Poznaj nas Studia w USA Studia w Europie Medycyna na Ukrainie Baza wiedzy
#studia-w-usa #undergraduate

Wszystko co musisz wiedzieć o studiach undergraduate w USA

Jak wyglądają studia undergraduate w USA?

zdjęcie Post Gościnny autora postu o Jak wyglądają studia undergraduate w USA? Post Gościnny | 2021-08-04

Studia w Stanach Zjednoczonych to nie tylko edukacja na wysokim poziomie i doskonała lekcja języka, ale też szansa na zebranie ogromnego doświadczenia życiowego, nauka samodzielności i poszerzanie horyzontów kulturowych. Studia Undergraduate w USA może podjąć tak naprawdę każdy, kto skończył szkołę średnią z dobrymi wynikami.

Kacper - mentor lagunity

Rozpocznij niezapomnianą przygodę - studiuj w USA!

Jaki rodzaj szkoły undergraduate wybrać

Studia Undergraduate są odpowiednikiem studiów pierwszego stopnia w Polce, można je skończyć na jednej z około 5000 uczelni w Stanach Zjednoczonych. Zanim jednak rozpocznie się proces rekrutacji, należy wybrać szkołę zgodnie ze swoimi preferencjami oraz wymaganiami. Studia undergraduate w USA można skończyć w okresie 4 lat w College’u lub 2 lat w Community College’u.

College – studia z tytułem Bachelor

4-letni college kończy się otrzymaniem tytułu Bachelor oraz dyplomu, który w Polsce traktowany jest podobnie jak dyplom ukończenia studiów na poziomie licencjatu i uznawany jest jako potwierdzenie wykształcenia wyższego. W zależności od wybranego kierunku, student otrzymuje tytuł Bachelor of Art (B.A.) dla obszaru humanistycznego lub Bachelor of Science (B.S.) dla specjalizacji ścisłych. Dyplom ten umożliwia dalszą naukę na poziomie graduate.

Community College – dwuletnia edukacja bez dyplomu Bachelor

Community College to studia 2-letnie. Dyplom, Associate Degree, nie jest równoznaczny z Bachelor i nieuznawany jest w Polsce jako poświadczenie ukończenia szkoły wyższej. Można jednak po 2 latach nauki przenieść się na uczelnię wyższą i dokończyć edukację z tytułem Bachelor. Proces aplikacji na Community College jest stosunkowo prosty. Często nie trzeba zdawać wszystkich egzaminów, a wymagany poziom języka angielskiego dla studentów międzynarodowych jest niższy, przy czym oferowane są kursy wyrównawcze. Terminy składania podań na Community College są późniejsze niż na 4-letni College, może być więc to szansa dla tych, którzy aplikują z opóźnieniem.


Uczelnie stanowe i prywatne w USA

Uczelnie stanowe, finansowane z budżetu stanu, w którym się znajdują, są ogromne i składają się z wielu rozbudowanych kampusów. Na każdy z nich obowiązuje odrębna rekrutacja i należy złożyć osobne podanie. Systemy stypendialne także są niezależne. Studentom rezydencyjnym przysługuje niższe czesne (in-state tuition), natomiast studenci międzynarodowi płacą out-state tuition.

Prywatne uniwersytety to bardziej prestiżowe, ekskluzywne i mniejsze szkoły. Finansowane są z czesnego, które jest wyższe niż na uczelniach stanowych. Uczniom przysługują jednak różne benefity, między innymi większy fundusz stypendialny dla studentów międzynarodowych.

Egzaminy i dokumenty wymagane przy aplikacji na studia undergraduate w USA

Wraz z podaniem, uczeń ma obowiązek dostarczenia wyników egzaminów przedmiotowych oraz wybranego egzaminu ze znajomości języka angielskiego. Aby aplikować na studia undergraduate w USA nie jest wymagana matura międzynarodowa. Wyniki ukończenia szkoły średniej nie są kluczowe w procesie rekrutacji, w momencie aplikowania są nieznane, a dopiero po maturze dosyła się świadectwo. Uczelnia decyduje o wstępnym przyjęciu na podstawie pozostałych dokumentów, jeśli jednak wyniki egzaminu maturalnego będą bardzo niskie, szkoła ma prawo wycofać zgodę na przyjęcie ucznia.

Egzaminy SAT sprawdzające wiedzę ogólną i przedmiotową

Aby aplikować na studia undergraduate w Stanach Zjednoczonych trzeba zdać egzaminy sprawdzające wiedzę i poziom wykształcenia ucznia – SAT lub ich odpowiednik, egzamin ACT. SATI sprawdza umiejętność pisania, czytania ze zrozumieniem oraz rozwiązywania zadań matematycznych, natomiast SATII dotyczy poszczególnych przedmiotów takich jak: historia świata lub historia USA, język (kilka do wyboru), literatura, matematyka poziom 1 lub 2, biologia czy chemia. Uczeń wybiera 2 lub 3 z nich (w zależności od uczelni) Test SAT można zdawać w Polsce. Należy pamiętać, że do egzaminów trzeba podejść z dużym wyprzedzeniem, aby wyniki zawrzeć w podaniu.

