraduate i zdobyciu tytułu licencjata (bachelor), można tam pominąć magisterkę i od razu aplikować na studia doktoranckie.

Zarówno studia doktoranckie, jak i magisterskie są określane mianem postgraduate. Aby się na nie dostać, trzeba posiadać tytuł Bachelor, czyli odpowiednik polskiego licencjatu. Oczywiście ukończone studia magisterskie będą dodatkowym atutem dla kandydata, nie są jednak warunkiem koniecznym – można aplikować na doktorat po licencjacie.

Należy pamiętać, że w takim przypadku trzeba wykazać się bardzo silną aplikacją. Konkuruje się wówczas z kandydatami, którzy mogą posiadać tytuł magistra – atut, którego brakuje osobom wybierającym się na doktorat po licencjacie. Na szczęście rekrutacja na amerykańskich uczelniach wyższych ma holistyczny charakter, co oznacza, że można nadrobić brak dyplomu innymi elementami. Ze wsparciem w aplikacji od Lagunita Education można spokojnie aplikować na równi z absolwentami studiów magisterskich. 

Jakie wymagania trzeba spełniać, by dostać się na doktorat za granicą?

Jak wygląda aplikacja na studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych?

Studia doktoranckie w USA to doskonały wybór ścieżki edukacyjnej dla osób, które poważnie myślą o nauce i chcą zdobywać wiedzę pod okiem najlepszych wykładowców, specjalistów w danych dziedzinach i uznawanych naukowców.

Podanie na doktorat w USA składa się na przełomie listopada i grudnia (najczęściej do 1 lub 15 grudnia) jest to więc prawie rok przed właściwym rozpoczęciem zajęć. W USA aplikuje się na wydział, co daje kandydatowi swobodę na etapie rekrutacji i czas na wybranie odpowiedniego laboratorium dopiero po zapoznaniu się z uczelnią i wykładowcami.

1. Wymagane egzaminy wstępne i językowe

Wraz z podaniem na studia w USA trzeba złożyć wymagane dokumenty. Aby zdążyć je skompletować, najlepiej zacząć około 6 miesięcy przed terminem dostarczania aplikacji. Kryteria przyjęć i terminy na każdą uczelnie mogą się nieco różnić, dlatego na początku trzeba sprawdzić jakie dokumenty oraz egzaminy są potrzebne oraz jakie oceny/ liczbę punktów trzeba zdobyć.

Egzaminy wymagane na studia doktoranckie w USA:

Aby ubiegać się o przyjęcie na doktorat za granicą, należy dostarczyć wyniki egzaminu językowego (np. TOFEL lub IELTS). Najbardziej prestiżowe amerykańskie uczelnie wymagają od kandydatów biegłości na poziomie C1, co odpowiada około 100 pkt z TOEFL i 7 z IELTS

Struktura egzaminu TOEFL, który jest niezbędny przy rekrutacji na studia doktorskie w USA

Inne testy, które mogą być wymagane to GRE (Graduate Record Examinations Test) lub GMAT (Graduate Management Admission Test). Oba badają zdolności takie jak logiczne myślenie, rozumowanie werbalne, zdolności matematyczne i pisanie krytyczne. Należy pamiętać, że GRE ma bardziej ogólny charakter, a do GMAT warto podejść, aplikując na biznesowe studia doktoranckie w USA – Doctor of Business Administration (DBA). Uczelnie zazwyczaj nie podają minimalnych wyników GRE/GMAT, jednak czasami dostępne są statystyki z poprzedniej sesji: np. Profile of the Admitted Class of 2022. Sprawdzając, ile punktów zdobyli średnio kandydaci w ostatnim naborze, można wywnioskować, na ile trzeba zdać egzamin, żeby się dostać.

2. Dokumenty wymagane przy aplikacji na doktorat w USA

Poza egzaminami, wraz z podaniem należy dostarczyć zazwyczaj trzy listy rekomendacyjne  najlepiej od promotorów i wykładowców w wybranej dziedzinie. Ważne jest, aby były one napisane w taki sposób, jakiego oczekuje komisja danej uczelni. Każda szkoła ma swoje wytyczne: jak pisać, co powinno być zawarte, jaka forma, a nawet jakiego papieru powinien użyć wykładowca. Listy rekomendacyjne mają duże znaczenie w procesie rekrutacji, dlatego trzeba poprosić odpowiednie osoby o ich napisanie.