Egzaminy językowe wymagane do przyjęcia na studia w USA

Aby ubiegać się o przyjęcie, trzeba zdać egzamin językowy, w zależności od uczelni,  TOFEL lub IELTS. Matura z języka angielskiego nie wystarczy. Wymagane egzaminy sprawdzają umiejętność posługiwania się językiem w warunkach, jakie panują na wykładach. Szybkość pisania, sprawność rozumienia i budowania wypowiedzi w warunkach uczelnianych oraz znajomość określonego słownictwa niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach.

Esej aplikacyjny

Personal Essay to forma prezentacji siebie. Zawarte w nim informacje, takie jak osiągnięcia sportowe, artystyczne, umiejętności czy zalety ucznia są uzupełnieniem świadectwa i egzaminów. Często nie ma wytycznych treści eseju aplikacyjnego i to, co będzie w nim zawarte, w pełni zależy od kandydata, czasem jednak uczelnia zadaje konkretny temat eseju.

Co znajduje się w podaniu na studia undergraduate 

W podaniu na studia uczeń musi zawrzeć:

  • informacje ogólne
  • rekomendacje od nauczycieli
  • esej
  • wyniki egzaminów SATI oraz SATII lub ACT
  • wynik egzaminu z języka angielskiego (TOFEL lub IELTS)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - kopia oryginalna oraz tłumaczenie

Koszty i organizacja undergraduate studiów w USA

Studia undergraduate w USA są płatne dla wszystkich. Uniwersytety oferują jednak różne programy wsparcia finansowego dla kandydatów, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami pozwalającymi na naukę za granicą. Rekrutacja na studia undergraduate w USA rozpoczyna się rok przed planowanym rozpoczęciem studiów, wtedy trzeba też złożyć podanie z wynikami wszystkich zdanych egzaminów i wymaganą dokumentację.

Czesne na studiach undergraduate w USA

Czesne i koszty życia zależą od stanu oraz uczelni. Niektóre uczelnie oferują jednak programy stypendialne oraz pomoc finansową. Poza możliwością pobrania kredytu studenckiego można ubiegać się o pomoc need-based lub need-blind.

Need-based to stypendium, które zależne jest od zarobków rodziców i stanowi uzupełnienie opłaty za studia. Każda uczelnia dysponuje określoną sumą na stypendia need-based, którą rozporządza między kandydatami, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

Pomoc need-blind przyznawana jest natomiast na podstawie szczególnych osiągnięć ucznia. Jeżeli jego podanie jest na tyle imponujące, uczelnia może zadeklarować sfinansowanie nauki w takim stopniu, w jakim jest to konieczne (nawet do 100%). Need-blind występuje głównie na prestiżowych uczelniach prywatnych, takich jak Harvard czy Yale. 

Warto również pamiętać, że zajęcia na uniwersytetach układane są w taki sposób, aby umożliwić uczniom także podjęcie pracy równolegle z nauką. Daje to możliwość zarobku oraz wczesnego zbierania doświadczenia zawodowego i budowania CV już na etapie edukacji.

Wybór przedmiotów i kierunku studiów w Stanach Zjednoczonych

Podanie na studia undergraduate w USA składa się na uczelnię, nie na kierunek. Dwa pierwsze lata to edukacja ogólna. Uczeń wybiera przedmioty, które go interesują i z pomocą doradcy akademickiego planuje kierunek studiów (Major), który wybiera po 2 roku. Taki czas i możliwość „wypróbowania” różnych przedmiotów pozwala studentowi na lepsze określenie swoich zainteresowań oraz odpowiednie dobranie głównego kierunku do umiejętności i możliwości. W Stanach Zjednoczonych do wyboru jest kilkaset tysięcy kierunków. Studia można skończyć z tytułem Double Major (podwójna specjalizacja) oraz, poza kierunkiem głównym, wybrać do trzech pobocznych (Minor).


Spełnij swoje marzenia o studiowaniu w USA! Zobacz film, w którym Kacper opowiada, jak się dostać


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Czytaj więcej:

Rozpocznij niezapomnianą przygodę - studiuj w USA!

Pomożemy Ci w rekrutacji!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób

Pomożemy Ci w aplikacji na studia!

Studia w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy kompleksową pomoc w aplikacji na studia w USA dla Polaków! Przygotowujemy do testów wstępnych, pomożemy przy esejach aplikacyjnych, dostaniu stypendium oraz rozpoczęciu życia w USA. Z nami dostaniesz się na studia w Stanach!
Dowiedz się więcej