Równie ważny jest esej pisany przez kandydata – Personal Statement lub Statement of Purpose, w którym trzeba przekonać komisję o zasadności swojej kandydatury. Jest to szansa na pokazanie swojej wyjątkowości, determinacji oraz wyróżnienia swojej osoby na tle innych. W eseju warto opisać swoje prace badawcze i osiągnięcia naukowe, które pokażą potencjał akademicki kandydata. Dobrze jest też wspomnieć o swojej narodowości, która stanowi element wyróżniający. Dywersyfikacja kulturowa jest mile widziana na uczelniach w USA. Kandydat musi pisać esej, biorąc pod uwagę dany uniwersytet, jego możliwości, specyfikę, profesorów, żeby pokazać swoją wiedzę na temat miejsca, w którym chce się kształcić.

Ostatnim wymaganym dokumentem jest dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych z tytułem Master lub Bachelor (dla aplikujących na doktorat po licencjacie). Z uwagi na inny system ocen w Stanach Zjednoczonych (GPA) i Polsce, wymaga się przeprowadzenia ewaluacji dyplomu (transkrypt ocen). Dostarczone dyplomy i suplementy zawsze muszą być przetłumaczone na język angielski. 


Na koniec trzeba pamiętać o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, która w zależności od uczelni wynosi 75-125$. Pokwitowanie trzeba dołączyć do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie w USA.

3. Rozmowa kwalifikacyjna na doktorat za granicą

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli ostatnia prosta na doktorat w USA. Na interview są zapraszani wyłącznie wstępnie zakwalifikowani kandydaci. Odbywa się ona osobiście na uczelni lub częściej online. Podczas wywiadu można spodziewać się pytań dotyczących zarówno samego kandydata i jego motywacji (np. o doświadczenie, mocne/słabe strony), jak i takich o danym programie studiów/planowanym projekcie badawczym. Osoby, które zrobią dobre wrażenie na komisji podczas interview, mogą liczyć na przyjęcie.

Jak zrobić doktorat za granicą – USA

Poziom studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych jest wysoki. Poza aktywnym i regularnym uczestnictwem na zajęciach, studenci wkładają dużo pracy własnej: zarówno na przyswajanie wiedzy teoretycznej, jak i na praktyczne badania. Na każdym etapie mogą jednak oczekiwać pomocy i wsparcia wykładowców, którzy są do dyspozycji studentów także poza planowanymi wykładami.

Nauka na uczelni w Stanach Zjednoczonych

Pracę naukową często trzeba rozpocząć jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Może być wymagane, aby kandydat jeszcze na etapie rekrutacji zrealizował projekt badawczy, nazywany Qualifying Reserch Project. Pomaga mu w tym przydzielony mentor, a odbiór zadania jest elementem składowym decydującym o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji.

Jak zrobić doktorat za granicą, kiedy już uda się dostać na wybraną, amerykańską uczelnię?

Jako student PhD, trzeba uczęszczać na różnego rodzaju zajęcia (zarówno ćwiczenia, jak i wykłady są obowiązkowe), po których następują egzaminy. To pierwszy etap kształcenia. Kolejne to przygotowanie i przeprowadzenie badań, a także zaliczenie nauczania (Teaching Assistant). Uniwersytety w USA kładą nacisk na publikacje badań i prac naukowych, wygłaszanie ich w formie referatów oraz uczestniczenie w konferencjach. Nauka to nie tylko teoria – studenci dowiadują się, w jaki sposób pozyskiwać pieniądze na badania, w jaki sposób je realizować oraz jak docierać z nimi do publiczności.

Ile kosztuje doktorat w USA?

Studiowanie w Stanach Zjednoczonych może być kosztowne. Na etapie aplikacji trzeba uiścić kilka opłat – m.in. rejestracyjnych na egzaminy wstępne i językowe oraz aplikacyjnych na wybrane uczelnie.

Ile kosztuje doktorat – opłaty wstępne:

  • TOEFL: 215$ lub IELTS: 830 zł;
  • GMAT: 285-310$ lub GRE: 220$;
  • application fee: 75-125$;
  • wiza studencka do USA: 160$ (szczegóły w odnośniku).

Największym wydatkiem jest czesne, którego wysokość zależy od uczelni i waha się od 20 do 60 tys. rocznie.

Opłaty za edukację uiszcza się w zależności od uczelni kwartalnie lub rocznie. Koszt studiów doktoranckich, z uwagi na swoją rangę, jest czasem pokrywany przez uczelnię. Trzeba jednak jeszcze przed złożeniem podania zorientować się, jak wygląda płatność, tj. jaką część może pokryć uczelnia. 

Ile kosztuje doktorat – przykładowe stawki czesnego
Na Uniwersytecie Yale za doktorat płaci się 46 900$ rocznie, natomiast na Uniwersytecie Cornella – od 20 do 30 tys. dolarów (w zależności od kierunku). 

Doktorat w USA jest wart swojej ceny ze względu na możliwości oraz wiedzę, jaką się zdobywa. Dodatkowo, jest wiele możliwości uzyskania pomocy finansowej ze strony uniwersytetu (stypendia, granty badawcze) oraz pracy podczas studiów (asystentury dydaktyczne/badawcze). 

Pomoc finansowa dla studentów

Z uwagi na wysokie koszty edukacji w Stanach Zjednoczonych, uczelnie oferują atrakcyjne programy stypendialne. Najbardziej prestiżowe uniwersytety posiadają największe środki na pomoc finansową dla studentów międzynarodowych. Jak zrobić doktorat za granicą z dofinansowaniem od uczelni?

Przykładowo, w Graduate School of Education Uniwersytetu Stanforda każdy ma gwarancję pomocy przez 5 lat nauki. Na pierwszym roku są dostępne m.in. stypendia i wynagrodzenie za asystenturę, za które można uzyskać łącznie ponad 36 tys. $.

Z kolei w Chicago Booth (University of Chicago) wszyscy przyjęci doktoranci mogą liczyć m.in. na pełne sfinansowanie czesnego, jeśli ich postępy w badaniach/nauce są zadowalające. Na trzecim i czwartym roku są dodatkowo gwarantowane są stanowiska pracy jako asystent nauczyciela. Studenci, którzy wybierają się na konferencje naukowe lub podróże badawcze, mogą starać się o dofinansowanie z tego tytułu: do 1500$ rocznie.

Jak widać dofinansowanie w trakcie studiów jest bardzo częste, co umożliwia podjęcie nauki osobom, które nie są w stanie opłacić całego czesnego. Poza stypendiami naukowymi czy kredytem, studenci często zarabiają na publikacji badań czy prowadzeniu konferencji i spotkań. Pracę naukową wykorzystują, aby pozyskać środki na utrzymanie i aktywny tryb życia.

Doktorat za granicą – aplikuj z Lagunita Education!

Doktorat w USA daje duże szanse na rozwój, a co za tym idzie – satysfakcjonującą karierę. Warto więc podjąć trud i zainwestować w swoją przyszłość. Należy jednak pamiętać, że najbardziej prestiżowe uczelnie mogą być selektywne. Z profesjonalnym wsparciem Lagunita Education Twoja aplikacja stanie się naprawdę konkurencyjna – nawet jeśli zdecydujesz się na doktorat po licencjacie. Z naszą pomocą wysoko zdasz egzaminy wstępne, przygotujesz się do interview i napiszesz najbardziej przekonujący list motywacyjny. Dzięki temu zdobędziesz uznanie komisji i dostaniesz się na wymarzone studia doktoranckie w USA.


Najczęstsze pytania

Ile lat trwają studia doktoranckie w USA?

W USA studia doktoranckie mogą trwać od trzech do sześciu lat. Dużo zależy od rodzaju wykształcenia: uzyskanie dyplomu akademickiego (PhD) zajmuje zazwyczaj dłużej niż zawodowego (EdD lub DBA).

Czy doktorat w USA jest bezpłatny?

Edukacja w USA nie należy do najtańszych. Należy mieć jednak na uwadze, że na wielu programach są dostępne fundusze na stypendia i badania naukowe. Szkoły o dużym prestiżu, jak Harvard, Stanford czy Yale przeznaczają bardzo dużo środków na pomoc finansową dla studentów międzynarodowych.

Czy warto zrobić doktorat?

Doktorat naprawdę jest wart inwestycji, zwłaszcza w dziedzinach takich jak prawo, nauki farmaceutyczne, nauki biomedyczne i finanse. Uzyskanie tytułu doktora daje większe szanse satysfakcjonującą karierę – m.in. wysokie zarobki i pożądane stanowisko.

Ile kosztuje doktorat w USA?

Za naukę na poziomie doktoranckim w USA płaci się 20-60 tys. dolarów. Stawki czesnego są uzależnione od kierunku, rodzaju dyplomu czy prestiżu uczelni. Na szczęście wiele uniwersytetów oferuje atrakcyjne stypendia dla naukowców, które znacznie obniżają wydatki na edukację.

Czy można pominąć studia magisterskie i zrobić doktorat?

Zazwyczaj ścieżka do doktoratu zaczyna się od kursu licencjackiego i kontynuowana jest przez studia magisterskie. Możliwe jest jednak pominięcie studiów magisterskich i przejście bezpośrednio na studia doktoranckie.

Kacper opowiada jak przejść przez proces aplikacyjny i dostać się na studia w USA


Oceń artykuł:

Średnia 4.8/5 na podstawie 6 opinii.
Czytaj więcej:

Pomożemy Ci skutecznie aplikować na studia w USA!

Zostaw kontakt

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób